Đặt đối sánh mẫu hình điều kiện cho dữ liệu bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện để xác định các tùy chọn định dạng khác nhau cho điều khiển dựa trên các điều kiện xảy ra trên biểu mẫu. Nếu điều kiện đã xác định là đúng khi người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, định dạng có điều kiện được áp dụng.

Bài viết này giải thích cách sử dụng định dạng có điều kiện để giúp đảm bảo rằng dữ liệu mà người dùng nhập vào một điều khiển cụ thể phù hợp với một mẫu hình định trước. Ví dụ, bạn có thể thêm định dạng có điều kiện cho điều khiển hộp văn bản cho một số điện thoại để yêu cầu người dùng sẽ nhập mã vùng ba chữ số.

Lưu ý: Để yêu cầu dữ liệu khớp với một mẫu hình định trước, bạn cũng có thể dùng xác thực dữ liệu.

Trong bài viết này

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc tính tương thích

Đặt đối sánh mẫu hình điều kiện cho điều khiển

Trước khi bắt đầu

Để hoàn thành quy trình này, mẫu biểu mẫu của bạn phải chứa điều khiển hỗ trợ định dạng có điều kiện. Mặc dù bạn có thể đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho bất kỳ điều khiển InfoPath hỗ trợ định dạng có điều kiện, mẫu hình phù hợp với hoạt động tốt nhất với điều khiển đó hiển thị ký tự chẳng hạn như số, chữ cái hoặc dấu chấm câu. Ví dụ, thiết đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho một hộp văn bản sẽ hữu ích, nhưng thiết lập một điều kiện hộp kiểm không sẽ mang lại kết quả hữu ích.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn một chế độ tương thích cụ thể để thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi một mẫu biểu mẫu trình duyệt tương thích đã phát hành đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services, và sau đó duyệt hỗ trợ, biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có thể xem trong trình duyệt Web. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số điều khiển không sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Danh sách các điều khiển hỗ trợ các định dạng có điều kiện

Bảng sau đây liệt kê các điều khiển Office InfoPath 2007 hỗ trợ các định dạng có điều kiện và họ đang sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể đặt một điều kiện đối sánh mẫu hình cho bất kỳ điều khiển InfoPath hỗ trợ định dạng có điều kiện, mẫu hình phù hợp với hoạt động tốt nhất với điều khiển đó hiển thị ký tự chẳng hạn như số, chữ cái hoặc dấu chấm câu. Ví dụ, thiết đặt một đối sánh mẫu hình có điều kiện cho hộp văn bản sẽ hữu ích, nhưng thiết lập một điều kiện hộp kiểm không sẽ mang lại kết quả hữu ích.

Điều khiển hỗ trợ các định dạng có điều kiện

Sẵn dùng cho mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt?

Hộp kiểm

Bộ chọn ngày

Hộp danh sách thả xuống

Hộp biểu thức

Hộp danh sách

Nút tùy chọn

Phần tùy chọn

Phần lặp

Bảng lặp

Hộp văn bản có định dạng

Mục

Hộp văn bản

Phần đính kèm tệp

Nút

Đánh dấu đầu dòng, đánh số, hoặc danh sách đơn giản

Không

Phần lựa chọn

Không

Hộp tổ hợp

Không

Bảng lặp ngang

Không

Ảnh viết tay

Không

Bản cái/chi tiết

Không

Hộp danh sách đa lựa chọn

Không

Ảnh

Không

Phần lặp đệ quy

Không

Nhãn dọc

Không

Đầu trang

Đặt đối sánh mẫu hình điều kiện cho điều khiển

 1. Trên mẫu biểu mẫu, hãy bấm điều khiển mà bạn muốn đặt một điều kiện để đối sánh mẫu hình.

 2. Trên menu định dạng , bấm Định dạng có điều kiện.

 3. Trong hộp thoại Định dạng có Điều kiện, hãy bấm Thêm.

 4. Bên dưới nếu điều kiện này là true, trong hộp đầu tiên, hãy bấm chọn một trường hoặc nhóm.

 5. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường tương ứng với điều khiển, sau đó bấm OK.

 6. Trong hộp thứ hai trong hộp thoại Định dạng có điều kiện , chọn khớp với mẫu hình hoặc không khớp với mẫu hình.

 7. Trong hộp thứ ba, hãy bấm chọn một mẫu hình.

 8. Bên dưới chuẩn mẫu hình trong hộp thoại Dữ liệu mục nhập mẫu hình , bấm mẫu mà bạn muốn, và sau đó bấm OK.

  Danh sách các mẫu hình chuẩn

  Mẫu hình

  Ví dụ

  Số điện thoại

  (555) 555-0100

  Số an sinh xã hội

  123 45 6789

  Mã zip

  98052

  Mã zip code + 4

  98052-6399

  Lưu ý: Để tạo một mẫu hình tùy chỉnh, bấm tùy chỉnh mẫu hình, nhập mẫu mà bạn muốn trong hộp tùy chỉnh mẫu hình và sau đó bấm OK.

 9. Bên dưới rồi áp dụng định dạng này, hãy chọn định dạng mà bạn muốn.

 10. Bấm OK hai lần để lưu điều kiện và trở về mẫu biểu mẫu.

 11. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×