Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Đếm các giá trị duy nhất trong số các giá trị trùng lặp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng giá trị duy nhất tồn tại trong một phạm vi có chứa giá trị trùng lặp. Ví dụ, nếu một cột chứa:

 • Các giá trị 5, 6, 7 và 6, kết quả là ba giá trị duy nhất — 5, 6 và 7.

 • Các giá trị "Bradley", "Doyle", "Doyle", "Doyle", kết quả là hai giá trị duy nhất — "Bradley" và "Doyle".

Không có một vài cách để đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp.

Bạn có thể dùng hộp thoại Bộ lọc nâng cao để trích xuất các giá trị duy nhất từ cột dữ liệu và dán chúng vào vị trí mới. Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm ROWS để đếm số lượng các mục trong phạm vi mới.

 1. Chọn phạm vi ô, hoặc đảm bảo rằng ô hiện hoạt nằm trong một bảng.

  Hãy đảm bảo phạm vi ô có đầu đề cột.

 2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy bấm Nâng cao.

  Hộp thoại Bộ lọc nâng cao xuất hiện.

 3. Bấm sao chép vào vị trí khác.

 4. Trong hộp sao chép , hãy nhập một tham chiếu ô.

  Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, chọn một ô trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

 5. Chọn hộp kiểm duy nhất bản ghi chỉ và bấm OK.

  Các giá trị duy nhất từ phạm vi đã chọn được sao chép vào vị trí mới bắt đầu với ô bạn đã xác định trong hộp sao chép .

 6. Trong ô trống bên dưới ô cuối cùng trong phạm vi, hãy nhập hàm hàng . Sử dụng phạm vi giá trị duy nhất mà bạn vừa sao chép là đối số, không bao gồm đầu đề cột. Ví dụ, nếu phạm vi giá trị duy nhất là B2:B45, bạn nhập =ROWS(B2:B45).

Sử dụng một tổ hợp các hàm nếu, SUM, FREQUENCY, MATCHLEN để thực hiện tác vụ này:

 • Gán giá trị 1 cho mỗi điều kiện đúng bằng cách dùng hàm IF.

 • Cộng tổng bằng cách dùng hàm SUM .

 • Đếm số lượng các giá trị duy nhất bằng cách dùng hàm FREQUENCY . Hàm FREQUENCY bỏ qua văn bản và giá trị bằng không. Đối với lần xuất hiện đầu tiên của một giá trị cụ thể, hàm này trả về một số bằng số lần xuất hiện của giá trị đó. Đối với mỗi lần xuất hiện của cùng một giá trị đó sau khi đầu tiên, hàm này trả về một số không.

 • Trả về vị trí của giá trị văn bản trong một phạm vi bằng cách dùng hàm MATCH . Trả về giá trị này rồi được dùng như một đối số cho hàm FREQUENCY sao cho các giá trị văn bản tương ứng có thể được đánh giá.

 • Tìm các ô trống bằng cách dùng hàm LEN . Ô trống có độ dài của 0.

Ví dụ về các hàm lồng nhau để đếm số lượng các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Lưu ý: 

 • Hãy nhập công thức trong ví dụ này dưới dạng công thức mảng. Nếu bạn có một phiên bản hiện tại của Office 365, sau đó bạn có thể chỉ cần nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra, sau đó nhấn ENTER để xác nhận công thức như một công thức mảng linh động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng một công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra, và sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để xác nhận nó. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối của công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

 • Để xem một hàm được đánh giá từng bước, chọn ô có chứa công thức, sau đó trên tab công thức , trong nhóm Kiểm định công thức , bấm Đánh giá công thức.

 • Hàm FREQUENCY tính toán mức độ thường xuyên giá trị trong một phạm vi của các giá trị, và sau đó trả về một mảng dọc của số. Ví dụ, dùng tần suất để đếm số điểm số kiểm tra nằm trong phạm vi điểm số. Vì hàm này trả về một mảng, nó phải được nhập ở dạng công thức mảng.

 • Hàm MATCH tìm kiếm một mục đã xác định trong một phạm vi ô, và sau đó trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi. Ví dụ, nếu phạm vi A1:A3 chứa các giá trị 5, 25, và 38, thức =MATCH(25,A1:A3,0) trả về số 2, vì 25 là mục thứ hai trong phạm vi.

 • Hàm LEN trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản.

 • Hàm SUM sẽ cộng tất cả các số mà bạn chỉ định làm tham đối. Mỗi đối số có thể là một phạm vi, tham chiếu ô, một mảng, hằng số, một công thức, hoặc kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) cộng tất cả các số được chứa trong các ô từ A1 đến A5.

 • Hàm IF trả về một giá trị nếu điều kiện bạn xác định trị là TRUE, và một giá trị nếu điều kiện đó định trị là FALSE.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Lọc các giá trị đơn nhất hoặc loại bỏ những giá trị trùng lặp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×