Đặt lề phản chiếu cho các trang đối diện

Sử dụng lề phản chiếu để thiết lập lề cho các trang đối diện ở các tài liệu có hai mặt chẳng hạn như sách hoặc tạp chí. Lề của trang bên trái là lề phản chiếu của lề ở trang bên phải. Nghĩa là, lề bên trong có cùng chiều rộng và các lề bên ngoài cũng có cùng chiều rộng.

  1. Bấm Bố trí Trang > Lề.

    Ảnh của bộ sưu tập lề trang

  2. Chọn Được phản chiếu.

Lưu ý: Để thay đổi chiều rộng lề, bấm Lề Tùy chỉnh ở phía dưới cùng của bộ sưu tập Lề. Nhập các giá trị mới vào hộp Bên trongBên ngoài.

Thêm lề chừa đóng gáy cho tài liệu đóng gáy

Lề chừa đóng gáy tạo thêm khoảng trống cho lề cạnh, lề bên trên hoặc lề bên trong của tài liệu bạn định đóng gáy. Nó giúp đảm bảo văn bản không nằm ngoài phần đóng gáy.

  1. Bấm Bố trí Trang > Lề > Lề Tùy chỉnh.

  2. Trong hộp Gáy, nhập chiều rộng cho lề chừa đóng gáy.

  3. Trong hộp Vị trí gáy, bấm Trái hoặc Trên cùng.

Lưu ý: Hộp Vị trí gáy không khả dụng khi bạn dùngLề phản chiếu, 2 trang trên một trang tính, hoặc tùy chọn Sách gập. Đối với các tùy chọn này, vị trí gáy được xác định tự động

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×