Đảm bảo có thể tìm thấy nội dung

Nội dung cần được tìm kéo và thêm vào chỉ mục tìm kiếm để người dùng của bạn tìm được những gì họ đang tìm kiếm trong SharePoint Online.

Giúp người dùng có thể tìm kiếm nội dung site

Khi người dùng tìm kiếm trên site, kết quả có thể đến từ nhiều vị trí chẳng hạn như cột, thư viện và trang. Chủ sở hữu site có thể thay đổi cài đặt tìm kiếm để quyết định liệu nội dung có xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hay không.

Người dùng chỉ thấy kết quả tìm kiếm cho nội dung mà họ có quyền truy nhập. Việc đặt quyền truy nhập phù hợp cho nội dung đảm bảo rằng mọi người có thể thấy được tài liệu và site phù hợp trong kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm.

Tìm kéo nội dung site

Trong SharePoint Online, nội dung được tự động tìm kéo dựa trên lịch trình tìm kéo xác định. Trình tìm kéo chọn nội dung đã thay đổi từ lần tìm kéo gần nhất và cập nhật chỉ mục.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn yêu cầu theo cách thủ công để tìm kéo và lập chỉ mục lại đầy đủ site, thư viện tài liệu hoặc danh sách. Tìm hiểu thêm.

Tìm kiếm trong nội dung tại chỗ và trực tuyến

Tìm kiếm kết hợp cho phép người dùng của bạn tìm kiếm tệp và tài liệu trên SharePoint Server và Office 365 cùng một lúc. Tìm hiểu thêm.

Loại bỏ tạm thời kết quả tìm kiếm

Bạn có thể tạm thời loại bỏ tài liệu, trang và site khỏi kết quả tìm kiếm với hiệu lực tức thời. Tìm hiểu thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×