Địa chỉ email quốc tế

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu với Outlook 2016, địa chỉ email không còn cần được viết chỉ bằng tiếng Anh. Bạn có thể gửi thư đến hoặc nhận thư từ bất kỳ địa chỉ email bất kể ngôn ngữ cho địa chỉ email. Địa chỉ email quốc tế (còn được gọi là EAI) hoạt động giống như địa chỉ email bằng tiếng Anh, vì vậy bạn trả lời, gửi và soạn email giống nhau.

Địa chỉ email quốc tế có thể nhầm lẫn cho nhau vì có ký tự trong ngôn ngữ khác nhau mà trông tương tự như và không có thể dễ dàng nhận dạng. Vậy, điều quan trọng để thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi mở phần đính kèm, bấm vào nối kết trong thư, hoặc trả lời email từ địa chỉ quốc tế là. Outlook 2016 sẽ thông báo cho bạn nếu địa chỉ email của người gửi có chứa các ký tự từ nhiều ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem email quốc tế và an toàn của bạn.

Thông báo

Nếu bạn nhận được một thông báo, bấm thư thông báo để xem các tùy chọn sẵn dùng.

  • Nếu bạn không chắc chắn về địa chỉ email, được an toàn và không mở phần đính kèm, bấm vào bất kỳ nối kết, hoặc trả lời. Hỏi chính mình, bạn đang dự kiến nhận email từ người này hoặc công ty? Nếu vậy, có lẽ an toàn. Nếu không, hãy thử liên hệ với người gửi thông qua các biểu mẫu khác liên lạc, chẳng hạn như một thông điệp email mới bạn khởi động, tin nhắn văn bản, hoặc điện thoại để xác nhận rằng email ban đầu là hợp lệ.

  • Nếu bạn xác định một địa chỉ email không hợp lệ và bạn không muốn nhận email từ người gửi này nữa, bấm chuột phải vào thư và bấm thư rác > Chặn người gửi.

  • Nếu bạn quyết định rằng địa chỉ email là an toàn, hãy bấm vào một trong các tùy chọn Thêm hai trong thông báo. Địa chỉ email hoặc tên miền được thêm vào danh sách người gửi an toàn của bạn và Outlook sẽ không còn hiển thị thông báo cho địa chỉ quốc tế cụ thể hoặc tên miền đó.

  • Bạn cũng có thể chọn không làm gì và đọc và trả lời thư như bình thường. Lần sau khi bạn nhận được email từ người gửi cùng Outlook sẽ thông báo cho bạn một lần nữa.

Đầu trang

Quốc tế email và sự an toàn của bạn

Một ngôn ngữ được viết bằng cách dùng một script. Ví dụ, tiếng Anh và tiếng Slovak được viết bằng cách dùng La-tinh Script. tiếng Urdu được viết bằng tiếng ả Rập script. Kashmiri có thể được viết trong tiếng ả-Rập và Devanagari script. Địa chỉ email có thể ở bất kỳ ngôn ngữ, và do đó, trong bất kỳ script hoặc thậm chí là một kịch bản hỗn hợp. Điều này đặt ra rủi ro bảo mật vì tấn công có thể giả một địa chỉ sử dụng ký tự bạn thường không sử dụng lừa bạn vào trả lời rogue email.

Hãy nhìn vào ví dụ. Nhiều ký tự trong La-tinh và script trông tương tự như ký tự thường được sử dụng trong một địa chỉ email bằng tiếng Anh truyền thống. Các ký tự tương tự như có thể theo cách trực quan được nhầm lẫn với nhau và kẻ có thể có khả năng lừa ai đó vào trả lời một địa chỉ email rogue. Ví dụ, kat.larsson@contoso.com thể hiện là một địa chỉ email có vẻ hại nhưng nó chứa một ký tự Kirin. Xem bảng dưới đây liệt kê mã thập phân của mỗi ký tự hiện tại địa chỉ email. Mã thập phân là việc máy tính của bạn diễn giải văn bản.

Ký tự

Mã thập phân (mã thập lục phân)

K

75 (0x4B)

một

1072 (0x430)

t

116 (0x74)

L

76 (0x4C)

một

97 (0x61)

r

114 (0x72)

.

115 (0x73)

.

115 (0x73)

o

111 (0x6F)

n

110 (0x6E)

Khi bạn có thể nhìn thấy, ký tự а xuất hiện sau khi ký tự K có một mã khác nhau hơn ký tự một xuất hiện sau khi ký tự L. А sau khi K ký tự Kirin và trông giống hệt nhau theo cách trực quan vào một La-tinh một. Vậy, kat.larsson@contoso.com (địa chỉ email truyền thống tiếng Anh) là duy nhất khác với kat.larsson@contoso.com (email có chứa Kirin). Nếu bạn nhận được email từ hoặc nối kết đến kat.larsson@contoso.com, làm thế nào để bạn biết nó thực sự là địa chỉ email nào? Bạn không thể. Khi Outlook xác định một địa chỉ email viết trong nhiều script, nó sẽ cung cấp cho bạn một thông báo. Đây là tín hiệu của bạn để thực hiện một số biện pháp phòng ngừa và xác nhận người gửi trước khi mở phần đính kèm, bấm vào nối kết trong thư, trả lời, hoặc thêm người gửi hoặc tên miền vào danh sách an toàn của bạn. Điều này làm giảm khả năng vô tình trả lời một địa chỉ email rogue hoặc bấm vào một nối kết độc hại hoặc phần đính kèm.

Ký tự confusable tương tự như xuất hiện trong các kịch bản khác. Bạn có thể nhìn thấy một danh sách các ký tự confusable tại bộ Unicode Consortium confusables danh sách.

Đầu trang

Tôi đã có trả lời một địa chỉ email rogue. Tiếp theo là gì?

Rất tiếc, có không phải là nhiều bạn có thể làm nếu bạn đã đã trả lời một địa chỉ email rogue. Để ngăn không cho thư trong tương lai từ địa chỉ này, bạn có thể chặn người gửi thư. Để chặn người gửi, bấm chuột phải vào một thư từ người gửi và bấm thư rác > Chặn người gửi.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×