Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng văn bản duy nhất hoặc giá trị số có trong một phạm vi. Ví dụ, nếu có một cột văn bản vào các giá trị Bradley Doyle, Doyle, Doyle, có hai giá trị duy nhất — Bradley và Doyle. Nếu phạm vi có số 5, 6, 7, 6, các giá trị duy nhất là 5, 6 và 7.

Để chỉ đếm các giá trị duy nhất, hãy dùng một kết hợp các hàm sau, như minh họa trong trang tính mẫu bên dưới:

  • Sử dụng hàm IF sẽ gán một giá trị của 1 đến từng điều kiện là TRUE.

  • Sử dụng hàm SUM để thêm tất cả các giá trị duy nhất.

  • Sử dụng hàm FREQUENCY để đếm số lượng các giá trị duy nhất. Hàm này bỏ qua văn bản và giá trị bằng không. Đối với lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị cụ thể, nó trả về một số bằng số lần xuất hiện của giá trị đó. Đối với mỗi lần xuất hiện của cùng một giá trị đó sau khi đầu tiên, hàm này trả về một giá trị 0.

  • Sử dụng hàm MATCH để trả về vị trí của giá trị văn bản trong một phạm vi. Hàm FREQUENCY sử dụng giá trị kết quả để đánh giá các giá trị văn bản tương ứng.

  • Sử dụng hàm LEN để tìm các ô trống. Ô trống có độ dài (số lượng ký tự) của 0.

Ví dụ

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống trong Excel để làm việc với các ví dụ về công thức có dùng các hàm này.

Dữ liệu

Dữ liệu

986

Bradley

Doyle

563

67

789

235

Bradley

Doyle

689

789

Doyle

143

56

237

67

235

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=SUM(IF(FREQUENCY(A2:A10,A2:A10)>0,1))

Đếm số lượng giá trị số duy nhất trong các ô A2:A10 nhưng không đếm các ô trống hoặc các giá trị dạng văn bản (4)

=SUM(IF(FREQUENCY(MATCH(B2:B10,B2:B10,0),MATCH(B2:B10,B2:B10,0))>0,1))

Đếm số lượng giá trị văn bản và giá trị số duy nhất trong các ô B2:B10 (không được chứa các ô trống) (7)

=SUM(IF(FREQUENCY(IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""), IF(LEN(A2:A10)>0,MATCH(A2:A10,A2:A10,0),""))>0,1))

Đếm số lượng giá trị văn bản và giá trị số duy nhất trong các ô A2:A10 nhưng không đếm các ô trống hoặc các giá trị văn bản (6)

Lưu ý: 

  • Công thức trong ví dụ này phải được nhập ở dạng công thức mảng. Chọn từng ô chứa công thức, nhấn F2, sau đó nhấn Ctrl + Shift + Enter.

  • Để xem một hàm được đánh giá theo từng bước, hãy chọn ô có chứa công thức đó, sau đó trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm định Công thức, bấm Đánh giá Công thức.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×