Đặt cài đặt bảo vệ ứng dụng cho thiết bị chạy Android hoặc iOS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tạo chính sách quản lý ứng dụng

 1. Đăng nhập vào Microsoft 365 Business bằng thông tin xác thực của người quản trị toàn cầu.

 2. Trong trung tâm quản trị, trên thẻ Chính sách thiết bị, chọn Thêm chính sách.

  Thẻ chính sách thiết bị trong trung tâm quản trị.
 3. Trên ngăn Thêm chính sách, nhập tên duy nhất cho chính sách này.

 4. Bên dưới Loại chính sách, chọn Quản lý Ứng dụng cho Android hoặc Quản lý Ứng dụng cho iOS, tùy vào việc bạn muốn tạo bộ chính sách nào.

 5. Bung rộng mục Bảo vệ tệp công việc khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp và mục Quản lý cách người dùng truy nhập tệp Office trên thiết bị di động > đặt cấu hình cài đặt theo cách bạn muốn. Mục Quản lý cách người dùng truy nhập tệp Office trên thiết bị di động được Tắt theo mặc định nhưng bạn nên Bật tùy chọn này và chấp nhận các giá trị mặc định. Xem cài đặt sẵn có để biết thêm thông tin.

  Bạn luôn có thể sử dụng liên kết Đặt lại cài đặt mặc định để quay về cài đặt mặc định.

  Ảnh chụp màn hình mục Tạo một chính sách với Quản lý ứng dụng cho Android được chọn
 6. Tiếp theo hãy quyết định xem Ai sẽ nhận được các cài đặt này? Nếu bạn không muốn sử dụng nhóm bảo mật Tất cả Người dùng theo mặc định, hãy chọn Thay đổi, rồi chọn nhóm bảo mật sẽ nhận được các cài đặt này > Chọn.

 7. Cuối cùng, hãy chọn Xong để lưu chính sách, rồi gán cho các thiết bị.

Chỉnh sửa chính sách quản lý ứng dụng

 1. Trên thẻ Chính sách, chọn Chỉnh sửa chính sách.

 2. Trên ngăn Chỉnh sửa chính sách, chọn chính sách bạn muốn thay đổi

 3. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh mỗi cài đặt để thay đổi các giá trị trong chính sách. Khi bạn thay đổi một giá trị, giá trị đó sẽ tự động được lưu vào chính sách.

 4. Khi thực hiện xong, hãy đóng ngăn Chỉnh sửa chính sách

Xóa chính sách quản lý ứng dụng

 1. Trên thẻ Chính sách, chọn Xóa chính sách.

 2. Trên ngăn Xóa chính sách, hãy chọn chính sách bạn muốn xóa > Chọn, rồi Xác nhận để xóa một hay nhiều chính sách bạn đã chọn.

Cài đặt sẵn dùng

Bảng sau đây cung cấp thông tin chi tiết về các cài đặt sẵn dùng để bảo vệ tệp công việc trên thiết bị cũng như các cài đặt kiểm soát cách người dùng truy nhập các tệp Office từ thiết bị di động của họ.

Xem mục Cách các tính năng bảo vệ trong Microsoft 365 Business ánh xạ tới cài đặt Intune để biết thêm thông tin.

Cài đặt bảo vệ tệp công việc

Các cài đặt sau đây sẵn dùng để bảo vệ tệp công việc nếu thiết bị của người dùng thất lạc hoặc bị đánh cắp:

Cài đặt

Mô tả

Xóa tệp công việc khỏi thiết bị không hoạt động sau một số ngày nhất định.

Nếu thiết bị không được sử dụng trong số ngày mà bạn chỉ định tại đây, bất kỳ tệp công việc nào trên thiết bị đó cũng sẽ tự động bị xóa.

Buộc người dùng lưu tất cả các tệp công việc vào OneDrive for Business

Nếu cài đặt này là Bật thì vị trí lưu tệp duy nhất sẵn dùng cho các tệp công việc sẽ là OneDrive for Business.

Mã hóa tệp công việc

Luôn Bật cài đặt này để các tệp công việc được bảo vệ bởi mã hóa. Ngay cả khi thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp thì vẫn không một ai có thể đọc dữ liệu của công ty bạn.

Cài đặt giúp kiểm soát cách người dùng truy nhập các tệp Office trên thiết bị di động

Cài đặt sau đây sẵn dùng để quản lý cách người dùng truy nhập vào tệp công việc Office:

Cài đặt

Mô tả

Yêu cầu mã PIN hoặc dấu vân tay để truy nhập vào các ứng dụng Office

Nếu cài đặt này là Bật thì người dùng phải cung cấp một biểu mẫu xác thực khác, ngoài tên người dùng và mật khẩu, trước khi họ có thể sử dụng ứng dụng Office trên thiết bị di động.

Đặt lại mã PIN khi đăng nhập không thành công một số lần nhất định

Để ngăn người dùng trái phép ngẫu nhiên đoán được mã PIN, mã PIN sẽ đặt lại sau số lần nhập sai do bạn chỉ định.

Yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau khi ứng dụng Office rảnh trong

Cài đặt này xác định khoảng thời gian người dùng có thể không hoạt động trước khi được nhắc đăng nhập lại.

Từ chối quyền truy nhập vào tệp công việc trên các thiết bị đã bị bẻ khóa

Người dùng thông minh cũng có thể có thiết bị đã bị bẻ khóa. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sửa đổi hệ điều hành, điều này khiến thiết bị dễ bị tấn công bởi phần mềm xấu hơn. Những thiết bị này đều sẽ bị chặn khi Bật cài đặt này.

Cho phép người dùng sao chép nội dung từ ứng dụng Office sang ứng dụng cá nhân

Theo mặc định, chúng tôi cho phép điều này nhưng nếu cài đặt này là Bật thì người dùng có thể sao chép thông tin trong tệp công việc sang tệp cá nhân. Nếu cài đặt là Tắt, người dùng sẽ không thể sao chép thông tin từ tài khoản cơ quan sang ứng dụng cá nhân hoặc tài khoản cá nhân. 

Chủ đề Liên quan

Tài liệu Microsoft 365 doanh nghiệp và tài nguyên
bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business
xác nhận thiết đặt bảo vệ bằng ứng dụng trên thiết bị Android hoặc iOS

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×