Đặt tùy chọn cảnh báo trong Skype for Business

Đặt tùy chọn cảnh báo trong Skype for Business

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Skype for Business Hiển thị cảnh báo trong một số trường hợp — chẳng hạn như khi ai đó thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ, hoặc khi người nào đó bắt đầu một hội thoại. Skype for Businesstùy chọn > Trang cảnh báo cho phép bạn quyết định khi nào, trong đó và từ ai bạn sẽ thấy các cảnh báo.

Bạn muốn được cảnh báo khi ai đó thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ?

  1. Chọn Cảnh báo.

  2. Bên dưới Cảnh báo chung, hãy chọn hộp kiểm Thông báo cho tôi biết khi có ai đó thêm tôi vào danh sách liên hệ của họ. Sau đó, từ trường Hiển thị và Vị trí, hãy chỉ định xem bạn muốn cảnh báo này xuất hiện trên màn hình và vị trí nào.

Khi bạn chọn thiết đặt này, và khi một ai đó thêm bạn làm liên hệ vào danh sách liên hệ của họ, ngoài cảnh báo, Skype for Business sẽ thêm họ vào danh sách những người mà bạn có thể cân nhắc thêm họ vào danh sách liên hệ của riêng bạn. Bạn có thể xem lại danh sách này vào thời điểm thuận tiện bằng cách bấm vào tab Mới trên dạng xem liên hệ trong cửa sổ chính của Skype for Business. Hãy nhìn vào danh sách các liên hệ tiềm năng và quyết định sẽ thêm ai vào danh sách liên hệ riêng của bạn, và nếu bạn muốn, hãy gán quan hệ bảo mật cho những liên hệ mới này.

Bạn không muốn nhận cảnh báo khi ai đó thêm bạn làm liên hệ? Bạn muốn tự động thêm mọi người vào danh sách liên hệ của mình nếu họ đã thêm bạn vào danh sách của họ?

Nếu muốn, bạn có thể chọn tự động thêm vào danh sách liên hệ của mình những người đã thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ. Nếu bạn chọn thiết đặt này, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy liên hệ trên danh sách Mới. Và bất cứ ai thêm bạn vào danh sách của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách liên hệ của bạn và được gán quan hệ bảo mật là đồng nghiệp.

  1. Chọn Cảnh báo.

  2. Bên dưới Cảnh báo chung, hãy xóa hộp kiểm Thông báo cho tôi biết khi có ai đó thêm tôi vào danh sách liên hệ của họ.

Đôi khi bạn cần phải "đóng cửa." Hãy đặt tùy chọn cảnh báo khi trạng thái của bạn là Không Làm Phiền

Nếu bạn đang rất bận, việc đặt trạng thái của bạn thành Không Làm Phiền có thể giảm số lượng người làm phiền bạn. Nhưng có thể bạn vẫn muốn giữ liên lạc với những liên hệ quan trọng. Bạn có thể đặt ngoại lệ cho các liên hệ mà bạn đã gán quan hệ Nhóm làm việc (thường là những đồng nghiệp thân cận nhất của bạn).

Bên dưới Khi trạng thái của tôi là Không Làm Phiền, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Bấm Không hiện cảnh báo để ẩn tất cả cảnh báo Skype for Business để bạn không bị làm phiền.

  • Bấm Chỉ hiện cảnh báo hội thoại từ những người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi để chỉ xem các yêu cầu hội thoại từ các thành viên trong Nhóm làm việc và ẩn tất cả những cảnh báo khác.

  • Bấm Hiện tất cả các cảnh báo, nhưng chỉ hiện cảnh báo hội thoại từ những người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi để xem tất cả các cảnh báo nhưng chỉ xem những yêu cầu hội thoại được gửi từ thành viên trong Nhóm làm việc.

Bạn cũng có thể đặt tùy chọn cảnh báo cho các liên hệ không sử dụng Skype for Business

Skype for Business hỗ trợ đặt người dùng Skype làm liên hệ (khi người dùng Skype đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình), nếu công ty của bạn được cấu hình để hỗ trợ các liên hệ bên ngoài. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn.

Để được cảnh báo về tất cả, một số, hoặc không liên lạc Skype for Business nào từ các liên hệ Skype, hãy chọn tùy chọn thích hợp dưới Liên hệ không sử dụng Skype for Business.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×