Đặt một thư mục làm việc mặc định

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư mục Tài liệu là thư mục làm việc mặc định cho tất cả các tệp mà bạn tạo trong các chương trình Microsoft Office của mình. Bạn có thể chọn một thư mục làm việc mặc định khác.

Vị trí của thư mục Tài liệu mặc định

Lưu ý: Trong Office 2007, thư mục Tài liệu được gọi là Tài liệu của Tôi.

Đặt thư mục làm việc mặc định khác

Lưu ý: Thư mục mà bạn chọn chỉ áp dụng với chương trình bạn hiện đang dùng. Ví dụ: nếu bạn thay đổi thư mục làm việc mặc định cho Word thì thư mục làm việc mặc định cho PowerPoint vẫn là Tài liệu.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Chung.

 3. Dưới Tạo cơ sở dữ liệu, trong hộp Thư mục cơ sở dữ liệu mặc định, bấm vào Duyệt, rồi dẫn hướng đến thư mục cơ sở dữ liệu mặc định mà bạn muốn hoặc nhập đường dẫn của thư mục mà bạn muốn lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu Access.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Lưu.

 3. Trong mục đầu tiên, nhập đường dẫn vào hộp Vị trí tệp cục bộ mặc định hoặc

  Các tùy chọn Lưu trong Word, hiển thị cài đặt thư mục làm việc mặc định

Lưu ý: Trong Word, bạn cũng có thể bấm vào Duyệt để dẫn hướng đến thư mục bạn muốn sử dụng.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Chung, sau đó dưới Tùy chọn InfoPath, bấm Tùy chọn Khác.

 3. Bấm tab Thiết kế.

 4. Ở trường Vị trí dự án cho mã Visual Basic và C#: , hãy Duyệt đến thư mục mặc định mới rồi bấm Mở.

 5. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

Khi bạn đặt một thư mục hoạt động mặc định làm việc trong Visio, thư mục mà bạn chỉ định cho một kiểu tệp cụ thể sẽ là nơi đầu tiên mà Visio tìm kiếm bất kỳ tệp nào có kiểu đó. Nếu Visio không tìm thấy một tệp cụ thể trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm các bản vẽ và mẫu trong thư mục Tài liệu của Tôi và tìm các bộ hình dạng trong thư mục Tài liệu của Tôi\Hình dạng của Tôi. Visio tìm các bổ trợ trong thư mục Tài liệu và Thiết đặt\tên người dùng.

 1. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Nâng cao, sau đó dưới Chung, hãy bấm Vị trí Tệp…

 3. Đối với mỗi kiểu tệp mà bạn muốn thiết lập thư mục mặc định cho kiểu tệp đó, hãy bấm vào nút Duyệt  Ảnh nút  thích hợp, rồi duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu giữ kiểu tệp đó. Bạn có thể có các thư mục lưu giữ riêng rẽ cho mỗi kiểu tệp sau đây:

  • Hình dạng của Tôi

  • Bản vẽ

  • Mẫu

  • Mẫu tô

  • Trợ giúp

  • Bổ trợ

  • Khởi động

 4. Bấm OK hai lần.

Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều thư mục cho mỗi kiểu tệp. Nếu bạn làm như vậy, thư mục thứ nhất sẽ là thư mục làm việc mặc định. Nếu thư mục đầu tiên không khả dụng (ví dụ, một mạng chia sẻ có thể là không sẵn dùng), Visio sẽ dùng thư mục kế tiếp trong danh sách. Các định nghĩa báo cáo thuộc tính được lưu trong những vị trí này sẵn có trong hộp thoại Báo cáo. Hãy tìm các nối kết đến thông tin thêm về báo cáo thuộc tính trong phần Xem Thêm.

Một số nội dung trong chủ đề này có thể không áp dụng cho một số ngôn ngữ.

Thư mục Tài liệu của Tôi được đặt theo mặc định trong thư mục gốc của ổ đĩa C là thư mục làm việc mặc định cho toàn bộ tài liệu và tệp khác mà bạn tạo trong các chương trình Microsoft Office 2007 của mình. Bạn có thể đổi tên thư mục Tài liệu của Tôi, đồng thời bạn cũng có thể chọn một thư mục làm việc mặc định khác.

Đổi tên thư mục Tài liệu của Tôi

 1. Thực hiện thao tác sau trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 này:

  Word, Excel, PowerPoint hoặc Access

  • Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

   InfoPath, Project, Publisher hoặc Visio

  • Trên menu Tệp, bấm vào Lưu Như.

 2. Trong danh sách Lưu trong, bấm vào Tài liệu của Tôi.

 3. Bấm vào Lên Một Mức  Ảnh nút  .

 4. Trong danh sách thư mục, bấm chuột phải vào thư mục Tài liệu của Tôi, rồi bấm vào Đổi tên trên menu lối tắt.

 5. Nhập tên thư mục mới, rồi nhấn ENTER.

Lưu ý: Bạn có thể cần đóng hộp thoại Lưu Như, rồi mở lại để thấy thay đổi hiển thị trong thanh Vị trí của Tôi và danh sách Lưu trong.

Đặt thư mục làm việc mặc định khác

Lưu ý: Thư mục mà bạn chọn chỉ áp dụng với chương trình bạn hiện đang dùng. Ví dụ: nếu bạn thay đổi thư mục làm việc mặc định cho Word thì thư mục làm việc mặc định cho PowerPoint sẽ vẫn là Tài liệu của Tôi.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm vào Phổ biến.

 3. Dưới Tạo cơ sở dữ liệu, trong hộp Thư mục cơ sở dữ liệu mặc định, nhập đường dẫn của thư mục mà bạn muốn lưu trữ các tệp cơ sở dữ liệu Access.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu sổ làm việc, hãy gõ đường dẫn vào hộp Vị trí tệp mặc định.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Thiết kế.

 2. Ở trường Vị trí dự án cho mã Visual Basic và C#: , hãy Duyệt đến thư mục mặc định mới rồi bấm Mở.

 3. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu các bản trình bày, hãy gõ đường dẫn vào hộp Vị trí tệp mặc định.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn, rồi bấm vào tab Lưu.

 2. Trong danh sách Loại tệp, bấm đúp vào Dự án.

 3. Duyệt đến thư mục làm việc mặc định mới, rồi bấm đúp vào thư mục đó.

  Nếu bạn muốn tạo thư mục làm việc mới, hãy bấm vào Tạo Thư mục Mới  Ảnh Nút  , rồi trong hộp thoại Thư mục Mới, nhập tên cho thư mục mới vào hộp Tên, rồi bấm vào OK.

 4. Trong hộp thoại Sửa đổi Vị trí, bấm vào OK.

 1. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu Như.

 2. Dẫn hướng đến thư mục mới, rồi bấm đúp để mở hoặc bấm vào Mở.

 3. Bấm vào OK để lưu các thay đổi của bạn vào thư mục mới.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi thư mục mặc định trong Publisher.

Khi bạn đặt một thư mục hoạt động mặc định làm việc trong Visio, thư mục mà bạn chỉ định cho một kiểu tệp cụ thể sẽ là nơi đầu tiên mà Visio tìm kiếm bất kỳ tệp nào có kiểu đó. Nếu Visio không tìm thấy một tệp cụ thể trong thư mục đã chỉ định, nó sẽ tìm các bản vẽ và mẫu trong thư mục Tài liệu của Tôi và tìm các bộ hình dạng trong thư mục Tài liệu của Tôi\Hình dạng của Tôi. Visio tìm các bổ trợ trong thư mục Tài liệu và Thiết đặt\tên người dùng.

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tùy chọn.

 2. Trên tab Nâng cao, bấm vào Đường dẫn Tệp.

 3. Đối với mỗi kiểu tệp mà bạn muốn thiết lập thư mục mặc định cho kiểu tệp đó, hãy bấm vào nút Duyệt  Ảnh nút  thích hợp, rồi duyệt đến thư mục mà bạn muốn lưu giữ kiểu tệp đó. Bạn có thể có các thư mục lưu giữ riêng rẽ cho mỗi kiểu tệp sau đây:

  • Hình dạng của Tôi

  • Bản vẽ

  • Mẫu

  • Mẫu tô

  • Trợ giúp

  • Bổ trợ

  • Khởi động

 4. Bấm OK hai lần.

Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều thư mục cho mỗi kiểu tệp. Nếu bạn làm như vậy, thư mục thứ nhất sẽ là thư mục làm việc mặc định. Nếu thư mục đầu tiên không khả dụng (ví dụ, một mạng chia sẻ có thể là không sẵn dùng), Visio sẽ dùng thư mục kế tiếp trong danh sách. Các định nghĩa báo cáo thuộc tính được lưu trong những vị trí này sẵn có trong hộp thoại Báo cáo. Hãy tìm các nối kết đến thông tin thêm về báo cáo thuộc tính trong phần Xem Thêm.

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Lưu.

 3. Dưới Lưu tài liệu, kế bên hộp Vị trí tệp mặc định, hãy bấm Duyệt.

 4. Duyệt đến thư mục làm việc mặc định mới, rồi bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×