Đảm bảo dịch vụ trong Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng dịch vụ đảm bảo trong Office 365 Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ để truy nhập tài liệu mô tả một loạt các chủ đề, bao gồm:

 • Microsoft cách thực hành bảo mật cho khách hàng dữ liệu được lưu trữ trong Office 365.

 • Báo cáo kiểm nghiệm bên thứ ba độc lập của Office 365.

 • Thực hiện và thử nghiệm chi tiết cho bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ điều khiển đó Office 365 sử dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Bạn cũng có thể tìm hiểu cách Office 365 có thể giúp khách hàng tuân thủ với các tiêu chuẩn, luật pháp và quy định trên ngành công nghiệp, chẳng hạn như các:

 • Các tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa (ISO) 27001 và 27018

 • Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế năm 1996 (HIPAA)

 • Chương trình Quản lý Rủi ro và Thẩm quyền Liên bang (FedRAMP)

Ai có thể truy nhập bảo đảm dịch vụ Office 365, và làm thế nào?

Mới khách hàng và khách hàng đánh giá các dịch vụ trực tuyến Microsoft có thể truy nhập bảo đảm dịch vụ nào đi kèm với Office 365 gói E3 và Enterprise E5 (thuê bao dùng thử và được trả tiền). Nếu bạn không có một trong những gói đăng ký và bạn muốn thử dùng dịch vụ đảm bảo, bạn có thể đăng ký bản dùng thử của Office 365 Enterprise E5.

Khách hàng hiện có của Office 365 dành cho doanh nghiệp có thể truy nhập vào dịch vụ đảm bảo. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu Office 365 (đôi khi gọi là người quản trị công ty) cho tổ chức của bạn, bạn sẽ đã có quyền truy nhập vào dịch vụ đảm bảo, và bạn có thể trên những người khác. Nếu bạn không phải người quản trị toàn cầu Office 365 cho tổ chức của bạn, và bạn cần quyền truy nhập vào dịch vụ đảm bảo, yêu cầu người quản trị của bạn để thêm bạn vào nhóm vai trò của dịch vụ đảm bảo người dùng.

Cung cấp dịch vụ đảm bảo quyền truy nhập vào tất cả các nhân sự bảo mật và tuân thủ, bao gồm thông tin bảo mật, quản lý rủi ro, tuân thủ, và kiểm tra những nhóm khác nhau và nhân viên trong tổ chức của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem Onboard dịch vụ đảm bảo người dùng hoặc nhóm khác.

Dịch vụ đảm bảo là có thể truy nhập bằng cách dùng Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ. Đây là cách để đến đó.

Để đi đến Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ:

 1. Truy nhập https://protection.office.com.

 2. Đăng nhập vào Office 365 bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 3. Trong ngăn bên trái, hãy chọn dịch vụ đảm bảo. Tiếp theo, chọn ngành của bạn và thiết đặt khu vựcOnboard dịch vụ đảm bảo người dùng hoặc nhóm khác.

  Lưu ý: Nếu bạn cần quyền truy nhập vào dịch vụ đảm bảo và nó không có trong ngăn bên trái của Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, yêu cầu người quản trị Office 365 thêm bạn vào nhóm vai trò dịch vụ đảm bảo người dùng trên trang quyền .

Chọn thiết đặt lĩnh vực và vùng

Khi bạn truy nhập vào dịch vụ đảm bảo lần đầu tiên, bước đầu tiên là cấu hình ngành và thiết đặt khu vực của bạn. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt này vào bất kỳ lúc nào. Cấu hình các thiết đặt này cho phép Dịch vụ đảm bảo để cung cấp cho bạn với nội dung có liên quan nhiều nhất để tổ chức của bạn. Để cấu hình thiết đặt ngành và khu vực của bạn:

 1. Sau khi bạn truy nhập vào dịch vụ đảm bảo, chọn thiết đặt và khu vực và ngành thiết đặt trang hiển thị như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị trang thiết đặt Trung tâm bảo vệ.
 2. Trên trang thiết đặt , chọn mũi tên xuống bên cạnh khu vực và kiểm tra các vùng thích hợp cho tổ chức của bạn.

 3. Chọn mũi tên xuống bên cạnh ngành và kiểm tra các ngành công nghiệp phù hợp cho tổ chức của bạn.

 4. Sau khi bạn đã chọn khu vực và ngành, chọn Lưu.

Tìm kiếm, hãy xem lại, và tải xuống tuân thủ và tin cậy nội dung

Để xem lại và tải xuống nội dung, hãy chọn một tùy chọn từ ngăn dẫn hướng:

 • Tuân thủ báo cáo để xem độc lập kiểm toán và đánh giá của Office 365 và các dịch vụ điện toán đám mây Microsoft như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau.

  Hiển thị trang Đảm bảo dịch vụ: Báo cáo Tuân thủ Dịch vụ.
 • Ảnh chụp tin cậy các tài liệu để xem thông tin về cách Microsoft hoạt động Office 365 như trong màn hình sau đây.

  Hiển thị trang Đảm bảo dịch vụ: Các tài liệu về tin cậy do Microsoft cung cấp
 • Ảnh chụp Audited điều khiển để xem thông tin về làm thế nào đáp ứng điều khiển Office 365 bảo mật, tuân thủ, và yêu cầu về quyền riêng tư, như trong màn hình sau đây.

  Hiển thị dịch vụ đảm bảo kiểm nghiệm điều khiển màn hình.

Chọn báo cáo mà bạn muốn tải xuống và chọn lưu để tải nó xuống máy tính của bạn. Đối với Audited điều khiển, hãy chọn báo cáo bạn muốn và sau đó chọn tải xuống. Bảng dưới đây mô tả các báo cáo bạn có thể tìm thấy trên mỗi trang đảm bảo dịch vụ.

Lưu ý: Dịch vụ đảm bảo báo cáo và tài liệu có sẵn để tải xuống tối thiểu mười hai tháng sau khi phát hành hoặc cho đến khi phiên bản mới của tài liệu trở nên sẵn dùng.

Dịch vụ đảm bảo trang

Nội dung hiện có

Mô tả

Báo cáo tuân thủ

 • FedRamp

 • Đánh giá GRC

 • ISO

 • SOC/SSAE

Sử dụng dịch vụ báo cáo tuân thủ để xem lại đánh giá kiểm nghiệm thực hiện bởi bên thứ ba kiểm toán độc lập của Office 365 dịch vụ chuyển phát hoạt động.

Tài liệu tin cậy

 • Câu hỏi thường gặp và sách trắng

 • Rủi ro quản lý báo cáo

Sử dụng sách trắng, câu hỏi thường gặp, báo cáo cuối của năm và các nguồn tài nguyên Microsoft Confidential mà được cung cấp cho bạn theo thỏa thuận không phải tiết lộ thông tin để xem lại của bạn / đánh giá rủi ro.

Điều khiển được kiểm toán

Toàn cầu tiêu chuẩn và quy định rằng Office 365 đã thực hiện.

Trợ giúp với đánh giá rủi ro khi bạn đang đánh giá, triển khai, hoặc dùng dịch vụ Office 365 . Tìm ra:

 • Làm thế nào Office 365 điều khiển đáp ứng các yêu cầu bảo mật, tuân thủ, và quyền riêng tư.

 • Về kiểm tra mà đã được áp dụng cho các điều khiển trong Office 365, kết quả của kiểm tra các, và khi chúng được hoàn thành.

Tùy thuộc vào thiết lập cụ thể của bạn, tùy chọn bao gồm trong dạng xem của bạn có thể có một số khác biệt.

Trên tàu Dịch vụ đảm bảo người dùng hoặc nhóm khác

Nếu bạn là người duy nhất trong tổ chức của bạn cần truy nhập để đảm bảo dịch vụ, bạn có thể bỏ qua bước này. Nếu không, thêm người dùng hoặc nhóm khác để đảm bảo dịch vụ. Để thêm người dùng hoặc nhóm khác:

 1. Trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ, hãy chọn quyền trong ngăn bên trái như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Ảnh chụp màn hình của trang bảo mật & quyền Trung tâm tuân thủ với các dịch vụ đảm bảo người dùng được chọn.
 2. Trong ngăn bên trái, chọn Dịch vụ đảm bảo người dùng, sau đó chọn sửa như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị vai trò Người dùng Đảm bảo Dịch vụ được chọn sau đó biểu tượng chỉnh sửa được chọn.
 3. Trong hộp thoại Nhóm vai trò , bên dưới thành viên, chọn + để thêm thành viên vào dịch vụ đảm bảo người dùng vai trò như minh họa trong ảnh chụp màn hình sau đây.

  Hiển thị hộp thoại Người dùng Đảm bảo Dịch vụ với biểu tượng thêm được tô sáng bên dưới mục Thành viên.
 4. Trong hộp thoại tiếp theo, chọn cá nhân hoặc nhóm mà bạn cần để xem báo cáo dịch vụ đảm bảo tuân thủ và tin cậy các tài nguyên. Chọn Thêm cho mỗi vùng chọn bạn thực hiện và chọn OK khi bạn đã làm xong.

 5. Mỗi người dùng hoặc nhóm mà bạn đã thêm vào vai trò dịch vụ đảm bảo người dùng ngay bây giờ có thể tìm dịch vụ đảm bảo và tải xuống báo cáo và các tài liệu trong Trung tâm Bảo mật & Tuân thủ.

Trở lại trang quyền vào bất kỳ lúc nào để thêm nhiều người dùng, hoặc loại bỏ tưởng hiện có.

Nhận trợ giúp đảm bảo dịch vụ

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Các Câu hỏi Thường gặp

Tại sao tôi nhận một lỗi nói rằng tài liệu từ dịch vụ đảm bảo lỗi?

Hầu hết các dịch vụ đảm bảo tài liệu có định dạng PDF. Chọn lưu để lưu các tệp vào và sau đó mở chúng từ máy tính cục bộ của bạn.

Xem Thêm

Đi đến Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa

Tìm kiếm và điều tra trong Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa

Quản lý dữ liệu trong Office 365 bảo mật và tuân thủ căn giữa

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×