Đặt tùy chọn Cảnh báo

Bài viết này mô tả cửa sổ tùy chọn Cảnh báo, ở đây bạn có thể lựa chọn những loại cảnh báo nào bạn muốn nhận và từ ai.

Đặt tùy chọn cảnh báo để được thêm làm liên hệ

Theo mặc định, khi một ai đó thêm bạn làm liên hệ, Lync sẽ thêm họ vào danh sách những người mà bạn có thể cân nhắc thêm họ vào danh sách liên hệ riêng của bạn. Bạn có thể xem lại danh sách này vào thời điểm thuận tiện bằng cách bấm vào tab Mới trên dạng xem liên hệ của cửa sổ Lync chính. Hãy nhìn vào danh sách các liên hệ tiềm năng và quyết định sẽ thêm ai vào danh sách liên hệ riêng của bạn rồi gán quan hệ bảo mật cho những liên hệ mới này.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn, bạn có thể chọn tự động thêm vào danh sách liên hệ bất kỳ ai đã thêm bạn làm liên hệ. Với thiết đặt này, bạn sẽ không bao giờ thấy các liên hệ trên danh sách Mới. Thay vào đó, liên hệ mới sẽ tự động được thêm vào danh sách liên hệ của bạn và được gán quan hệ bảo mật là đồng nghiệp. Để đặt tùy chọn tự động thêm các liên hệ này:

  • Bên dưới Cảnh báo chung, hãy xóa hộp kiểm Thông báo cho tôi biết khi có ai đó thêm tôi vào danh sách liên hệ của họ.

Đặt tùy chọn cảnh báo khi trạng thái của bạn là Không Làm Phiền

Nếu bạn đang rất bận, hãy đặt trạng thái của bạn thành Không Làm Phiền để giảm số lượng người làm phiền bạn. Nhưng có thể bạn vẫn muốn giữ liên lạc với những liên hệ quan trọng. Bạn có thể đặt ngoại lệ cho các liên hệ mà bạn đã gán quan hệ Nhóm làm việc (thường là những đồng nghiệp thân cận nhất của bạn).

Bên dưới Khi trạng thái của tôi là Không Làm Phiền, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Để ẩn tất cả các cảnh báo Lync để bạn không bị gián đoạn khi trạng thái của bạn được đặt là Đừng Làm Phiền, hãy bấm Không hiện cảnh báo.

  • Để chỉ xem các lời mời hội thoại từ các thành viên trong Nhóm làm việc và ẩn tất cả những cảnh báo khác khi trạng thái của bạn được đặt là Không Làm Phiền, hãy bấm Chỉ hiện cảnh báo hội thoại từ những người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi.

  • Để xem tất cả các cảnh báo nhưng chỉ xem những lời mời hội thoại được gửi từ thành viên trong Nhóm làm việc khi trạng thái của bạn được đặt là Không Làm Phiền, hãy bấm Hiện tất cả các cảnh báo, nhưng chỉ hiện cảnh báo hội thoại từ những người trong quan hệ bảo mật Nhóm làm việc của tôi.

Đặt tùy chọn cảnh báo với các liên hệ không dùng Lync

Lync hỗ trợ đặt người dùng Skype làm liên hệ (khi người dùng Skype đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình [trước đây là Windows Live ID]), nếu công ty của bạn được cấu hình để hỗ trợ các liên hệ bên ngoài. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc của bạn.

Để được cảnh báo cho tất cả, một số, hoặc không liên lạc nào từ các liên hệ Skype, hãy chọn tùy chọn thích hợp dưới Liên hệ không sử dụng Lync.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×