Đặt lề trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dùng Bộ sưu tập Lề để nhanh chóng thay đổi lề cho tài liệu của bạn.

  1. Nếu bạn chưa ở trong dạng xem Soạn thảo, hãy bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

    Chỉnh sửa trong Word Online

  2. Bấm Bố trí Trang > Lề.

    Ảnh bộ sưu tập Lề trong Word Web App

    Bộ sưu tập Lề xuất hiện. Lề Chuẩn, được chọn mặc định, hiển thị các lề một inch ở mỗi cạnh trang.

  3. Để chọn một lề trang khác, hãy bấm vào bất kỳ tùy chọn nào khác trong bộ sưu tập Lề. Nếu không có một trong các lề cài sẵn nào giống như ý bạn muốn, hãy chọn Lề Tùy chỉnh để tạo lề tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu tài liệu của bạn chứa nhiều phần, kiểu lề mới sẽ chỉ được áp dụng cho phần hiện tại. Dấu ngắt phần sẽ được thêm bằng cách dùng ứng dụng Word trên máy tính. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chèn dấu ngắt phần hoặc dấu ngắt phần thêm vào Word cho Mac 2011.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×