Đặt hướng và vị trí văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hộp văn bản và các hình dạng hầu hết (ngoại trừ đường và đường kết nối) có thể bao gồm văn bản đính kèm vào hộp văn bản hoặc hình dạng. Văn bản có thể được vị trí theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc và nó có thể ngắt hoặc chỉ xuất hiện trên một dòng. Bạn cũng có thể thay đổi lề của hộp văn bản và hình dạng để dãn cách tối ưu, đổi kích cỡ hình cho một phù hợp tốt hơn văn bản hoặc thay đổi hướng của văn bản.

Bạn muốn làm gì?

Vị trí văn bản theo chiều ngang trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Văn bản ngang trong hình

Để thay đổi căn chỉnh ngang của một đoạn văn hay dòng:

 1. Bấm đoạn văn hay dòng của văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trên tab trang chủ (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Để thay đổi căn chỉnh ngang của tất cả văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng:

 1. Hãy bấm viền của hình dạng hoặc hộp văn bản để chọn nó.

 2. Trên trang đầu tab, (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm Tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Đầu trang

Vị trí văn bản dọc trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Hình hiển thị căn chỉnh dọc của văn bản

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Định dạng hình dạng.

  Định dạng hình dạng trên menu lối tắt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm bố trí & thuộc tính Tab bố trí & thuộc tính , sau đó bấm Hộp văn bản.

  Tùy chọn hộp văn bản trong ngăn định dạng hình dạng

 4. Chọn tùy chọn mà bạn muốn trong danh sách căn dọc .

Đầu trang

Ngắt dòng trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Khi bạn ngắt dòng văn bản, văn bản tự động sẽ bắt đầu một dòng mới khi bạn đến được đường viền bên phải của hộp văn bản hoặc hình dạng,

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản chứa văn bản bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Định dạng hình dạng.

  Định dạng hình dạng trên menu lối tắt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm bố trí & thuộc tính Tab bố trí & thuộc tính , bấm Hộp văn bản, sau đó chọn ngắt dòng trong hình dạng.

  Ngắt dòng trong hình dạng hộp kiểm

Đầu trang

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Lề trong là khoảng cách có thể thay đổi giữa văn bản và viền ngoài của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Định dạng hình dạng.

  Định dạng hình dạng trên menu lối tắt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm bố trí & thuộc tính Tab bố trí & thuộc tính , sau đó bấm Hộp văn bản.

  Tùy chọn hộp văn bản trong ngăn định dạng hình dạng

 4. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản, hãy nhập số lề mới trong hộp Lề trái.

  • Để xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản, hãy nhập số lề mới trong hộp Lề phải.

  • Để xác định khoảng cách giữa viền trên của hình dạng và văn bản, hãy nhập số lề mới trong hộp Trên cùng.

  • Để xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản, hãy nhập số lề mới trong hộp Lề dưới.

Đầu trang

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản

Bạn có thể tự động tăng kích cỡ của một hình dạng hoặc hộp văn bản theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Định dạng hình dạng.

  Định dạng hình dạng trên menu lối tắt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm bố trí & thuộc tính Tab bố trí & thuộc tính , bấm Hộp văn bản, sau đó chọn đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản.

  Chọn đổi kích thước hình dạng để vừa với văn bản trong ngăn định dạng hình dạng

Mẹo: Bạn có thể giảm kích thước văn bản để vừa khớp nó trong hình dạng hay hộp văn bản bằng cách bấm Co văn bản trên vùng tràn.

Đầu trang

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Bạn có thể thay đổi hướng của văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng. Ví dụ, bạn có thể xoay văn bản 90 hoặc 270 độ sao cho nó sẽ xuất hiện nằm ngang.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Định dạng hình dạng.

  Định dạng hình dạng trên menu lối tắt

 3. Trong ngăn Định dạng hình dạng , bấm bố trí & thuộc tính Tab bố trí & thuộc tính , sau đó bấm Hộp văn bản.

 4. Hãy chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách Hướng văn bản.

  Chọn hướng văn bản trong ngăn định dạng hình dạng

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Vị trí văn bản theo chiều ngang trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Vị trí văn bản dọc trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Ngắt dòng trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản

Xác định hướng văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Vị trí văn bản theo chiều ngang trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Văn bản ngang trong hình

Để thay đổi căn chỉnh ngang của một đoạn văn hay dòng:

 1. Bấm đoạn văn hay dòng của văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trên tab trang chủ (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Để thay đổi căn chỉnh ngang của tất cả văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng:

 1. Hãy bấm viền của hình dạng hoặc hộp văn bản để chọn nó.

 2. Trên trang đầu tab, (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Đầu trang

Vị trí văn bản dọc trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Hình hiển thị căn chỉnh dọc của văn bản

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng Hình dạng, rồi bấm Hộp Văn bản trong ngăn trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới bố trí văn bản, hãy chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách căn dọc .

Đầu trang

Ngắt dòng trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Khi bạn ngắt dòng văn bản, văn bản tự động sẽ bắt đầu một dòng mới khi bạn đến được đường viền bên phải của hộp văn bản hoặc hình dạng,

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản chứa văn bản mà bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng Hình dạng, rồi bấm Hộp Văn bản trong ngăn trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới lề, hãy chọn hộp kiểm ngắt dòng trong hình dạng .

Đầu trang

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Lề trong là khoảng cách có thể thay đổi giữa văn bản và viền ngoài của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng Hình dạng, rồi bấm Hộp Văn bản trong ngăn trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Dưới Lề, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để xác định khoảng cách giữa viền trái của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp trái .

  • Để xác định khoảng cách giữa viền phải của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp bên phải .

  • Để xác định khoảng cách giữa viền trên của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp trên cùng .

  • Để xác định khoảng cách giữa viền dưới của hình dạng và văn bản, nhập số lề mới trong hộp dưới .

Đầu trang

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản

Bạn có thể tự động tăng kích cỡ của một hình dạng hoặc hộp văn bản theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó.

 1. Bấm phải chuột vào viền của hình dạng hay hộp văn bản bạn muốn đổi kích thước.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng Hình dạng, rồi bấm Hộp văn bản trong ngăn trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Dưới tự động khớp, bấm đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản.

Mẹo: Bạn có thể giảm kích thước văn bản để vừa khớp nó trong hình dạng hay hộp văn bản bằng cách bấm Co văn bản trên vùng tràn.

Đầu trang

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

 1. Bấm phải chuột vào viền của hình dạng hay hộp văn bản chứa văn bản.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng Hình dạng, rồi bấm Hộp Văn bản trong ngăn trái.

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới bố trí văn bản, hãy chọn tùy chọn bạn muốn trong danh sách hướng văn bản .

  Lưu ý: 

  • Để biết thêm thông tin về các tùy chọn trong ngăn Hộp Văn bản của hộp thoại Định dạng Hình dạng, hãy bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở đầu hộp thoại.

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Vị trí văn bản theo chiều ngang trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Vị trí văn bản dọc trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Ngắt dòng trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản

Xác định hướng văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Vị trí văn bản theo chiều ngang trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Văn bản ngang trong hình

Để thay đổi căn chỉnh ngang của một đoạn văn hay dòng:

 1. Bấm đoạn văn hay dòng của văn bản mà bạn muốn sửa đổi.

 2. Trên tab trang chủ (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Để thay đổi căn chỉnh ngang của tất cả văn bản trong một hộp văn bản hoặc hình dạng:

 1. Hãy bấm viền của hình dạng hoặc hộp văn bản để chọn nó.

 2. Trên trang đầu tab, (hoặc tab thư trong Outlook), hãy bấm vào tùy chọn căn chỉnh ngang bạn muốn.

Nhóm Đoạn văn trên tab Nhà

Đầu trang

Vị trí văn bản dọc trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Hình hiển thị căn chỉnh dọc của văn bản

Word và Outlook

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Cho hình dạng, trên menu lối tắt, bấm Định dạng hình tự động, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

  Hộp văn bản, trên menu lối tắt, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm tab Hộp văn bản .

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới căn dọc, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

PowerPoint

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hình dạng, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

  Hộp thoại Định dạng Hình

 3. Bên dưới căn dọc, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Đầu trang

Ngắt dòng trong một hộp văn bản hoặc hình dạng

Khi bạn ngắt dòng văn bản, văn bản tự động sẽ bắt đầu một dòng mới khi bạn đến được đường viền bên phải của hộp văn bản hoặc hình dạng.

Word và Outlook

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản chứa văn bản mà bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Cho hình dạng, bấm Định dạng hình tự động, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

   Lưu ý: Tab Hộp văn bản không sẵn có trong hình dạng, trừ khi hình dạng chứa văn bản.

  • Hộp văn bản, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm Word ngắt dòng trong hình tự động .

PowerPoint

 1. Bấm chuột phải vào viền của hình dạng hoặc hộp văn bản chứa văn bản mà bạn muốn ngắt dòng.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hình dạng, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

 3. Chọn hộp kiểm ngắt dòng trong hình dạng .

Đầu trang

Thay đổi lề giữa văn bản và cạnh của hộp văn bản hoặc hình dạng

Lề trong là khoảng cách có thể thay đổi giữa văn bản và viền ngoài của hộp văn bản hoặc hình dạng.

Word và Outlook

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng chứa lề mà bạn muốn điều chỉnh.

 2. Trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Cho hình dạng, bấm Định dạng hình tự động, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

   Lưu ý: Tab Hộp văn bản không sẵn có trong hình dạng, trừ khi hình dạng chứa văn bản.

  • Hộp văn bản, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới lề, hãy nhập số lề mới trong các hộp bên trái, phải, trên cùngdưới cùng để xác định khoảng cách giữa viền hình dạng và văn bản.

PowerPoint

 1. Bấm chuột phải vào viền của hộp văn bản hoặc hình dạng chứa lề mà bạn muốn điều chỉnh.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hình dạng, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới lề, hãy nhập số lề mới trong các hộp bên trái, phải, trên cùngdưới cùng để xác định khoảng cách giữa viền hình dạng và văn bản.

Đầu trang

Đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản

Bạn có thể tự động tăng kích cỡ của một hình dạng hoặc hộp văn bản theo chiều dọc để văn bản nằm vừa bên trong nó.

Word và Outlook

 1. Bấm phải chuột vào viền của hình dạng hay hộp văn bản bạn muốn đổi kích thước.

 2. Trên menu lối tắt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Cho hình dạng, bấm Định dạng hình tự động, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

   Lưu ý: Tab Hộp văn bản không sẵn có trong hình dạng, trừ khi hình dạng chứa văn bản.

  • Hộp văn bản, bấm Định dạng hộp văn bản, sau đó bấm tab Hộp văn bản .

 3. Bên dưới tùy chọn, hãy chọn hộp kiểm Tự động đổi kích cỡ cho phù hợp với văn bản .

  Mẹo: Bạn có thể giảm kích thước văn bản để vừa khớp nó trong hình dạng hay hộp văn bản bằng cách bấm Co văn bản trên vùng tràn.

PowerPoint

 1. Bấm phải chuột vào viền của hình dạng hay hộp văn bản bạn muốn đổi kích thước.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Định dạng hình dạng, sau đó bấm vào tab Hộp văn bản .

 3. Dưới tự động khớp, chọn đổi kích cỡ hình dạng để vừa với văn bản.

  Mẹo: Bạn có thể giảm kích cỡ văn bản để vừa khớp nó trong hộp văn bản hoặc hình dạng bằng cách chọn co văn bản trên vùng tràn.

Đầu trang

Xác định hướng văn bản trong hộp văn bản hoặc hình dạng

Bạn có thể thay đổi hướng của văn bản trong hình dạng hoặc hộp văn bản giữa các trục ngang (trái sang phải) và trục dọc (từ trên xuống dưới cùng hoặc từ dưới lên trên cùng).

Word và Outlook

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình dạng để chọn nó và mở tab định dạng .

 2. Trên tab định dạng , trong nhóm văn bản, bấm Hướng văn bản Hướng Văn bản . Bạn có thể bấm Hướng văn bản nhiều lần để quay vòng qua ba tùy chọn.

PowerPoint

 1. Bấm đúp vào hộp văn bản hoặc hình dạng để chọn nó và mở tab định dạng .

 2. Trên trang đầu tab, trong nhóm đoạn văn , bấm Hướng văn bản Hướng Văn bản và chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×