Định dạng email bằng Kiểu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tập kiểu là nhóm tùy chọn định dạng được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng tạo thông điệp email được cá nhân hóa, chuyên nghiệp trong Microsoft Outlook. Tập kiểu cũng có thể dùng trong cuộc hẹn trong lịch, cuộc họp yêu cầu, nhiệm vụ và mục Nhật ký, và các ghi chú trong biểu mẫu liên hệ.

Bạn có thể chọn từ danh sách các Tập Kiểu và sau đó định dạng thư của bạn với các kiểu sẵn dùng trong tập bạn đã chọn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các Tập Kiểu bằng cách thay đổi các kiểu hiện có.

Bạn muốn làm gì?

Áp dụng dựng sẵn mới thiết vào thông điệp email

Tùy chỉnh kiểu trong tập kiểu

Lưu tập kiểu tùy chỉnh

Áp dụng tập Dựng sẵn mới cho email

Khi bạn soạn thư mới, bạn có thể chọn trong một số Tập Kiểu được thiết kế trước, như Hiện đại hoặc Thanh lịch. Mỗi Tập Kiểu có thể có các kiểu cho một số phần văn bản, như mức đầu đề, văn bản nội dung, trích dẫn, văn bản được nhấn mạnh và tiêu đề.

 1. Bấm vào nội dung của thư mới và sau đó bấm tab Định dạng Văn bản.

 2. Trong nhóm Kiểu, bấm Đổi Kiểu.

 3. Trỏ vào Tập Kiểu và sau đó bấm vào một tập Dựng sẵn, như Hiện đại.

  Sau khi bạn chọn một tập kiểu, bạn có thể thấy một danh sách kiểu sẵn dùng trong tập hợp. Trong nhóm kiểu , hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu Công cụ Khởi động Hộp thoại .

Mẹo: Bạn có thể thấy Tập Kiểu Nhanh trông sẽ như thế nào trong thư bằng cách trỏ vào Tập Kiểu đó mà không cần bấm vào nó.

Đầu trang

Tùy chỉnh kiểu trong Tập Kiểu

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần thay đổi các kiểu trong Tập Kiểu vì các kiểu đã được thiết kế để bổ sung cho nhau và sẽ dễ dàng hơn khi dùng một Tập Kiểu khác hơn là tự mình tùy chỉnh một tập kiểu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể muốn thay đổi các thuộc tính (như khoảng cách dòng, cỡ phông hoặc in đậm) của một kiểu trong Tập Kiểu.

 1. Trong thư bạn đang soạn, hãy lựa chọn văn bản được tạo kiểu với các thuộc tính kiểu mà bạn muốn thay đổi.

  Ví dụ, để thay đổi các thuộc tính của kiểu Đầu đề 1, hãy chọn văn bản được áp dụng kiểu Đầu đề 1.

  Mẹo: Để xem các thuộc tính của một kiểu cụ thể, hãy chọn văn bản bạn muốn kiểu thông tin về, và sau đó trong nhóm kiểu , bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu Công cụ Khởi động Hộp thoại . Trỏ đến tên kiểu. Khi con trỏ di qua tên kiểu, thuộc tính thông tin xuất hiện.

 2. Trong thư, hãy định dạng văn bản được chọn với các thuộc tính mới mà bạn muốn.

  Ví dụ, bạn có thể quyết định rằng bạn muốn thay đổi kích cỡ phông chữ cho kiểu Đầu đề 1 từ 16 point xuống 14 point.

 3. Trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm kiểu , trong bộ sưu tập kiểu , bấm chuột phải vào kiểu mà bạn muốn thay đổi.

 4. Bấm vào Cập nhật để Khớp Vùng chọn.

  Lưu ý: Tất cả văn bản trong thư của bạn với kiểu đó sẽ tự động thay đổi để khớp với kiểu mới mà bạn đã xác định. Sự thay đổi này vẫn chỉ áp dụng cho thư hiện tại trừ khi bạn lưu kiểu này lại thành một phần của Tập Kiểu hiện đang được chọn bằng một tên mới. Mời bạn xem phần sau để có thêm thông tin về việc lưu một Tập Kiểu tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi kiểu trong thư và các kiểu không Cập Nhật theo cách bạn mong muốn, hãy bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu Công cụ Khởi động Hộp thoại và rồi bấm vào nút Kiểu trình kiểm tra (nằm ở dưới cùng của ngăn) để tìm hiểu có văn bản đã theo cách thủ công được định dạng thay vì được định dạng bằng cách dùng kiểu.

Đầu trang

Lưu Tập Kiểu tùy chỉnh

Sau khi thay đổi một Tập Kiểu, bạn có thể lưu Tập Kiểu mới vào danh sách các tập kiểu để bạn có thể lựa chọn kiểu nào đó từ danh sách này.

 1. Thay đổi kiểu trong một Tập Kiểu.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc hoặc phông được dùng trong một Tập Kiểu bằng cách bấm Đổi Kiểu trong nhóm Kiểu và sau đó bấm Màu hoặc Phông.

 2. Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Kiểu, bấm Đổi Kiểu.

 3. Trỏ vào Tập Kiểu và sau đó bấm Lưu thành Tập Kiểu Mới.

 4. Nhập tên tệp cho của bạn tập kiểu mới, sau đó bấm lưu.

  Để xem Tập Kiểu mới, bấm Đổi Kiểu trong nhóm Kiểu và sau đó trỏ vào Tập Kiểu. Tập Kiểu mới xuất hiện trong danh sách để bạn có thể áp dụng cho thư bất kỳ lúc nào.

Sau khi thay đổi một Tập Kiểu, bạn có thể lưu Tập Kiểu mới vào danh sách các tập kiểu để bạn có thể lựa chọn kiểu nào đó từ danh sách này.

 1. Thay đổi kiểu trong một Tập Kiểu.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc hoặc phông được dùng trong một Tập Kiểu bằng cách bấm Đổi Kiểu trong nhóm Kiểu và sau đó bấm Màu hoặc Phông.

 2. Trên tab Định dạng Văn bản, trong nhóm Kiểu, bấm Đổi Kiểu.

 3. Trỏ vào Tập kiểu, sau đó bấm lưu thành tập kiểu nhanh.

 4. Nhập tên tệp cho của bạn tập kiểu mới, sau đó bấm lưu.

  Để xem Tập Kiểu mới, bấm Đổi Kiểu trong nhóm Kiểu và sau đó trỏ vào Tập Kiểu. Tập Kiểu mới xuất hiện trong danh sách để bạn có thể áp dụng cho thư bất kỳ lúc nào.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×