Định dạng bản xem trước, phông và kiểu trước khi bạn áp dụng chúng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhìn thấy tùy chọn chẳng hạn như phông chữ và kiểu nhanh định dạng mạo, trước khi bạn xác nhận để họ, bằng cách sử dụng tính năng xem trước trực tiếp trong một số chương trình trong Hệ thống Microsoft Office 2007.

Bạn muốn làm gì?

Bản xem trước phông định dạng trong Word, Excel, Outlook, và PowerPoint

Định dạng trong Word, Outlook, và PowerPoint đoạn văn bản xem trước

Bản xem trước kiểu nhanh trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint

Bản xem trước ảnh định dạng trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint

Bật hoặc tắt xem trước trực tiếp

Bản xem trước phông định dạng trong Word, Excel, Outlook, và PowerPoint

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm phông :

  • Bấm vào phông hộp mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua phông.

  • Bấm vào hộp Cỡ phông xuống mũi tên, sau đó di chuyển con trỏ qua cỡ phông.

  • Bấm vào Màu tô sáng văn bản nút mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua tô sáng hoặc tô màu.

  • Bấm vào Màu phông nút mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua các màu phông.

 3. Để áp dụng định dạng xem trước, bấm tên đã chọn phông, cỡ phông hoặc màu.

 4. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Excel

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm phông :

  • Bấm vàophông hộp mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua phông.

  • Bấm vào hộp Cỡ phông xuống-mũi tên, sau đó di chuyển con trỏ qua cỡ phông.

  • Bấm vào Màu tô nút mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua tô sáng hoặc tô màu.

  • Bấm vào Màu phông nút mũi tên xuống, sau đó di chuyển con trỏ qua các màu phông.

 3. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm tên đã chọn phông, cỡ phông hoặc màu sắc trong danh sách.

 4. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Outlook

 1. Tạo một mục Outlook mới, ví dụ, một thông điệp email mới.

 2. Trong phần nội dung thư, hãy chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

 3. Trên tab thư , trong nhóm Văn bản cơ bản :

  • Bấm vào phông hộp mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua phông.

  • Bấm vào Cỡ phông hộp mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua cỡ phông.

  • Bấm vào Màu tô sáng văn bản nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các màu tô sáng.

  • Bấm vào Màu phông nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các màu phông.

 4. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm tên đã chọn phông, cỡ phông hoặc màu sắc trong danh sách.

 5. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm phông :

  • Bấm vào phông hộp mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua phông.

  • Bấm vào Cỡ phông hộp mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua cỡ phông.

  • Bấm vào Màu phông nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các màu phông.

 3. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm tên đã chọn phông, cỡ phông hoặc màu sắc trong danh sách.

 4. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Định dạng trong Word, Outlook, và PowerPoint đoạn văn bản xem trước

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn :

  • Bấm vào dấu đầu dòng nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách dấu đầu dòng.

  • Bấm vào đánh số nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách đánh số.

  • Bấm vào màu nền nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ trên màu nền.

 3. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm vào kiểu đoạn văn đã chọn hoặc màu sắc trong danh sách.

 4. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Tính năng tô màu là trong Word, chỉ.

Đầu trang

Outlook

 1. Tạo một mục Outlook mới (ví dụ, một thông điệp email mới).

 2. Trong phần nội dung thư, hãy chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

 3. Trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm đoạn văn :

  • Bấm vào dấu đầu dòng nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách dấu đầu dòng.

  • Bấm vào đánh số nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách đánh số.

  • Bấm vào màu nền nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ trên màu nền.

 4. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm vào kiểu đoạn văn đã chọn hoặc màu sắc trong danh sách.

 5. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn :

  • Bấm vào dấu đầu dòng nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách dấu đầu dòng.

  • Bấm vào đánh số nút mũi tên xuống, và di chuyển con trỏ qua các kiểu danh sách đánh số.

 3. Để áp dụng định dạng xem trước, hãy bấm vào kiểu đoạn văn đã chọn hoặc màu sắc trong danh sách.

 4. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Bản xem trước kiểu nhanh trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint

Kiểu nhanh được xác định trước định dạng kết hợp của phông chữ, màu và định dạng đoạn văn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn có thể áp dụng kiểu nhanh từ bộ sưu tập, các kiểu tùy chỉnh hoặc tạo cho riêng bạn.

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Chọn văn bản hoặc đoạn văn mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu :

  • Trong bộ sưu tập kiểu nhanh, di chuyển con trỏ qua các kiểu.

   Bấm mũi tên Thêm Ảnh nút cho lựa chọn bổ sung.

  • Bấm Đổi kiểu, trỏ vào Tập kiểu, và di chuyển con trỏ qua các lựa chọn.

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Outlook

 1. Tạo một mục Outlook mới, ví dụ, một thông điệp email mới.

 2. Trong phần nội dung thư, hãy chọn văn bản mà bạn muốn định dạng.

 3. Trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm kiểu :

  • Di chuyển con trỏ qua các kiểu trong bộ sưu tập.

  • Bấm Đổi kiểu, trỏ vào Tập kiểu, và di chuyển con trỏ qua các lựa chọn trong danh sách.

 4. Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

 5. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Excel

 1. Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu :

  • Bấm định dạng như bảng, và tạm dừng trên những kiểu khác nhau.

   Lưu ý: Để xem nhiều kiểu được áp dụng cho bảng của bạn, bạn phải có trước đó áp dụng một kiểu bảng.

  • Bấm Kiểu ô, và tạm dừng trên những kiểu khác nhau.

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Tạo hoặc mở một bản trình bày.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm chủ đề :

  • Trong bộ sưu tập kiểu nhanh, di chuyển con trỏ qua các chủ đề.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Bấm màu, và di chuyển con trỏ qua các lựa chọn kiểu màu trong danh sách.

  • Bấm phôngrồi di chuyển con trỏ qua các lựa chọn kiểu phông trong danh sách.

 3. Trên tab hoạt hình , trong nhóm chuyển tiếp đến trang chiếu này :

  • Trong bộ sưu tập, di chuyển con trỏ qua các kiểu hoạt hình.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Bản xem trước ảnh định dạng trong Word, Outlook, Excel và PowerPoint

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Chọn một ảnh hoặc đồ họa mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên tab định dạng dưới Công cụ ảnh, trong các Kiểu ảnh Nhóm:

  Các tuỳ chọn định dạng Công cụ Ảnh

  • Trong bộ sưu tập, di chuyển con trỏ qua các kiểu ảnh.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Bấm Viền ảnh, và di chuyển con trỏ trên viền ảnh trong danh sách.

  • Bấm Hiệu ứng hình ảnh, trỏ đến một thể loại hiệu ứng, và sau đó di chuyển con trỏ qua hiệu ứng trong danh sách.

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

   Xem trước và áp dụng kiểu cho ảnh không sửa đổi tệp ảnh gốc của bạn. Bạn có thể xem trước, áp dụng, thay đổi và loại bỏ kiểu ảnh thường xuyên như bạn muốn.

Hoạt động của tính năng xem trước trực tiếp cho nhiều lựa chọn định dạng khác trong Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007và Office Word 2007, bao gồm bảng, biểu đồ, hình dạng và đồ họa SmartArt. Để biết thêm thông tin, xem thêm:

Đầu trang

Outlook

 1. Tạo một mục Outlook mới, ví dụ, một thông điệp email mới.

 2. Trong phần nội dung thư, chèn ảnh bạn muốn định dạng. Selelct ảnh.

 3. Trên tab định dạng , dưới Công cụ ảnh, trong nhóm Kiểu ảnh :

  • Trong bộ sưu tập, di chuyển con trỏ qua các kiểu ảnh.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Bấm Viền ảnh, và di chuyển con trỏ trên viền ảnh trong danh sách.

  • Bấm Hiệu ứng hình ảnh, trỏ đến một thể loại hiệu ứng và di chuyển con trỏ qua hiệu ứng trong danh sách.

 4. Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

 5. Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Excel

 1. Chọn một ảnh hoặc đồ họa mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên tab định dạng dưới Công cụ ảnh, trong các Kiểu ảnh Nhóm:

  Các tuỳ chọn định dạng Công cụ Ảnh

  • Trong bộ sưu tập, di chuyển con trỏ qua các kiểu ảnh.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Bấm Viền ảnh, và di chuyển con trỏ trên viền ảnh trong danh sách.

  • Bấm Hiệu ứng hình ảnh, trỏ đến một thể loại hiệu ứng và di chuyển con trỏ qua hiệu ứng trong danh sách.

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

   Xem trước và áp dụng kiểu cho ảnh không chỉnh sửa tệp ảnh gốc của bạn. Bạn có thể xem trước, áp dụng, thay đổi và loại bỏ kiểu ảnh thường xuyên như bạn muốn.

Để biết thêm về định dạng trong Excel, hãy xem Demo: tăng tốc với Excel 2007.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Chọn một ảnh hoặc đồ họa mà bạn muốn định dạng.

 2. Trên tab định dạng dưới Công cụ ảnh, trong các Kiểu ảnh Nhóm:

  Các tuỳ chọn định dạng Công cụ Ảnh

  • Trong bộ sưu tập, di chuyển con trỏ qua các kiểu ảnh.

   Để xem bản xem trước và thêm các lựa chọn, bấm mũi tên Thêm Ảnh nút .

  • Bấm Viền ảnh, và di chuyển con trỏ trên viền ảnh trong danh sách.

  • Bấm Hiệu ứng hình ảnh, trỏ đến một thể loại hiệu ứng và di chuyển con trỏ qua hiệu ứng trong danh sách.

  • Để áp dụng định dạng xem trước, bấm vào kiểu đã chọn trong danh sách.

  • Để hủy bỏ xem trước trực tiếp mà không áp dụng bất kỳ thay đổi, hãy nhấn ESC.

   Xem trước và áp dụng kiểu cho ảnh không chỉnh sửa tệp ảnh gốc của bạn. Bạn có thể xem trước, áp dụng, thay đổi và loại bỏ kiểu ảnh thường xuyên như bạn muốn.

Đầu trang

Bật hoặc tắt xem trước trực tiếp

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và ở dưới cùng của hộp thoại bấm Tùy chọn Word.

 2. Bấm phổ biến, và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho phép xem trước trực tiếp .

Lưu ý: Theo mặc định, tính năng xem trước trực tiếp được bật trong tất cả các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 hỗ trợ. Từng chương trình ghi nhớ ưa thích của bạn xem trước trực tiếp một cách độc lập từ các chương trình khác.

Đầu trang

Outlook

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và ở dưới cùng của hộp thoại bấm Tùy chọn Outlook.

 2. Bấm phổ biến, và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho phép xem trước trực tiếp .

  Lưu ý: Theo mặc định, tính năng xem trước trực tiếp được bật trong tất cả các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 hỗ trợ. Từng chương trình ghi nhớ ưa thích của bạn xem trước trực tiếp một cách độc lập từ các chương trình khác.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và ở dưới cùng của hộp thoại bấm Tùy chọn Excel.

 2. Bấm phổ biến, và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho phép xem trước trực tiếp .

  Lưu ý: Theo mặc định, tính năng xem trước trực tiếp được bật trong tất cả các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 hỗ trợ. Từng chương trình ghi nhớ ưa thích của bạn xem trước trực tiếp một cách độc lập từ các chương trình khác.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và ở dưới cùng của hộp thoại bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm phổ biến, và sau đó chọn hoặc xóa hộp kiểm Cho phép xem trước trực tiếp .

  Lưu ý: Theo mặc định, tính năng xem trước trực tiếp được bật trong tất cả các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 hỗ trợ. Từng chương trình ghi nhớ ưa thích của bạn xem trước trực tiếp một cách độc lập từ các chương trình khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×