Đặt tùy chọn chung trong Skype for Business

Đặt tùy chọn chung trong Skype for Business

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thiết lập định dạng cho tin nhắn tức thời, giúp Microsoft cải thiện Skype for Business, giúp nhân viên hỗ trợ của bạn khắc phục sự cố, và đặt vị trí mà Skype for Business sẽ sẵn dùng sau khi đóng.

Đặt tùy chọn cửa sổ hội thoại

Lựa chọn Cửa sổ hội thoại của bạn sẽ xác định liệu Skype for Business có giữ nguyên hiển thị hội thoại của bạn giữa các phiên hay không và điều gì xảy ra khi Skype for Business được chuyển xuống nền trong khi hội thoại hiện hoạt.

  • Nếu bạn muốn Skype for Business ghi nhớ những hội thoại nào được hiển thị ở dạng chia theo tab bất cứ khi nào bạn đăng xuất và tự động hiển thị lại các hội thoại đó lần sau khi bạn đăng nhập, hãy chọn Mở lại hội thoại của tôi khi tôi đăng nhập.

  • Để hiển thị các điều khiển cuộc gọi tắt nếu cuộc họp Skype for Business hiện hoạt của bạn được chuyển xuống nền, hãy chọn Hiện điều khiển cuộc gọi khi Skype for Business nằm ở nền.

Chọn các tùy chọn để giúp chúng tôi cải thiện Skype for Business

Nếu tổ chức của bạn đã bật tính năng này, bạn có thể chọn tham gia trong các khách hàng trải nghiệm cải thiện chương trình Microsoft (CEIP). Nếu bạn chọn tham gia, máy tính hoặc thiết bị của bạn sẽ tự động gửi thông tin cho Microsoft về cách bạn sử dụng Skype for Business. Thông tin từ máy tính của bạn được kết hợp với dữ liệu CEIP khác để giúp Microsoft giải quyết vấn đề và cải thiện sản phẩm và tính năng mà khách hàng sử dụng thường xuyên nhất. Để tìm hiểu thêm về CEIP, hãy xem phần Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng Microsoft.

  • Để tham gia CEIP, bên dưới Giúp chúng tôi cải thiện, hãy chọn Đăng ký cho Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng.

Bạn cũng có thể chọn tự động gửi thông tin lỗi cho Microsoft, đặc biệt là các sự cố về đăng nhập Skype for Business và kết nối với cuộc họp Skype for Business. Thông tin này có thể giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân cơ bản của vấn đề.

  • Để đóng góp thông tin lỗi về đăng nhập và cuộc họp Skype for Business, hãy chọn Gửi thông tin Chương trình Cải thiện Skype for Business tới Microsoft.

Đặt các tùy chọn đăng nhập để giúp nhóm hỗ trợ xử lý các sự cố

Nhật ký hệ thống đôi khi được sử dụng để phân tích vấn đề. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn đôi khi có thể yêu cầu bạn thu thập nhật ký để giúp khắc phục sự cố. Nếu họ muốn bạn thu thập thông tin nhật ký về Skype for Business, phần Giúp nhóm hỗ trợ của bạn trợ giúp bạn là nơi bạn có thể thực hiện thu thập nhật ký.

  • Để thay đổi mức ghi nhật ký, trong danh sách Ghi nhật ký trong Skype for Business, chọn Đầy đủ, Bình thường hoặc Tắt. Hỏi người hỗ trợ kỹ thuật của bạn để được hướng dẫn nên chọn mục nào.

  • Đôi khi nhật ký sự kiện của Windows có thể cung cấp gợi ý cho các sự cố về Skype for Business. Để bật tính năng ghi nhật ký Sự kiện của Windows, chọn Đồng thời thu thập thông tin khắc phục sự cố bằng nhật ký Sự kiện Windows.

Đặt tùy chọn cửa sổ ứng dụng

Trong Skype for Business, khi bạn bấm vào nút Đóng (X) ở góc trên bên phải của cửa sổ chính, Skype for Business sẽ tiếp tục chạy để bạn có thể nhận được cảnh báo khi có các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến. Theo mặc định, việc bấm vào nút Đóng sẽ thu nhỏ Skype for Business xuống thanh tác vụ. Nhưng bạn có thể chọn thu nhỏ cửa sổ Skype for Business tới khu vực thông báo (nằm ở phía xa bên phải của thanh tác vụ) thay vì tới thanh tác vụ bằng cách chọn hộp kiểm Thu nhỏ đến khu vực thông báo thay vì thanh tác vụ bên dưới Cửa sổ Ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, tuỳ chọn sẽ không có hiệu lực cho đến khi bạn thoát và mở Skype for Business. Trong cửa sổ chính của Skype for Business, bấm menu Tùy chọn, bấm Tệp, bấm Thoát, sau đó đăng nhập trở lại vào Skype for Business.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×