Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Định dạng ngày theo cách bạn muốn

Khi bạn nhập dữ liệu kiểu như 2/2 vào một ô, Excel biết bạn đang nhập một ngày và sẽ định dạng nó dựa vào thiết đặt ngày trong Panel Điều khiển. Ví dụ, Excel có thể định dạng nó là 2-2. Nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày trong Panel Điều khiển, định dạng ngày tháng mặc định trong Excel cũng sẽ thay đổi. Nếu không thích định dạng ngày mặc định, bạn có thể chọn một định dạng khác trong Excel, chẳng hạn như ngày 2 tháng 2 năm 2012 hoặc 2/2/12. Bạn cũng có thể tạo định dạng tùy chỉnh của riêng mình trong Excel.

Bạn muốn làm gì?

Chọn từ danh sách định dạng ngày

Tạo định dạng ngày tùy chỉnh

Mẹo hiển thị ngày

Chọn từ danh sách định dạng ngày

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn CTRL+1.

  Trên máy Mac, nhấn Control+1 hoặc Command+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong danh sách Thể loại, bấm Ngày.

Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 1. Dưới Loại, hãy chọn một định dạng ngày. Định dạng mà bạn chọn sẽ hiện trong hộp Mẫu với ngày đầu tiên trong dữ liệu của bạn.

Bạn hãy chọn kiểu ngày rồi xem bản xem trước trong hộp Mẫu

Lưu ý: Những định dạng ngày bắt đầu bằng một dấu sao (*) sẽ thay đổi nếu bạn thay đổi thiết đặt ngày giờ khu vực trong Ngăn Điều khiển. Những định dạng không có dấu sao sẽ không thay đổi.

 1. Nếu bạn muốn dùng một định dạng ngày dựa trên cách một ngôn ngữ khác hiển thị ngày, hãy chọn ngôn ngữ dưới Bản địa (vị trí),

  Mẹo: Bạn thấy số hiện trong các ô có dạng #####? Đó có thể là vì ô của bạn không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

Tạo định dạng ngày tùy chỉnh

Nếu bạn muốn dùng một định dạng không có trong hộp Loại, bạn có thể tạo định dạng của riêng mình. Cách dễ nhất để làm điều này là bắt đầu từ một định dạng gần giống những gì bạn muốn.

 1. Chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn CTRL+1.

  Trên máy Mac, nhấn Control+1 hoặc Command+1.

 3. Trong hộp Định dạng Ô, hãy bấm vào tab Số.

 4. Trong Thể loại, hãy bấm vào Ngày, sau đó, dưới Loại, chọn định dạng ngày gần với định dạng bạn muốn.

Chọn Ngày trong danh sách Thể loại

 1. Trở về danh sách Thể loại và chọn Tùy chỉnh. Dưới Loại, bạn sẽ thấy mã định dạng của định dạng ngày bạn đã chọn ở bước 4. Định dạng ngày dựng sẵn sẽ không thể thay đổi, vì vậy đừng lo là bạn sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Những thay đổi bạn thực hiện sẽ chỉ áp dụng cho định dạng tùy chỉnh mà bạn đang tạo.

 2. Trong hộp Loại, hãy thực hiện những thay đổi bạn muốn bằng cách dùng mã trong bảng dưới đây.

Để hiển thị

Dùng mã này

Tháng có dạng 1–12

m

Tháng có dạng 01–12

mm

Tháng có dạng T1–T12

mmm

Tháng có dạng Tháng 1–Tháng 12

mmmm

Tháng có dạng chữ cái đầu tiên của tháng

mmmmm

Ngày có dạng 1-31

d

Ngày có dạng 01-31

dd

Ngày có dạng CN–Th7

ddd

Ngày có dạng Chủ Nhật–Thứ Bảy

dddd

Năm có dạng 00-99

yy

Năm có dạng 1900-9999

yyyy

Nếu bạn thay đổi một định dạng trong đó có các giá trị thời gian và bạn dùng "m" ngay sau mã "h" hoặc "hh" hoặc ngay trước mã "ss", Excel sẽ hiển thị phút thay vì tháng.

Mẹo hiển thị ngày

 • Để dùng nhanh định dạng ngày mặc định, hãy bấm vào ô có ngày, rồi nhấn CTRL+SHIFT+#.

 • Nếu một ô hiển thị ##### sau khi bạn áp dụng định dạng ngày, thì có thể là ô này không đủ rộng để hiện toàn bộ số. Hãy thử bấm đúp vào đường viền bên phải của cột chứa ô có #####. Làm như vậy sẽ đổi kích cỡ cột cho vừa với số. Bạn cũng có thể kéo đường viền bên phải của cột đến bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn.

 • Để nhập nhanh ngày hiện tại vào trang tính, hãy chọn một ô trống bất kỳ, nhấn Ctrl+; (dấu chấm phẩy), rồi nhấn ENTER, nếu cần.

 • Để nhập một ngày mà ngày đó sẽ cập nhật thành ngày hiện tại mỗi khi bạn mở lại một trang tính hoặc tính toán lại một công thức, hãy nhập =TODAY() vào một ô trống, rồi nhấn ENTER.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×