Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Khi bạn gõ điều gì đó như 2/2 trong một ô, Excel Online nghĩ rằng bạn đang gõ một ngày và hiển thị nó là 2 tháng 2. Nhưng bạn không thể thay đổi ngày thành ngắn hơn hoặc dài hơn.

Để xem một ngày dạng ngắn như 2/2/2013, hãy chọn ô, rồi bấm Trang đầu > Định dạng Số > Ngày dạng Ngắn. Đối với một ngày dạng dài như Thứ Bảy, 2 tháng 2 năm 2013, thay vào đó hãy chọn Ngày dạng dài.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể tùy chỉnh ngày theo nhiều cách khác.

Mẹo

  • Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày, thì có thể là ô này không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử kéo cột chứa các ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số.

  • Để nhập một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×