Đặt lại nhắn tin hợp nhất thư thoại mã PIN

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn đặt lại mật khẩu thư thoại hoặc mã PIN của bạn, một máy chủ nhắn tin hợp nhất tạo ra mã PIN tạm thời và gửi nó trong thông điệp email vào tài khoản Microsoft Exchange Server của hộp thư đến. Sau khi bạn nhận được mã PIN tạm thời, dùng nó để đăng nhập vào hộp thư của bạn, và sau đó thay đổi mã PIN tạm thời để mã PIN của lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một Microsoft Exchange Server 2010 hoặc tài khoản Exchange Server 2007 được yêu cầu. Nhắn tin hợp nhất phải được bật bởi người quản trị Exchange.

Tài khoản Exchange 2010

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm quản lý thư thoại.

  Microsoft Outlook Web App mở ra.

 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, sau đó bấm đăng nhập.

  Outlook Web App mở ra và điện thoại ngăn xuất hiện.

 4. Trên tablThoại Mai, dưới truy nhập thoại Outlook, bấm đặt lại PIN thư thoại của tôi.

 5. Khi được nhắc bạn muốn đặt lại PIN thư thoại của bạn, hãy bấm OK.

Tài khoản Exchange 2007

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm quản lý thư thoại.

 3. Trên hộp thoại Tùy chọn thư thoại , dưới Truy nhập điện thoại, hãy bấm Đặt lại mã PIN.

 4. Khi được nhắc bạn muốn đặt lại PIN thư thoại của bạn, hãy bấm OK.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×