Đặt tùy chọn trò chuyện liên tục trong Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong cửa sổ tùy chọn trò chuyện liên tục, bạn biết Skype for Business cách bạn muốn được thông báo về tin nhắn mới trong phòng trò chuyện bạn theo dõi.

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện mới

Đánh dấu (các) hộp kiểm trên cửa sổ tùy chọn Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục để lựa chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Hiện tin nhắn trong cửa sổ mới (Mở ngay cửa sổ phòng trò chuyện nơi tin nhắn được đăng.)

  • Hiển thị một cảnh báo cho tôi (Hiện một cảnh báo nhấp nháy trong thanh tác vụ).

  • Phát âm thanh này (Phát âm thanh đặc biệt. Chọn âm thanh từ menu thả xuống, hoặc duyệt đến tệp âm thanh bạn muốn dùng cho mục đích này.)

Đặt các tùy chọn cảnh báo cho các tin nhắn trong phòng trò chuyện được ưu tiên cao

Bạn có thể chọn thêm các tùy chọn thông báo khác cho các tin nhắn được đánh dấu mức độ ưu tiên cao để giúp bạn phân biệt chúng với các tin nhắn khác. Chỉ cần chọn các hộp kiểm khác nhau để tạo cảnh báo nổi bật cho các tin nhắn này.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trò chuyện liên tục trong Skype for Business là gì?

Tạo và quản lý cuộc Skype for Business phòng trò chuyện

Nguồn cấp sử dụng chủ đề để giám sát Skype for Business hoạt động trong phòng trò chuyện

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×