Đặt hoặc thay đổi thuộc tính bảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để thiết lập hoặc thay đổi tùy chọn bảng trong Word hoặc Outlook, bấm chuột phải vào bảng và chọn Thuộc tính bảng.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đặt thuộc tính cho một hàng cụ thể, cột hoặc ô, bấm vào trong đó hàng, cột hoặc ô trước khi thực hiện thay đổi trong hộp thoại Thuộc tính bảng .

Trong bài viết này

Thuộc tính bảng

Thuộc tính hàng

Cột thuộc tính

Thuộc tính ô

Văn bản thay thế

Thuộc tính bảng

Tab bảng trong hộp thoại thuộc tính bảng

Bấm vào tab bảng để áp dụng thiết đặt cho toàn bộ bảng của bạn:

 • Bên dưới kích cỡ, hãy đặt độ rộng tổng thể của bảng bằng cách chọn chiều rộng ưa thích và chọn một kích cỡ. Trong hộp số đo trong , chọn xem bạn muốn đo chiều rộng theo in-xơ hoặc tỉ lệ phần trăm của trang.

 • Bên dưới căn chỉnh, chọn liệu bạn muốn căn chỉnh bảng của bạn vào bên trái, giữa hoặc bên phải của trang. Nếu bạn chọn sang trái, bạn có thể chọn một khoảng cách thụt lề trong hộp thụt lề từ bên trái .

 • Trong phần ngắt dòng văn bản, chọn xung quanh nếu bạn muốn bên cạnh mà văn bản trên trang của bạn để ngắt dòng quanh bảng của bạn; bạn có thể thực hiện bao quanh bằng văn bản chính xác hơn bằng cách bấm vào định vịvà sau đó chọn các tùy chọn trong hộp thoại Định vị bảng . Nếu bạn không muốn ngắt dòng, hãy chọn không có.

 • Bấm viền và màu nền để thay đổi kiểu viền, màu đường kẻ và độ dày của bảng.

 • Bấm tùy chọn để đặt thuộc tính bảng khác, bao gồm lề ô trên cùng và dưới cùng, dãn cách ô và tự động đổi kích cỡ của nội dung của ô.

Đầu Trang

Thuộc tính hàng

Hàng tab trong hộp thoại thuộc tính bảng

Trước tiên, hãy bấm trong hàng hoặc chọn các hàng bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính bảngvà sau đó bấm tab hàng .

 • Bên dưới kích cỡ, hãy đặt chiều cao của hàng bằng cách chọn ưa thích chiều cao và chọn một kích cỡ; bạn có thể tinh chỉnh thêm chiều cao bằng cách chọn một tùy chọn trong hộp chiều cao của hàng .

 • Bên dưới tùy chọn, chọn tùy chọn để giới hạn hàng xuyên suốt các trang hoặc tạo hàng tiêu đề.

 • Để hiển thị hiện được chọn hàng ở phía trên cùng của tab và dẫn hướng giữa các hàng mà không cần rời khỏi hộp thoại Thuộc tính bảng , bấm Hàng trước hoặc Tiếp hàng.

Đầu Trang

Cột thuộc tính

Tab cột trong hộp thoại thuộc tính bảng

Trước tiên, bấm vào cột hoặc chọn các cột bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính bảngvà sau đó bấm tab cột .

 • Bên dưới kích cỡ, hãy đặt độ rộng của cột bằng cách chọn chiều rộng ưa thích và chọn một kích cỡ. Trong hộp số đo trong , chọn xem bạn muốn đo chiều rộng theo in-xơ hoặc tỉ lệ phần trăm.

 • Để hiển thị các cột đã chọn hiện tại hoặc cột ở phía trên cùng của tab và dẫn hướng giữa các cột mà không cần rời khỏi hộp thoại Thuộc tính bảng , hãy bấm Cột trước đó hoặc Cột tiếp theo.

Đầu Trang

Thuộc tính ô

Tab ô trong hộp thoại thuộc tính bảng

Trước tiên, hãy bấm vào ô mà bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải, chọn Thuộc tính bảngvà sau đó bấm tab ô .

 • Bên dưới kích cỡ, hãy đặt độ rộng của ô bằng cách chọn chiều rộng ưa thích và chọn một kích cỡ. Trong hộp số đo trong , chọn xem bạn muốn đo chiều rộng theo in-xơ hoặc tỉ lệ phần trăm.

 • Dưới căn dọc, hãy chọn một tùy chọn căn chỉnh cho nội dung của ô —đầu (mặc định căn chỉnh), giữahoặc dưới cùng.

 • Bấm tùy chọn để đặt thuộc tính ô khác, bao gồm lề ô trên cùng và dưới cùng và ngắt dòng và phù hợp với tùy chọn.

Đầu Trang

Văn bản thay thế

Tab thay thế văn bản trong hộp thoại thuộc tính bảng

Bạn có thể tạo văn bản thay thế (văn bản thay thế) cho bảng của bạn để giúp mọi người bằng bộ đọc màn hình rõ nội dung của bảng.

 • Trong hộp mô tả , nhập giải thích về bảng.

 • Trong hộp tiêu đề , nhập bản tóm tắt của bảng.

  Lưu ý: Trừ khi bạn đã có một bảng phức tạp, bạn sẽ thường muốn nhập văn bản trong chỉ hộp mô tả . Khi bạn có các nội dung phức tạp để mô tả, điền trong trường tiêu đề rất hữu ích để đọc mô tả đầy đủ không phải là cần thiết, trừ khi mong muốn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×