Đầu trang và chân trang của trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm đầu trang hoặc chân trang ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính được in trong Excel. Ví dụ, bạn có thể tạo một chân trang có số trang, ngày, và tên tệp của bạn. Bạn có thể tạo cho riêng bạn, hoặc dùng nhiều dựng sẵn đầu trang và chân trang.

Đầu trang và chân trang được hiển thị trong dạng xem Bố trí trang , Xem trước khi in, và trên trang in ra. Bạn cũng có thể dùng hộp thoại Thiết lập trang nếu bạn muốn chèn đầu trang hoặc chân trang cho nhiều hơn một trang tính cùng một lúc. Đối với các loại trang khác, chẳng hạn như trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ, bạn có thể chèn đầu trang và chân trang chỉ bằng cách dùng hộp thoại Thiết lập trang .

Thêm hoặc thay đổi đầu trang hoặc chân trang trong dạng xem bố trí Page

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi đầu trang hoặc chân trang.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel sẽ hiển thị trang tính trong dạng xem Bố trí trang .

 3. Để thêm hoặc sửa đầu trang hoặc chân trang, bấm trái, giữa, hoặc bên phải đầu trang hoặc hộp văn bản chân trang ở phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính (dưới đầu trang, hoặc trên chân trang).

 4. Nhập nội dung mới cho đầu trang hoặc chân trang.

  Lưu ý: 

  • Để bắt đầu một dòng mới trong hộp văn bản đầu trang hoặc chân trang, hãy nhấn Enter.

  • Để thêm một dấu và (&) vào văn bản đầu trang hoặc chân trang, hãy dùng hai dấu và. Ví dụ, để đưa cụm từ "Nhà thầu phụ & Dịch vụ" vào đầu trang, bạn hãy nhập Nhà thầu phụ && Dịch vụ.

  • Để đóng đầu trang hoặc chân trang, bấm vào bất kỳ chỗ nào trong trang tính. Để đóng đầu trang hoặc chân trang mà không cần giữ các thay đổi mà bạn đã thực hiện, hãy nhấn Esc.

 1. Bấm vào trang tính hoặc trang tính, trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi đầu trang hoặc chân trang.

  Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều trang tính với Ctrl + trái-bấm. Khi nhiều trang tính được chọn, [nhóm] xuất hiện trong thanh tiêu đề ở trên cùng của trang tính. Để hủy bỏ vùng chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm bất kỳ trang tính gán. Nếu không có tính gán Hiển thị, bấm chuột phải vào tab của một trang tính đã chọn, sau đó bấm Rã nhóm các trang tính.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại Hình ảnh nút .

  Hãy bấm vào mũi tên ở góc phải dưới cùng của nhóm Thiết lập Trang

  Excel hiển thị hộp thoại Thiết lập Trang.

 3. Trên tab Đầu trang/Chân trang, bấm Đầu trang Tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh.

 4. Bấm vào bên trái, giữahoặc bên phải hộp phần, và sau đó bấm vào bất kỳ các nút để thêm đầu trang hoặc chân trang thông tin mà bạn muốn trong phần đó.

  Hộp thoại trang thiết lập tùy chỉnh đầu trang
 5. Để thêm hoặc thay đổi nội dung đầu trang hoặc chân trang, hãy nhập văn bản bổ sung hoặc sửa văn bản hiện có trong hộp phần bên trái, giữahoặc bên phải .

  Lưu ý: 

  • Để bắt đầu một dòng mới trong hộp văn bản đầu trang hoặc chân trang, hãy nhấn Enter.

  • Để thêm một dấu và (&) vào văn bản đầu trang hoặc chân trang, hãy dùng hai dấu và. Ví dụ, để đưa cụm từ "Nhà thầu phụ & Dịch vụ" vào đầu trang, bạn hãy nhập Nhà thầu phụ && Dịch vụ.

Excel có nhiều văn bản dựng sẵn đầu trang và chân trang mà bạn có thể sử dụng. Đối với trang tính, bạn có thể làm việc với đầu trang và chân trang trong dạng xem Bố trí trang . Đối với trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ, bạn cần phải đi qua hộp thoại Thiết lập trang .

 1. Bấm vào trang tính nơi bạn muốn thêm hoặc thay đổi dựng sẵn đầu trang hoặc chân trang.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel sẽ hiển thị trang tính trong dạng xem Bố trí trang .

 3. Bấm đầu trang bên trái, giữa hoặc bên phải hoặc hộp văn bản chân trang ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính.

  Mẹo: Bấm vào bất kỳ hộp văn bản nào chọn đầu trang hoặc chân trang và hiển thị Công cụ Đầu trang và Chân trang, thêm tab Thiết kế.

 4. Trên tab thiết kế , trong nhóm đầu trang & chân trang , bấm đầu trang hoặc chân trang, sau đó bấm dựng sẵn đầu trang hoặc chân trang mà bạn muốn.

  Tùy chọn đầu trang & chân trang dựng sẵn

Thay vì chọn dựng sẵn đầu trang hoặc chân trang, bạn có thể chọn một thành phần dựng sẵn. Nhiều yếu tố (chẳng hạn như Số trang, Tên tệpNgày hiện tại) được tìm thấy trên ruy-băng. Đối với trang tính, bạn có thể làm việc với đầu trang và chân trang trong dạng xem Bố trí trang . Đối với trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ, bạn có thể làm việc với đầu trang và chân trang trong hộp thoại Thiết lập trang .

 1. Bấm vào trang tính mà bạn muốn thêm các yếu tố đầu trang hoặc chân trang cụ thể vào đó.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel sẽ hiển thị trang tính trong dạng xem Bố trí trang .

 3. Bấm vào hộp văn bản đầu trang hoặc chân trang bên trái, ở giữa hoặc bên phải ở phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính.

  Mẹo: Bấm vào bất kỳ hộp văn bản nào chọn đầu trang hoặc chân trang và hiển thị Công cụ Đầu trang và Chân trang, thêm tab Thiết kế.

 4. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Yếu tố Đầu trang & Chân trang, hãy bấm vào yếu tố mà bạn muốn dùng.

  Đầu trang & chân trang thiết kế Ribbon tab

 1. Bấm vào trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi một thành phần đầu trang hoặc chân trang.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel hiển thị hộp thoại Thiết lập Trang.

 3. Bấm Đầu trang tùy chỉnh hoặc Chân trang Tùy chỉnh.

  Hộp thoại trang thiết lập tùy chỉnh đầu trang
 4. Bạn hãy dùng các nút trong hộp thoại Đầu trang hoặc Chân trang để chèn các yếu tố đầu trang và chân trang cụ thể.

  Mẹo: Khi bạn để con trỏ chuột trên nút, Mẹo màn hình sẽ hiển thị tên của yếu tố mà nút đó sẽ chèn.

Đối với trang tính, bạn có thể làm việc với đầu trang và chân trang trong dạng xem Bố trí trang . Đối với trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ, bạn có thể làm việc với đầu trang và chân trang trong hộp thoại Thiết lập trang .

 1. Bấm vào trang tính mà bạn muốn chọn tùy chọn đầu trang và chân trang.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel sẽ hiển thị trang tính trong dạng xem Bố trí trang .

 3. Bấm vào hộp văn bản đầu trang hoặc chân trang bên trái, ở giữa hoặc bên phải ở phía trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính.

  Mẹo: Bấm vào bất kỳ hộp văn bản nào chọn đầu trang hoặc chân trang và hiển thị Công cụ Đầu trang và Chân trang, thêm tab Thiết kế.

 4. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chọn, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  Đầu trang và chân trang tùy chọn trong tab thiết kế trên ruy-băng
  • Để loại bỏ đầu trang và chân trang ở trang in thứ nhất, hãy chọn hộp kiểm Trang Đầu Khác nhau.

  • Để chỉ ra rằng đầu trang và chân trang của những trang lẻ phải khác với đầu trang và chân trang của trang chắn, hãy chọn hộp kiểm Trang Chẵn & Lẻ Khác nhau.

  • Để quy định rằng đầu trang và chân trang dùng cùng một cỡ phông và tỷ lệ như trang tính, hãy chọn hộp kiểm Tỷ lệ với Tài liệu.

   Để làm cho cỡ phông và tỷ lệ của đầu trang hoặc chân trang không phụ thuộc vào tỷ lệ trang tính, giúp tạo diện mạo nhất quán toàn bộ các trang, thì hãy xóa hộp kiểm này.

  • Để bảo đảm lề của đầu trang hoặc chân trang được căn thẳng với lề trái và lề phải của trang tính, hãy chọn hộp kiểm Căn Lề Trang.

   Để đặt lề trái và lề phải của đầu trang và chân trang thành giá trị cụ thể không phụ thuộc vào lề trái và lề phải của trang tính, thì hãy xóa hộp kiểm này.

 1. Bấm vào trang tính biểu đồ hoặc biểu đồ mà bạn muốn chọn tùy chọn đầu trang hoặc chân trang.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel hiển thị hộp thoại Thiết lập Trang.

 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  Tùy chọn đầu trang và chân trang trong thoại thiết lập trang
  • Để loại bỏ đầu trang và chân trang ở trang in thứ nhất, hãy chọn hộp kiểm Trang đầu khác nhau.

  • Để chỉ ra rằng đầu trang và chân trang của những trang lẻ phải khác với đầu trang và chân trang của trang chắn, hãy chọn hộp kiểm Trang chẵn & lẻ khác nhau.

  • Để quy định rằng đầu trang và chân trang dùng cùng một cỡ phông và tỷ lệ như trang tính, hãy chọn hộp kiểm Tỷ lệ với tài liệu.

   Để làm cho cỡ phông và tỷ lệ của đầu trang hoặc chân trang không phụ thuộc vào tỷ lệ trang tính, giúp tạo hiển thị nhất quán toàn bộ các trang, thì hãy xóa hộp kiểm Tỷ lệ với Tài liệu.

  • Để bảo đảm lề của đầu trang và chân trang được căn chỉnh theo lề trái và lề phải của trang tính, hãy chọn hộp kiểm Căn theo lề trang.

   Mẹo: Để đặt lề trái và lề phải của đầu trang và chân trang thành giá trị cụ thể không phụ thuộc vào lề trái và lề phải của trang tính, thì hãy xóa hộp kiểm này.

Để đóng đầu trang và chân trang, bạn phải chuyển từ dạng xem Bố trí Trang sang dạng xem Thường.

 • Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Thông thường.

  Trên tab Xem, bấm Thông Thường

  Bạn cũng có thể bấm Thông Thường Ảnh nút trên thanh trạng thái.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Tùy chọn Đầu trang & Chân trang trên tab Chèn

  Excel sẽ hiển thị trang tính trong dạng xem Bố trí trang .

 2. Bấm đầu trang bên trái, giữa hoặc bên phải hoặc hộp văn bản chân trang ở trên cùng hoặc dưới cùng của trang tính.

  Mẹo: Bấm vào bất kỳ hộp văn bản nào chọn đầu trang hoặc chân trang và hiển thị Công cụ Đầu trang và Chân trang, thêm tab Thiết kế.

 3. Nhấn xóa bỏ hoặc phím Backspace.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn xóa bỏ đầu trang và chân trang cho một vài trang tính cùng lúc, hãy chọn trang tính, sau đó mở hộp thoại Thiết lập trang . Để xóa bỏ tất cả đầu trang và chân trang ngay lập tức, trên tab Đầu trang/chân trang , chọn (không) trong hộp đầu trang hoặc chân trang .

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

In trong Excel

Thiết lập trang trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×