Đếm số hàng hoặc cột

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn cần một cách nhanh để đếm số hàng chứa dữ liệu thì hãy chọn tất cả các ô trong cột đầu tiên của dữ liệu đó (có thể không phải cột A). Hoặc bấm vào tiêu đề cột để chọn toàn bộ cột. Thanh trạng thái, tại góc dưới bên trái của cửa sổ Excel Online của bạn, sẽ hiển thị cho bạn số lượng hàng.

Làm tương tự để đếm số cột, nhưng lần này hãy bấm tiêu đề hàng ở phía cuối bên trái của hàng.

Đây là một ví dụ về những gì bạn nhìn thấy trên thanh trạng thái:

Thanh Trạng thái hiển thị số lượng các ô đã chọn có dữ liệu

Nếu bạn chọn toàn bộ hàng hoặc cột thì Excel chỉ đếm các ô có chứa dữ liệu. Nếu bạn chọn một khối các ô thì nó đếm số lượng ô bạn chọn. Nếu hàng hoặc cột bạn chọn chỉ chứa một ô có dữ liệu, thanh trạng thái sẽ bị trống.

Lưu ý: 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×