Đặt cấu hình cho máy khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS

Cập nhật gần nhất: Tháng Chín 2017

Bài viết này dành cho người quản trị CNTT quản lý cài đặt OneDrive for Business trong môi trường cơ quan hoặc trường học. Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT, hãy đọc mục Bắt đầu với máy khách đồng bộ mới của OneDrive trên macOS.

Quản lý thiết đặt OneDrive trên macOS bằng cách sử dụng các tệp danh sách thuộc tính (Plist)

Sử dụng các phím sau đây để đặt cấu hình trước hoặc thay đổi thiết đặt cho người dùng của bạn. Các phím vẫn giống nhau cho dù bạn chạy phiên bản store hoặc phiên bản độc lập của máy khách đồng bộ, tuy nhiên, tên tệp danh sách thuộc tính và tên miền sẽ khác nhau. Khi bạn áp dụng các thiết đặt, hãy đảm bảo chỉ định đích đến miền thích hợp tùy theo phiên bản của máy khách đồng bộ.

Độc lập

Mac App Store

Vị trí PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive.plist

~/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive-mac.plist

Miền

com.microsoft.OneDrive

com.microsoft.OneDrive-mac

Triển khai thiết đặt máy khách đồng bộ

Triển khai thiết đặt trên macOS theo cách điển hình:

  1. Thoát khỏi ứng dụng OneDrive.

  2. Xác định các thiết đặt mà bạn muốn thay đổi bằng cách tạo một Plist chứa các giá trị hoặc sử dụng tập lệnh để đặt giá trị mặc định.

  3. Triển khai thiết đặt trên máy tính cục bộ.

  4. Làm mới bộ đệm ẩn tùy chọn.

    Vào lần khởi động tiếp theo của OneDrive, các thiết đặt mới sẽ được chọn.

Tổng quan về thiết đặt

Bảng sau đây liệt kê tất cả các cài đặt hiện đang được hiển thị cho máy khách đồng bộ OneDrive. Bạn cần đặt cấu hình các tham số trong dấu ngoặc đơn.

Thiết đặt

Mô tả

Tham số

Mục nhập Plist Ví dụ

Vô hiệu hóa các tài khoản cá nhân

Chặn người dùng khỏi đăng nhập và đồng bộ tệp trong tài khoản OneDrive cá nhân. Nếu khóa này được đặt sau khi người dùng đã thiết lập đồng bộ với tài khoản cá nhân, người dùng sẽ bị đăng xuất.

DisablePersonalSync (Bool): Khi bạn đặt thành true, tham số này sẽ ngăn người dùng thêm hoặc đồng bộ tài khoản cá nhân.

<key>DisablePersonalSync</key>
<(Bool)/>

Vị trí thư mục mặc định

Chỉ định vị trí mặc định của thư mục OneDrive đối với mỗi đối tượng thuê

TenantID (Chuỗi): TenantID xác định tài khoản được áp dụng cài đặt vị trí thư mục mặc định. Tìm ID đối tượng thuê Office 365 của bạn

DefaultFolderPath (Chuỗi): DefaultFolder xác định vị trí thư mục mặc định.

Mac App Store:

Khi người dùng thiết lập máy khách đồng bộ thì phải có sẵn đường dẫn.

Độc lập:

Nếu chưa có, đường dẫn sẽ được tạo trên máy tính của người dùng. Bạn chỉ có thể ngăn chặn người dùng thay đổi vị trí bằng máy khách đồng bộ Độc lập.

<Key>Tenants</key>
<dict>
     <key>(TenantID)</key>
     <dict>
          <key>DefaultFolder</key>
          <string>(DefaultFolderPath)</string>
     </dict>
</dict>

Phần trăm băng thông tải lên tự động

Cho phép máy khách đồng bộ đặt tự động số lượng băng thông được sử dụng dựa trên băng thông sẵn có để tải lên tệp

Băng thông (int): Tham số này xác định tỷ lệ phần trăm băng thông tải lên cục bộ mà máy khách đồng bộ có thể sử dụng. Giá trị được chấp nhận là từ 1 đến 99.

<key>AutomaticUploadBandwidthPercentage</key>
<Int>(Bandwidth)</int>

Đặt lưu lượng tải lên tối đa

Đặt tốc độ lưu lượng tải lên tối đa tính theo kilobyte (KB)/giây cho máy tính chạy máy khách đồng bộ OneDrive

KB/giây (số nguyên): Tham số này xác định lưu lượng tải lên tính theo KB/giây mà máy khách đồng bộ có thể sử dụng. Tốc độ tối thiểu là 50 KB/giây và tốc độ tối đa là 100.000 KB/giây.

<key>UploadBandwidthLimited</key>
			<Int>(Upload Throughput Rate in KB/sec)</int>

Đặt lưu lượng tải xuống
tối đa

Đặt tốc độ lưu lượng tải xuống tối đa tính theo kilobyte (KB)/giây cho máy tính chạy máy khách đồng bộ OneDrive

KB/giây (số nguyên): Tham số này xác định lưu lượng tải xuống tính theo KB/giây mà máy khách đồng bộ có thể sử dụng. Tốc độ tối thiểu là 50 KB/giây và tốc độ tối đa là 100.000 KB/giây.

<key>DownloadBandwidthLimited</key>
			<Int>(Download Throughput Rate in KB/sec)</int>

Biểu tượng neo

Xác định xem một biểu tượng neo cho OneDrive có được hiển thị hay không

HideDockIcon (Bool): Khi bạn đặt thành true, tham số này sẽ ẩn biểu tượng neo OneDrive ngay cả khi ứng dụng đang chạy.

<key>HideDockIcon</key>
<(Bool)/>

Mở lúc đăng nhập

Xác định OneDrive có tự động khởi động khi người dùng đăng nhập không

OpenAtLogin (Bool): Khi bạn đặt thành true, OneDrive sẽ tự động khởi động khi người dùng đăng nhập trên máy Mac.

<key>OpenAtLogin</key> 
<(Bool)/>

Bạn cũng có thể đặt cấu hình máy khách đồng bộ OneDrive Độc lập để nhận được những cập nhật bị trì hoãn.

Vị trí PList

~/Library/Preferences/com.Microsoft.OneDriveUpdater.plist

Miền

com.microsoft.OneDriveUpdater

Thiết đặt

Mô tả

Tham số

Mục nhập Plist Ví dụ

Lớp

Xác định kênh cập nhật cho máy tính

UpdateRing (Chuỗi): Tham số này có hai giá trị khác nhau.

Sản xuất – Kênh cập nhật mặc định cho cập nhật OneDrive.

Doanh nghiệp – Vòng cập nhật này nhận các bản cập nhật sau khi các bản này được triển khai qua vòng Sản xuất. Ngoài ra còn phép bạn kiểm soát triển khai các bản cập nhật. Để biết thêm thông tin về các vòng cập nhật và cách máy khách đồng bộ kiểm tra các bản cập nhật, hãy xem Quá trình cập nhật máy khách đồng bộ OneDrive.

<key>Tier</key>
<string>(UpdateRing)</string>
 
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×