Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục

Sau khi tạo mục lục trong Word, bạn có thể tùy chỉnh hình thức của mục lục. Ví dụ: bạn có thể thay đổi bố trí, thay đổi định dạng văn bản, chọn số lượng mức đầu đề hiển thị và chọn có hiển thị đường chấm chấm giữa mục nhập và số trang hay không.

Để biết hướng dẫn cơ bản về cách tùy chỉnh mục lục, xem mục Thay đổi bố trí mục lục của bạn dưới đây.

Dưới đây là một số cách chỉnh sửa mục lục khác.

Định dạng văn bản:

Hiển thị dạng xem trước và sau khi định dạng kiểu văn bản trong mục lục

Thay đổi mức cho mục nhập:

Hiển thị hoạt động thay đổi mục nhập mức 3 thành mục nhập mức 4

Thêm đường chỉ dẫn dạng chấm:

Hiển thị hoạt động thêm đường chỉ dẫn dạng chấm vào mục lục

Thay đổi số mức hiển thị:

Hiển thị hoạt động thay đổi số mức để mức 3 không còn xuất hiện

Thay đổi bố trí mục lục của bạn

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.

  Mục lục Tùy chỉnh
 2. Hãy thực hiện các thay đổi trong hộp thoại Mục lục. Bạn sẽ thấy chúng trông giống như trong khu vực Xem trước khi In và Xem trước Web.

  • Để thêm đường chỉ dẫn kiểu dấu chấm hoặc đường chấm chấm vào giữa mỗi mục nhập và số trang của mục nhập đó, bấm vào danh sách Đường chỉ dẫn tab,rồi bấm vào đường chấm chấm. Bạn cũng có thể chọn đường chỉ dẫn kiểu dấu gạch nối hoặc loại bỏ đường chỉ dẫn hoàn toàn, đồng thời chỉ có một khoảng trống.

   Thay đổi đường chỉ dẫn tab trong mục lục thành dấu gạch ngang hoặc dấu chấm.
  • Để thay đổi hoàn toàn hình thức mục lục, hãy bấm Định dạng danh sách rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

  • Để thay đổi số mức được hiển thị trong mục lục, hãy bấm Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức bạn muốn.

  Hộp thoại Mục Lục

  Mẹo: "Mức độ" trong ngữ cảnh này là chỉ các mức độ đầu đề của bạn. Bạn có thể có Đầu đề 1 cho các đầu đề chính của bạn, rồi Đầu đề 2 cho các phần phụ của các đầu đề đó. Bạn thậm chí có thể có nhiều mức độ phụ trong các đầu đề đó ở mục lục nếu bạn chọn.

 3. Bấm OK.

Bạn có muốn thực hiện thêm thao tác nào không?

Để thay đổi giao diện văn bản trong mục lục, hãy thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục.

 1. Trên tab Tham chiếu của Dải băng, bấm Mục Lục > Tùy chỉnh Mục Lục.

 2. Trong hộp thoại Mục Lục, bấm Sửa đổi. Nếu nút Sửa đổi xám mờ, hãy đổi Định dạng thành Từ mẫu.

  Sử dụng hộp thoại Mục Lục để tùy chỉnh giao diện cho mục lục.
 3. Trong danh sách Kiểu, hãy bấm vào mức bạn muốn thay đổi rồi bấm Sửa đổi.

  Hộp thoại Sửa đổi kiểu cho phép bạn cập nhật hình thức của văn bản trong mục lục.
 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Word sẽ nhớ những tùy chỉnh này mỗi lần bạn cập nhật mục lục trong tài liệu này.

Để đổi cấp độ của một mục trong mục lục, bạn chỉ cần đổi cấp độ đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu.

 1. Bấm vào đầu đề mà bạn muốn đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào mức đầu đề bạn muốn.
  Đầu đề 1 trong Bộ sưu tập Kiểu

 3. Trên tab Tham khảo, bấm vào Cập nhật bảng.
  Cập nhật mục lục

 4. Bấm vào Cập nhật toàn bộ bảng, rồi bấm OK.

Nếu bạn đã thêm mục lục vào tài liệu, quy trình sau đây sẽ thay thế mục lục cũ bằng một mục lục mới chứa thông tin tương tự và có các đường chỉ dẫn dạng chấm hoặc các đường chấm chấm giữa mục nhập và số trang.

 1. Bấm vào Tham khảo > Mục lục > Mục lục tùy chỉnh.

  Mục lục Tùy chỉnh

 2. Tại hộp thoại Mục lục, trong danh sách Đường chỉ dẫn tab, bấm vào tùy chọn đường chấm chấm.

  Tùy chọn đường chỉ dẫn dạng chấm trong hộp thoại mục lục

Thay đổi số mức hiển thị trong mục lục là thay thế bảng hiện có bằng một bảng có chứa các mức theo ý bạn. Một cách ngắn hơn nhưng mang tính kỹ thuật hơn là chỉnh sửa thông tin mã trường.

 1. Bấm vào Tham khảo > Mục lục > Mục lục tùy chỉnh.

  Mục lục Tùy chỉnh

 2. Trong hộp thoại Mục lục, trong danh sách Hiện cấp độ, hãy chọn số lượng cấp độ mà bạn muốn, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Mục Lục

  Ví dụ, nếu bạn bấm 2, thì tất cả văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1 hoặc Đầu đề 2 sẽ hiển thị trong mục lục.

 3. Khi được hỏi có muốn thay thế mục lục hiện thời không, bạn hãy bấm Có.

Word tự động chèn các trường khi bạn dùng các lệnh cụ thể. Ví dụ: khi bạn Thêm số trang, Word sẽ chèn trường Trang. Khi bạn Tạo mục lục, Word sẽ chèn trường Mục lục.

Bạn có thể sửa thông tin mã trường để nhanh chóng thay đổi số lượng các cấp được hiện trong mục lục của mình.

 1. Bấm vào mục lục, rồi nhấn Alt+F9. Thông tin mã trường xuất hiện giữa dấu ngoặc nhọn và trông như thế này:

  Mã trường mục lục

 2. Hãy đổi số trong dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn chỉ muốn hiển thị hai cấp, hãy đổi "1-3" thành "1-2".

 3. Nhấn Alt+F9 để hiển thị lại mục lục.

 4. Cập nhật mục lục để xem các thay đổi (Tham chiếu > Cập nhật Bảng).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mã trường, hãy đọc Mã trường trong Word.

Để biết hướng dẫn cơ bản về cách chỉnh sửa mục lục, xem mục Chèn mục lục tùy chỉnh dưới đây.

Dưới đây là một số cách chỉnh sửa mục lục khác.

Định dạng văn bản:

Hiển thị dạng xem trước và sau khi định dạng kiểu văn bản trong mục lục

Thay đổi mức cho mục nhập:

Hiển thị hoạt động thay đổi mục nhập mức 3 thành mục nhập mức 4

Thêm đường chỉ dẫn dạng chấm:

Hiển thị hoạt động thêm đường chỉ dẫn dạng chấm vào mục lục

Thay đổi số mức hiển thị:

Hiển thị hoạt động thay đổi số mức để mức 3 không còn xuất hiện

Chèn mục lục tùy chỉnh

Nếu tài liệu của bạn đã có sẵn mục lục, quy trình sau đây sẽ thay thế mục lục cũ bằng các tùy chỉnh của bạn.

 1. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Mục lục, rồi bấm vào Chèn mục lục.

  Chèn mục lục

  Hộp thoại Mục lục mở ra.

  Hộp thoại Mục lục

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

  • Để thêm đường chỉ dẫn dạng chấm, hoặc đường chấm chấm, giữa mỗi mục nhập và số trang, bấm vào danh sách Đường dẫn tab, rồi bấm vào đường chấm chấm.

   Bạn cũng có thể chọn đường chỉ dẫn dạng gạch ngang.

  • Để thay đổi hoàn toàn giao diện mục lục, hãy bấm vào danh sách Định dạng, rồi bấm vào định dạng bạn muốn.

   Bạn có thể xem hình thức của các định dạng khác nhau trong hộp Xem trước khi in.

  • Để thay đổi số mức hiển thị trong mục lục của bạn, bấm vào Hiển thị các mức, rồi bấm vào số mức mà bạn muốn hiển thị.

Bạn có muốn thực hiện thêm thao tác nào không?

Bạn có thể chỉnh sửa mục lục theo những cách khác như sau. Chọn một tùy chọn trong danh sách dưới đây để biết hướng dẫn từng bước.

Để thay đổi định dạng của mục lục mà Word tạo ra, bạn cần thay đổi kiểu cho từng mức trong mục lục. Kiểu này tách biệt với những kiểu mà bạn áp dụng cho các đầu đề trong tài liệu của bạn.

Sau khi bạn thay đổi kiểu theo ý mình, Word sẽ sử dụng kiểu đó mỗi khi cập nhật mục lục.

 1. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Mục lục, rồi bấm vào Chèn mục lục.

 2. Trong hộp thoại Mục lục, bấm vào Sửa đổi.

  Hộp thoại Mục lục

 3. Trong danh sách Kiểu, bấm vào mức bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Sửa đổi.

  Nút Sửa đổi

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Kiểu, hãy thực hiện các thay đổi định dạng bạn muốn rồi bấm OK.

 5. Lặp lại bước 3 và 4 cho tất cả các mức bạn muốn hiển thị trong mục lục.

Để thay đổi mức cho một mục nhập trong mục lục, bạn cần thay đổi mức đầu đề của văn bản đó trong nội dung tài liệu.

 1. Bấm vào đầu đề mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm vào kiểu đầu đề tương ứng với mức bạn muốn.

  Văn bản Thay thế

 3. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Cập nhật Bảng.

  Văn bản Thay thế

 4. Bấm vào Cập nhật toàn bộ bảng, rồi bấm vào OK.

Nếu bạn đã thêm mục lục vào tài liệu, quy trình sau đây sẽ thay thế mục lục cũ bằng một mục lục mới chứa thông tin tương tự và có các đường chỉ dẫn dạng chấm hoặc các đường chấm chấm giữa mục nhập và số trang.

 1. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Mục lục, rồi bấm vào Chèn mục lục.

  Văn bản Thay thế

 2. Tại hộp thoại Mục lục, trong danh sách Đường chỉ dẫn tab, bấm vào tùy chọn đường chấm chấm.

  Tùy chọn đường chỉ dẫn dạng chấm trong hộp thoại mục lục

 1. Trên tab Tham khảo, trong nhóm Mục lục, bấm vào Mục lục.

  Văn bản Thay thế

 2. Bấm vào Mục lục Tùy chỉnh.

 3. Trong hộp thoại Mục lục, ở danh sách Hiển thị mức, bấm vào số mức bạn muốn trong mục lục.

  Hiển thị các mức trong hộp thoại Mục lục

  Ví dụ, nếu bạn bấm 2, thì tất cả văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1 hoặc Đầu đề 2 sẽ hiển thị trong mục lục.

 4. Khi được hỏi có muốn thay thế mục lục hiện thời không, bạn hãy bấm Có.

Bạn có câu hỏi về Word mà chúng tôi chưa trả lời tại đây?

Đăng câu hỏi trên diễn đàn Giải đáp về Word.

Giúp chúng tôi cải thiện Word

Bạn có đề xuất về cách chúng tôi có thể cải thiện mục lục (hay bất cứ tính năng nào khác) trong Word không? Nếu có, vui lòng truy nhập Word User Voice và cho chúng tôi biết!

Xem thêm

Cập nhật mục lục

Định dạng hoặc tùy chỉnh mục lục trong Word 2016 for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×