Đặt định dạng tài liệu mở (ODF) dưới dạng mẫu tệp mặc định cho thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đặt một tệp định dạng tài liệu mở (ODF) dưới dạng mẫu tệp mặc định cho thư viện tài liệu. Cách này, khi ai đó tạo tệp mới trong thư viện, tệp sẽ mở ra và lưu dưới dạng tệp ODF. Mọi người có thể sử dụng một chương trình của lựa chọn của họ để sửa tệp mới.

Bạn cũng có thể xác định các thiết đặt khác hoặc cung cấp nội dung mặc định xuất hiện trong tất cả các tệp mới, chẳng hạn như một dàn bài ưu tiên cho một đề xuất chiến dịch tiếp thị hoặc một miễn trừ trách nhiệm chính thức trong chân trang.

Để thiết lập nhiều mẫu cho một thư viện, bạn cần để tạo kiểu nội dung trang và kết nối những lên đến thư viện, thay vì sử dụng mẫu mặc định cho thư viện.

Lưu ý: Bạn cần toàn quyền kiểm soát để thiết lập một mẫu thư viện tài liệu. Bạn cần toàn quyền kiểm soát đối với trang web để thiết lập kiểu nội dung trang.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về các mẫu tệp trong thư viện tài liệu

Nơi mẫu tệp được lưu giữ trong thư viện

Sử dụng các kiểu nội dung để thiết lập mẫu thư viện tài liệu

Tạo thư viện tài liệu

Tạo một mẫu ODF

Thay đổi mẫu tệp mặc định cho thư viện tài liệu

Sửa mẫu tệp mặc định

Xác định mẫu tệp tùy chỉnh

Thiết lập nhiều mẫu tùy chỉnh cho thư viện bằng cách sử dụng trang kiểu nội dung

Tạo một kiểu nội dung trang ODF

Liên kết mẫu tài liệu ODF với một kiểu nội dung trang

Bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện

Thêm kiểu nội dung ODF vào thư viện

Thêm thông tin về kiểu nội dung trang và thư viện

Tìm hiểu về các mẫu tệp trong thư viện tài liệu

Nơi mẫu tệp được lưu giữ trong thư viện

Khi tài liệu có mẫu tệp mặc định, nó được lưu trữ trong thư mục biểu mẫu của thư viện.

Mở thư viện trong File Explorer để xem thư mục biểu mẫu có chứa các mẫu tệp cho thư viện. Đảm bảo rằng bạn đang hiển thị các tệp ẩn trong File Explorer (trong File Explorer, hãy bấm xem > ẩn mục.)

Các nội dung của thư mục có tên Thư mục trong thư viện tài liệu

Theo mặc định, thư viện tài liệu có mẫu tệp, được gọi là template.dotx, nhưng bạn có thể thay đổi tệp này nếu bạn cần. Để xác định một mẫu khác nhau, bạn cần phải đầu tiên tạo nó trong một chương trình tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Word, và sau đó lưu nó vào thư mục biểu mẫu của thư viện. Sau đó, bạn chỉ định địa chỉ của mẫu tùy chỉnh trong thiết đặt nâng cao thư viện.

Sử dụng các kiểu nội dung để thiết lập mẫu thư viện tài liệu

Bạn không nhất thiết phải cần phải sử dụng các kiểu nội dung nếu việc bạn muốn là một mẫu tùy chỉnh cho một thư viện. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần thay đổi mẫu tệp mặc định cho một thư viện hiện có. Bạn nên cân nhắc sử dụng trang kiểu nội dung, Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng lại mẫu cùng một trong nhiều thư viện.

Hiện có thư viện có nhiều kiểu nội dung đã bật và mẫu đã xác định cho các kiểu nội dung, bạn cần tùy chỉnh kiểu nội dung trang cho thư viện. Đó là vì thư viện sử dụng các mẫu được xác định bằng các kiểu nội dung, và không phải mẫu tệp mặc định.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều mẫu cho cùng một thư viện, bạn cần phải sử dụng các kiểu nội dung. Đối với thư viện mới, hãy tạo thư viện (thiết đặt > Thêm ứng dụng > Thư viện tài liệu) và sau đó thiết lập nhiều mẫu tùy chỉnh cho thư viện.

Đầu trang

Tạo thư viện tài liệu

Nếu bạn chưa có thư viện tài liệu, hãy làm theo các hướng dẫn để tạo một.

 1. Trên trang web mà bạn muốn tạo thư viện, hãy bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > Thêm ứng dụng.

 2. Bấm Thư viện tài liệu và nhập tên cho thư viện.

  Lưu ý: Tên thư viện là bắt buộc và xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

  Thư viện tài liệu

Đầu trang

Tạo một mẫu ODF

Bạn có thể tạo một tệp ODF từ bất kỳ chương trình nào tương thích với ODF. Để tạo một mẫu ODF từ một chương trình Microsoft Office, tạo hoặc mở một tệp và sau đó lưu tệp dưới dạng một tệp OpenDocument. Ví dụ, với một tệp đang mở trong Word, bấm tệp > Lưu như, chọn vị trí mà bạn muốn lưu vào, và sau đó đặt lưu dưới dạngVăn bản OpenDocument (*.odt).

Đầu trang

Thay đổi mẫu tệp mặc định cho thư viện tài liệu

Có hai cách bạn có thể thay đổi mẫu mặc định:

 • Nếu thư viện tài liệu của bạn có mẫu tệp mặc định cho chương trình tương thích với SharePoint, sau đó bạn có thể sửa mẫu mặc định.

 • Đối với các chương trình khác, bạn không thể sửa mẫu mặc định này trực tiếp nhưng bạn có thể sao chép tệp mẫu mới vào thư mục Biểu mẫu của thư viện để xác định mẫu tùy chỉnh.

Sửa mẫu tệp mặc định

 1. Trong thư viện mà bạn muốn sửa mẫu mặc định, bấm Thư viện > Thiết đặt thư viện.

 2. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

 3. Trong phần Mẫu tài liệu , bên dưới trường URL mẫu , bấm Sửa mẫu.

  Mẫu sẽ mở ra trong ứng dụng đó là tương thích với SharePoint và đó là liên kết với kiểu tệp mẫu hiện tại. Ví dụ, Word sẽ mở nếu mẫu mặc định là một mẫu Word hoặc Excel sẽ mở ra nếu mẫu mặc định là một trang tính Excel.

  Thiết đặt thư viện, bên dưới thiết đặt nâng cao Hiển thị sửa mẫu trường.

  Lưu ý: Nếu trang web của bạn là một phần của gói đăng ký Office365, bạn có thể được yêu cầu nhập Office365 gói đăng ký tên người dùng và mật khẩu của bạn.

 4. Thực hiện thay đổi những thứ bạn muốn, sau đó lưu mẫu. Đóng chương trình nếu bạn không cần nó mở hoặc chuyển sang trang của bạn.

 5. Trong site của bạn, ở dưới cùng của trang thiết đặt nâng cao thư viện tài liệu và bấm OK.

Đầu trang

Xác định mẫu tệp tùy chỉnh

 1. Tạo và lưu mẫu tùy chỉnh của bạn trong chương trình tương thích với SharePoint. Ghi lại vị trí của nó sau đó chuyển sang SharePoint.

 2. Đi đến thư viện mà bạn muốn xác định mẫu tùy chỉnh.

 3. Bấm Thư viện > mở bằng Explorer.

  Quan trọng: Nếu File Explorer không mở ra hoặc bạn nhìn thấy thông báo lỗi, bạn có thể phải thêm trang web của bạn dưới dạng site tin cậy trong thiết đặt trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề cách sử dụng lệnh "mở với Explorer" và làm thế nào để khắc phục sự cố với tùy chọn này trong SharePoint Online cho Office 365.

 4. Mở File Explorer khác và duyệt tới mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

 5. Sao chép hoặc kéo mẫu tùy chỉnh của bạn vào cửa sổ Explorer đang mở vào thư viện trang nơi bạn muốn xác định mẫu tùy chỉnh.

 6. Đóng File Explorer và trở lại thư viện trên trang.

 7. Bấm Thư viện >thiết đặt thư viện.

 8. Trong phần Thiết đặt Chung, hãy bấm Thiết đặt nâng cao.

 9. Trong phần Mẫu tài liệu , hãy nhập địa chỉ của mẫu tùy chỉnh của bạn trong hộp URL mẫu . Vị trí là địa chỉ Web của mẫu trên trang web, so với tên trang. Ví dụ, nếu mẫu của bạn được gọi là ODT_Document.odt, và bạn đã thêm vào thư mục biểu mẫu của Tài liệu chia sẻ, thư viện tài liệu, bạn sẽ nhập như sau:

  Chia sẻ Documents/Forms/ODT_Document.odt

  Lưu ý:  Nếu các thiết đặt trong hộp Mẫu Tài liệu không sẵn dùng, người quản trị có thể đã thiết lập nhiều loại nội dung. Để xem liệu nhiều loại nội dung này đã được cho phép hay chưa, hãy xác nhận xem bạn đã chọn Có ở dưới mục Cho phép quản lý các loại nội dung? trong phần Loại Nội dung ngay ở trên phần Mẫu Tài liệu. Nếu đúng như vậy, bạn phải sửa mẫu cho loại nội dung đó.

Đầu trang

Thiết lập nhiều mẫu tùy chỉnh cho một thư viện bằng cách sử dụng trang kiểu nội dung

Hầu hết các thư viện có thể chứa nhiều kiểu nội dung. Bằng cách xác định nhiều kiểu nội dung cho một thư viện, bạn có thể giúp dễ dàng để xây dựng các thư viện lưu trữ các loại tài liệu cùng nhau trong cùng một chỗ. Ví dụ, thư viện có thể bao gồm cả các tài liệu và đồ họa liên quan đến dự án. Trong thư viện, các tệp đồ họa được liệt kê với các cột thông tin được gán cho đồ họa nội dung kiểu và các tài liệu được liệt kê với các cột được gán cho kiểu nội dung tài liệu.

Kiểu nội dung trang giúp dễ dàng để cung cấp nhất quán trên một trang web. Là người sở hữu trang, bạn thiết lập kiểu nội dung với các đặc tính mà bạn muốn, chẳng hạn như một mẫu nhất định, siêu dữ liệu cụ thể, và nhiều. Sau đó, bạn liên kết kiểu nội dung trang với thư viện để rằng khi người dùng chọn một mục từ menu Tài liệu mới , họ đang sử dụng kiểu nội dung mà bạn đã xác định.

Lệnh Tài liệu Mới trong thư viện với mẫu tùy chỉnh

Để đảm bảo rằng ODF tài liệu nhất quán trên toàn site và site con của nó, bạn có thể kết hợp một .odt, .ods, .odp mẫu hoặc với một kiểu nội dung trang.

Đầu trang

Tạo một kiểu nội dung trang ODF

Lặp lại các bước này cho từng kiểu nội dung trang mà bạn muốn tạo.

Quan trọng: Để tạo kiểu nội dung trang cho một trang, bạn phải có Toàn quyền Kiểm soát đối với trang đó. Để tạo kiểu nội dung trang cho trang ở cấp độ cao nhất trong một tuyển tập trang, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang.

 1. Đến trang bạn muốn tạo kiểu nội dung.

 2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 > thiết đặt trang.

 3. Dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web, hãy bấm kiểu nội dung trang.

  Các tùy chọn Bộ sưu tập Trình thiết kế Web từ trang Thiết đặt Site trong SharePoint Online

  Kiểu nội dung trang bộ sưu tập Hiển thị tất cả các trang web hiện có kiểu nội dung, nhóm trong thể loại. Sử dụng danh sách Hiển thị nhóm để lọc dạng xem của kiểu nội dung.

 4. Bấm Tạo.

 5. Trên trang kiểu nội dung trang mới, cung cấp tên (ví dụ, ODT_Document) và mô tả cho kiểu nội dung mới.

 6. Trong phần Kiểu nội dung mẹ , bên dưới Chọn mẫu loại nội dung mẹ, hãy chọn Kiểu nội dung tài liệu, sau đó bên dưới Kiểu nội dung mẹ, chọn tài liệu.

 7. Trong phần nhóm , chọn Kiểu nội dung tài liệu từ danh sách nhóm hiện có .

 8. Bấm OK.

  Trang Kiểu nội dung trang mở ra. Bước tiếp theo của bạn liên kết mẫu tài liệu ODF với kiểu nội dung trang bạn vừa tạo.

Đầu trang

Liên kết mẫu tài liệu ODF với một kiểu nội dung trang

Sau khi bạn tạo kiểu nội dung ODF của bạn, bạn đã sẵn sàng để liên kết mẫu ODF bạn đã tạo với kiểu nội dung trang. Nếu bạn không có mẫu, hãy xem tạo một mẫu ODF.

 1. Trên trang kiểu nội dung trang, dưới thiết đặt, bấm thiết đặt nâng cao.

  Nếu bạn không đã có trang kiểu nội dung trang, hãy bấm thiết đặt > Thiết đặt Site > kiểu nội dung trang để đi đến đó.

 2. Nhập vị trí của mẫu:

  • Nếu mẫu được lưu trữ trên site của bạn, bấm Nhập URL của mẫu tài liệu hiện có, rồi nhập URL cho mẫu mà bạn muốn sử dụng.

  • Nếu mẫu tài liệu được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn, bấm Tải lên mẫu tài liệu mới, rồi sau đó bấm vào Duyệt. Trong hộp thoại Chọn Tệp, hãy định vị tệp bạn muốn sử dụng, chọn nó, rồi bấm Mở.

   Thêm hộp văn bản Mẫu trên trang Thiết đặt Nâng cao cho một kiểu nội dung

 3. Bên dưới Cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu này?, hãy bấm Có nếu bạn muốn cập nhật tất cả các kiểu nội dung kế thừa từ kiểu nội dung này với mẫu tài liệu.

 4. Bấm OK.

Đầu trang

Bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện

Trước khi bạn có thể thêm kiểu nội dung khác nhau vào một thư viện, bạn cần phải bật hỗ trợ cho nhiều kiểu nội dung. Bạn thực hiện điều này một lần cho mỗi thư viện mà bạn muốn sử dụng các kiểu nội dung.

Lưu ý: Bạn không thể bật nhiều kiểu nội dung trong thư viện wiki.

 1. Trong thư viện nơi bạn muốn bật nhiều kiểu nội dung, hãy bấm Thư viện > thiết đặt thư viện.

 2. Trên trang thiết đặt, dưới Thiết đặt chung, bấm Thiết đặt nâng cao.

 3. Trên trang thiết đặt nâng cao, trong phần Kiểu nội dung , hãy bấm dưới cho phép quản lý kiểu nội dung?.

  Bây giờ sẽ mờ Mẫu URL trong phần Mẫu tài liệu để chuyển sử dụng các mẫu mặc định cho thư viện này để sử dụng các kiểu nội dung trang.

 4. Thay đổi bất kỳ thiết đặt nào khác mà bạn muốn rồi bấm OK.

Đầu trang

Thêm kiểu nội dung ODF vào thư viện

Bước cuối cùng là thêm các kiểu nội dung ODF vào thư viện. Bạn có thể thêm nhiều kiểu nội dung vào thư viện tất cả cùng một lúc.

 1. Trong thư viện nơi bạn muốn thêm kiểu nội dung, hãy bấm vào Thư viện > Thiết đặt thư viện.

 2. Trên trang thiết đặt, trong phần Kiểu nội dung, bấm Thêm từ kiểu nội dung trang hiện có.

 3. Trong phần Chọn kiểu nội dung trong trang chọn kiểu nội dung từ danh sách, hãy chọn Kiểu nội dung tài liệu.

 4. Trong danh sách Sẵn có các kiểu nội dung trang , bấm vào tên của kiểu nội dung mà bạn muốn, sau đó bấm Thêm để di chuyển kiểu nội dung đã chọn vào danh sách kiểu nội dung để thêm .

 5. Khi bạn đã chọn xong tất cả các kiểu nội dung muốn thêm, hãy bấm OK.

Đầu trang

Thêm thông tin về kiểu nội dung trang và thư viện

Để tìm hiểu thêm về các kiểu nội dung và cách thức hoạt động với thư viện, hãy xem các nối kết sau đây:

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×