Đề xuất thời gian cuộc họp mới trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nhận được yêu cầu họp trong Outlook thời gian khi bạn không sẵn dùng, thay vì giảm dần yêu cầu, hãy cân nhắc đề xuất thời gian cuộc họp mới. Tổ chức cuộc họp có thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

Lưu ý: tổ chức cuộc họp có thể gửi yêu cầu họp mà không có khả năng đề xuất thời gian mới. Trong trường hợp đó, tùy chọn đề xuất thời gian mới không sẵn dùng. Bạn cũng không thể đề xuất thời gian cuộc họp mới cho cuộc họp định kỳ.

 1. Khi bạn nhận được yêu cầu họp, trong ngăn đọc hoặc từ mời cuộc họp đang mở, hãy chọn Đề xuất thời gian mới.

  Khi bạn đề xuất thời gian mới, bạn không chắc chắn chấp nhận cuộc họp. Tuy nhiên, nếu bạn bấm vào văn bản Đề xuất thời gian mới (phần dưới của nút) bạn có các tùy chọn bổ sung để bấm từ chối và đề xuất thời gian mới.

  Ghi chú: cuộc họp người tổ chức có thể gửi yêu cầu họp hạn chế khả năng đề xuất thời gian họp thay thế. Nếu tổ chức cuộc họp đã hạn chế đề xuất cuộc họp, lệnh Đề xuất thời gian mới không sẵn dùng. Ngoài ra, bạn không thể đề xuất thời gian mới cho cuộc họp định kỳ.

 2. Chọn thời gian khi tất cả những người được mời là sẵn dùng.

 3. Bấm Đề xuất Thời gian.

 4. Bấm Gửi.

Chấp nhận thời gian cuộc họp mới được đề xuất

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp và người nhận đề xuất thời gian cuộc họp mới, bạn có thể quyết định để chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.

 1. Mở yêu cầu cuộc họp.

 2. Bấm Chấp nhận Đề xuất.

 3. Bấm Gửi Cập nhật.

Từ chối thời gian cuộc họp mới được đề xuất

 1. Mở ra yêu cầu cuộc họp.

 2. Bấm Phản hồi Cuộc họp.

 3. Trong nhóm phản hồi , bấm trả lời, nhập thông báo tùy chọn, sau đó bấm gửi.

 4. Trong yêu cầu họp, trên tab Phản hồi Cuộc họp, trong nhóm Xóa bỏ, hãy bấm Xóa bỏ.

  Cuộc họp vẫn duy trì ở thời gian ban đầu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×