Đề xuất thời gian cuộc họp mới trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nhận được yêu cầu họp cho một thời điểm bạn đang không sẵn dùng, bạn có thể từ chối yêu cầu hoặc đề xuất thời gian cuộc họp mới. Nếu bạn đề xuất thời gian mới, tổ chức cuộc họp có thể chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.

Lưu ý: Bạn không thể đề xuất thời gian mới cho cuộc họp lặp lại. Ngoài ra, tổ chức cuộc họp có thể tắt tính năng khả năng đề xuất thời gian họp mới cho bất kỳ không lặp lại cuộc họp.

Đề xuất thời gian mới cho cuộc họp

 1. Từ yêu cầu họp, chọn Đề xuất thời gian mới, sau đó chọn dự định và đề xuất thời gian mới hoặc từ chối và đề xuất thời gian mới.

  Bạn có thể đề xuất thời gian mới từ yêu cầu họp.

  Lưu ý: Cuộc họp người tổ chức có thể gửi yêu cầu họp hạn chế khả năng đề xuất thời gian họp thay thế. Nếu tổ chức cuộc họp đã hạn chế đề xuất cuộc họp, lệnh Đề xuất thời gian mới không sẵn dùng. Ngoài ra, bạn không thể đề xuất thời gian mới cho cuộc họp định kỳ.

 2. Từ trợ lý lập lịch biểu Đề xuất thời gian mới , hãy chọn thời gian mới cho cuộc họp của bạn.

 3. Bấm đề xuất thời gian. Điều này sẽ mở ra một phản hồi cuộc họp và thêm "Mới thời gian đề xuất" chủ đề.

 4. Bấm gửi để gửi đề xuất thời gian mới của bạn.

Chấp nhận hoặc từ chối thời gian họp mới được đề xuất

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp và người nhận đề xuất thời gian cuộc họp mới, bạn có thể quyết định để chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.

 1. Bấm đúp để mở đề xuất thời gian mới. Bạn không thể chấp nhận một đề xuất thời gian mới từ ngăn đọc.

  Bạn có thể chấp nhận một thời gian mới được đề xuất.
 2. Bấm chấp nhận đề xuất hoặc xem tất cả các đề xuất.

 3. Nếu bạn chấp nhận đề nghị, bấm Chấp nhận đề xuất và sau đó Gửi Cập Nhật. Nếu bạn từ chối đề xuất, hãy bấm xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×