Đếm số hàng hoặc cột

Nếu bạn cần một cách nhanh để đếm số hàng chứa dữ liệu thì hãy chọn tất cả các ô trong cột đầu tiên của dữ liệu đó (có thể không phải cột A). Chỉ cần bấm vào tiêu đề cột. Thanh trạng thái, tại góc dưới bên phải của cửa sổ Excel, sẽ cho bạn biết số hàng.

Làm tương tự để đếm số cột, nhưng lần này hãy bấm bộ chọn hàng ở bên trái cuối hàng.

Đây là ví dụ về điều bạn sẽ thấy:

Tổng hàng trong thanh trạng thái Excel

Nếu bạn chọn toàn bộ hàng và cột thì Excel chỉ đếm các ô có chứa dữ liệu. Nếu bạn chọn một khối các ô thì nó đếm số lượng ô bạn chọn. Nếu hàng hoặc cột bạn chọn chỉ chứa một ô có dữ liệu, thanh trạng thái sẽ bị trống.

  • Nếu bạn cần đếm số ký tự trong ô, hãy xem Đếm ký tự trong ô.

  • Nếu bạn muốn biết có bao nhiêu ô có dữ liệu, hãy xem Dùng hàm COUNTA để đếm ô không trống.

  • Bạn có thể điều khiển thông báo xuất hiện trong thanh trạng thái bằng cách bấm chuột phải vào thanh trạng thái, sau đó bấm vào mục bạn muốn xem hoặc loại bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×