Đặt hoặc thay đổi mặc định của trang của tôi

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, Site của tôi của bạn là một chuyên dụng vị trí nơi bạn có thể tập trung lưu trữ, trình bày, xem và quản lý nội dung và thông tin. Thiết lập một vị trí mặc định cho trang của tôi của bạn được yêu cầu để tích hợp với Microsoft Office 2003 và các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 . Bạn có thể thay đổi vị trí mặc định của trang của tôi của bạn trên mạng của bạn, nhưng nó là quan trọng để tìm hiểu về điều gì xảy ra khi bạn thực hiện thay đổi này.

Bạn muốn làm gì?

Thiết đặt mặc định của trang của tôi

Thay đổi mặc định của trang của tôi

Thiết đặt mặc định của trang của tôi

Lần đầu tiên bạn bấm vào Trang của tôi, Site của tôi của bạn và URL của nó được tạo ra. Điều này cho phép bạn dùng trang web của tôi của bạn để trình bày thông tin về bản thân, chẳng hạn như kỹ năng của bạn và vai trò, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp, và các nhóm và phân phối danh sách mà bạn là thành viên.

Microsoft Office 2003 và các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 , chẳng hạn như Outlook và Word, có thể tương tác trực tiếp với Site của tôi của bạn. Điều này cho phép bạn tự động lưu và mở tài liệu trực tiếp từ chương trình Microsoft Office. Để thiết lập kết nối với Microsoft Office, bạn cần phải xác nhận URL của trang web của tôi của bạn, nơi các tài liệu và các thông tin được trao đổi. Bạn thực hiện điều này bằng cách thiết đặt mặc định của trang của tôi.

  • Trong hộp thoại Cấu hình trang của tôi đối với Microsoft Office , xem lại URL để bảo đảm bảo rằng nó là vị trí tin cậy trên mạng công ty của bạn, và sau đó bấm .

  • Để hủy bỏ thiết đặt mặc định của trang, bấm không. Bạn có thể thiết lập nó sau này bằng cách dùng nối kết thiết đặt làm mặc định của trang trên trang chủ trang của tôi của bạn.

Đầu trang

Thay đổi mặc định của trang của tôi

Bạn có thể có chỉ có một URL Microsoft Office sẽ sử dụng để liên lạc với các Site của tôi của bạn. Nếu bạn không có thiết đặt trang web mặc định của bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách dùng nối kết thiết đặt làm mặc định của trang trên trang chủ trang của tôi của bạn.

Trong một số mạng, khi bạn bấm vào Trang của tôi, hộp thoại Cấu hình trang của tôi đối với Microsoft Office cho biết rằng trang web hiện có không nhận ra dưới dạng mặc định của trang của tôi. Bạn được hỏi để quyết định xem bạn muốn thay đổi mặc định của trang của tôi thành một URL mới.

Khi bạn thay đổi mặc định của trang của tôi, các thao tác sau sẽ xảy ra:

  • Một URL mới được thiết lập vị trí cho trang của tôi của bạn.

  • Microsoft Office 2003 và các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 tự động chuyển hướng lưu và mở tài liệu đến vị trí mới.

  • Tài liệu và các nối kết trong vị trí trang của tôi cũ của bạn vẫn có cho đến khi bạn di chuyển chúng.

Cấu hình trang web của tôi đối với Microsoft Office

Trong hộp thoại Cấu hình trang của tôi đối với Microsoft Office , hãy thực hiện một trong các thao tác sau.

Để

Hãy làm như sau

Thay đổi mặc định của URL Site của tôi

Trong hộp thoại, bấm .

Cảnh báo: Trước khi bạn bấm , xác nhận rằng URL mới là vị trí tin cậy trên mạng của công ty của bạn.

Theo mặc định vị trí của trang hiện tại của bạn

Bấm không.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×