Định dạng số sẵn có trong Excel Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể áp dụng các định dạng khác nhau cho các số để thay đổi cách chúng xuất hiện. Các định dạng chỉ thay đổi cách hiển thị các số mà không ảnh hưởng đến giá trị. Ví dụ, nếu bạn muốn một con số hiển thị dưới dạng tiền tệ, bạn phải bấm vào ô có giá trị số > Tiền tệ.

Các định dạng số sẵn có

Việc áp dụng một định dạng số chỉ thay đổi cách hiển thị số mà không ảnh hưởng đến các giá trị ô được dùng để thực hiện các phép tính. Bạn có thể thấy giá trị thực trong thanh công thức.

Dạng xem của một giá trị số trong thanh công thức

Đây là danh sách các định dạng số khả dụng và các bạn sử dụng chúng trong Excel Online:

Định dạng số

Mô tả

Tổng quát

Định dạng số mặc định. Nếu ô không đủ rộng để hiển thị toàn bộ số, định dạng này sẽ làm tròn số. Ví dụ, 25,76 sẽ hiển thị thành 26.

Cũng vậy, nếu con số là 12 chữ số trở lên, định dạng Chung sẽ hiển thị giá trị với ghi chú (hàm mũ) khoa học.

một giá trị số hiển thị như hàm mũ khi nó có mười hai chữ số trở lên

Số

Hoạt động rất giống với định dạng Chung nhưng khác biệt ở cách hiển thị các số với các dấu tách thập phân và các số âm. Đây là một vài ví dụ về cách hiển thị số của hai định dạng:

mẫu hiển thị các số với các định dạng khác nhau như định dạng Số và định dạng Chung.

Tiền tệ

Hiển thị ký hiệu tiền tệ với số. Bạn có thể xác định số lượng vị trí thập phân với Tăng thập phân hoặc Giảm thập phân.

tăng hoặc giảm số lượng vị trí thập phân trên định dạng số

Kế toán

Cũng được dùng cho các giá trị tiền tệ nhưng nó căn chỉnh các biểu tượng tiền tệ và các dấu thập phân của các số trong một cột.

Ngày Ngắn

Hiển thị ngày trong định dạng này:

định dạng ngày ngắn

Ngày Dài

Hiển thị tháng, ngày và năm trong định dạng này:

Định dạng ngày dài

Thời gian

Hiển thị các số sê-ri của số ngày và giờ như các giá trị thời gian.

Phần trăm

Nhân giá trị ô với 100 và hiển thị kết quả với biểu tượng phần trăm (%).

Dùng Tăng Thập phân hoặc Giảm Thập phân để xác định số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn.

tăng hoặc giảm số lượng vị trí thập phân trên định dạng số

Phân số

Hiển thị số dưới dạng phân số. Ví dụ, 0,5 hiển thị là ½.

Khoa học

Hiển thị số dưới dạng hàm mũ, thay một phần của số đó bằng E+n, trong đó E (viết tắt của Mũ) sẽ nhân số đứng trước nó với 10 mũ n. Ví dụ, một định dạng Khoa học gồm 2 chữ số thập phân sẽ hiển thị 12345678901 thành 1,23E+10, nghĩa là 1,23 nhân với 10 mũ 10. Để xác định số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn dùng, hãy áp dụng Tăng Thập phân hoặc Giảm Thập phân.

Văn bản

Coi giá trị ô là văn bản và hiển thị chính xác như bạn nhập, ngay cả khi bạn nhập số. Tìm hiểu thêm về định dạng số dưới dạng văn bản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×