Đặt ngày hết hạn cho thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gửi một bức thư có liên quan đến yếu tố thời gian, hãy đặt ngày hết hạn để người nhận không lãng phí thời gian trả lời thư sau khi ngày hết hạn đã qua.

  1. Bấm Tùy chọn.

  2. Trong nhóm Tùy chọn Khác, hãy bấm vào Công cụ khởi động Hộp thoại Tùy chọn Thư Nút Công cụ khởi động Hộp thoại trên ribbon .

    Nhóm Tùy chọn Khác trên ruy-băng

  3. Bên dưới Tùy chọn Chuyển phát, đánh dấu hộp Hết hạn sau, sau đó chọn ngày và thời gian.

Khi ngày hết hạn đi, thư vẫn nằm Hiển thị trong danh sách thư với một gạch ngang chữ. Nó vẫn có thể mở, nhưng gạch ngang chữ cho một đầu mối trực quan thư được hết hạn hay không còn liên quan.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×