Đặt một người thành chủ nhóm

Đặt một người thành chủ nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn đặt ai đó làm một chủ sở hữu hoặc xem ai là một chủ sở hữu của một nhóm hiện có, đi tới tên nhóm và bấm Thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý nhóm.

Cột vai trò cho bạn nếu ai đó là một thành viên trong nhóm hoặc chủ sở hữu. Để đặt ai đó làm một chủ sở hữu, hãy bấm thành viên rồi chọn người sở hữu.

Bạn cũng có thể người sở hữu nhóm trong khi bạn đang tạo một nhóm. Khi bạn đang thêm thành viên nhóm, chỉ định xem mỗi người mới sắp là một thành viên trong nhóm hoặc chủ sở hữu nhóm bằng cách bấm vào chủ sở hữu trong menu thành viên .

Gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams , đi tới tên nhóm, và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > dạng xem thành viên. Nếu bạn là người sở hữu nhóm, bạn có thể đặt ai đó làm một chủ sở hữu nhóm bằng cách gõ nhẹ hồ sơ người dùng và chọn làm chủ sở hữu.

Nếu bạn là người sở hữu nhóm, gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams , đi tới tên nhóm, và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn > quản lý thành viên.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×