Đặt địa chỉ siêu kết nối cơ sở cho siêu kết nối tương đối trong tài liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng một địa chỉ tuyệt đối hoặc một địa chỉ tương đối khi bạn tạo siêu kết nối trong Word. Một địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ đầy đủ hoặc đường dẫn của tệp, chẳng hạn như https://www.mycompany.com/departments/rresearch/articles/2017/578045.docx hay trang web đích.

Địa chỉ tương đối của đích tệp hoặc trang web tương đối so với vị trí của tài liệu hiện thời và nói chung nhiều ngắn hơn địa chỉ đầy đủ. Ví dụ, nếu địa chỉ của tài liệu của bạn là https://www.mycompany.com/departments/research/articles/newwidgets.docx, địa chỉ cơ sở mặc định được sử dụng cho siêu kết nối là https://www.mycompany.com/departments/research/articles/. Nếu bạn tạo một siêu kết nối tới tài liệu khác trong thư mục /articles, bạn chỉ cần nhập tên tài liệu trong hộp địa chỉ của siêu kết nối. Tuy nhiên, nếu bạn tạo một nối kết đến một bài viết có https://www.mycompany.com/departments/development/articles/widgetparts.docx địa chỉ, bạn sẽ đặt development/articles/widgetparts.docx trong hộp địa chỉ của siêu kết nối. (Bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ đầy đủ của bài viết đích.)

Nếu bạn muốn sử dụng một địa chỉ khác nhau của cơ sở cho siêu kết nối trong tài liệu, bạn có thể nhập địa chỉ này trong trường siêu kết nối cơ sở cho tài liệu. Sử dụng ví dụ trong đoạn trước đó, giả sử tài liệu newwidgets.docx có một vài siêu kết nối đến bài viết trong https://www.othercompany.com/support. Mặc dù bạn có thể nhập địa chỉ đầy đủ đối với mỗi các siêu kết nối, giải pháp tốt hơn nào là đặt của bạn siêu kết nối cơ sở làm https://www.othercompany.com/support/ khi bạn tạo một siêu kết nối đến một bài viết tại vị trí này, bạn sẽ cần phải nhập chỉ bài viết tên cho địa chỉ siêu kết nối thay vì địa chỉ đầy đủ.

Dùng các bước sau đây để đặt một địa chỉ cơ sở siêu kết nối mới cho tài liệu.

  1. Trên menu tệp , bấm thông tin.

  2. Ở bên phải của ngăn, trong hộp siêu kết nối cơ sở , hãy nhập địa chỉ hoặc đường dẫn mà bạn muốn dùng.

  1. Trên menu tệp , bấm thông tin.

  2. Ở bên phải của ngăn, bấm vào mũi tên thuộc tính , sau đó chọn Thuộc tính nâng cao.

  3. Bấm tab Tóm tắt.

  4. Trong hộp siêu kết nối cơ sở , hãy nhập địa chỉ hoặc đường dẫn mà bạn muốn dùng.

  1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm thuộc tính.

  2. Bấm vào mũi tên thuộc tính dạng xem và tùy chọn , bấm Thuộc tính nâng cao, sau đó bấm tab tóm tắt .

  3. Trong hộp siêu kết nối cơ sở , hãy nhập địa chỉ hoặc đường dẫn mà bạn muốn dùng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×