Đặt lại thiết bị chạy Windows 10 về cài đặt gốc

Đặt lại về cài đặt gốc sẽ đưa thiết bị về cài đặt gốc có từ khi người dùng mua thiết bị. Tất cả các ứng dụng và dữ liệu trên thiết bị được cài đặt sau khi mua đều bị loại bỏ. Bạn có thể sử dụng Microsoft 365 Business để đặt lại về cài đặt gốc cho thiết bị chạy Windows 10 mà bạn quản lý.

  1. Đăng nhập vào trung tâm quản trị bằng thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu.

  2. Trong trung tâm quản trị, trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Đặt lại về cài đặt gốc.

    Trên thẻ Hành động thiết bị, chọn Đặt lại về cài đặt gốc
  3. Trên ngăn Đặt lại về cài đặt gốc, đánh dấu vào hộp kiểm cạnh thiết bị bạn muốn loại bỏ dữ liệu, rồi chọn Chọn.

  4. Trên ngăn Bạn có chắc muốn đặt lại về cài đặt gốc cho các thiết bị dưới đây, chọn Xác nhận > Đóng.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×