Để thay đổi quyền của người dùng cho cơ sở dữ liệu Business Contact Manager này, bạn phải là người đã tạo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận được thông báo này, bạn sẽ không người sở hữu cơ sở dữ liệu. Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể cho phép người dùng quyền dùng cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Đây là một phần của quy trình cho phép người dùng khác để chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mà bạn sở hữu. Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn:

  1. Bấm tab Tệp.

  2. Bấm tab Business Contact Manager , sau đó bấm vào nút Quản lý chia sẻ .

  3. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn Quản lý chia sẻ . Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×