Đưa danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn

Đưa danh thiếp điện tử vào chữ ký email của bạn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bằng cách thêm của bạn Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email của bạn, bạn có thể bao gồm thông tin liên hệ của bạn trong mỗi thư bạn gửi. Người nhận có thể bấm chuột phải vào danh thiếp trong chữ ký (hoặc bấm chuột phải vào tệp đính kèm .vcf) lưu thông tin trực tiếp vào danh sách liên hệ của họ.

 1. Trong thư mới, bấm tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

 2. Trên tab Chữ ký Email, dưới Chọn chữ ký để sửa, bấm chữ ký mà bạn muốn thêm danh thiếp vào.

  Nếu bạn muốn tạo một chữ ký, bấm Mới, nhập tên cho chữ ký và sau đó bấm OK. Sau đó bấm vào tên của chữ ký mới trong danh sách Chọn chữ ký để sửa.

 3. Trong hộp Sửa Chữ ký, nhập nội dung mà bạn muốn thêm vào chữ ký.

 4. Để thêm một Danh thiếp Điện tử, đặt con trỏ tại vị trí bạn muốn hiển thị danh thiếp trong phần nội dung chữ ký, bấm Danh Thiếp rồi sau đó bấm một tên liên hệ trên danh sách Lưu Dưới dạng. Bấm OK.

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

 2. Trên tab Chữ ký Email, trong danh sách Chọn chữ ký để sửa, chọn chữ ký mà bạn muốn.

 3. Dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách Tài khoản Email, bấm vào một tài khoản email mà bạn muốn liên kết chữ ký.

 4. Trong danh sách Thư mới, chọn chữ ký mà bạn muốn.

 5. Nếu bạn muốn thêm chữ ký vào thư trả lời và thư chuyển tiếp, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, chọn chữ ký. Nếu không, chọn không.

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy chữ ký mà bạn muốn, hãy bấm Chữ ký, chọn tên chữ ký trong danh sách Chọn chữ ký để sửa rồi sau đó bấm OK.

 3. Trong nội dung thư, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn tên của chữ ký đó.

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

  Menu Chữ ký
 2. Trên tab Chữ ký E-mail, hãy bấm Mới.

 3. Nhập tên cho chữ ký, rồi bấm OK.

 4. Trong hộp Sửa Chữ ký, hãy nhập văn bản bạn muốn bao gồm trong chữ ký.

  bắt đầu một chữ ký mới

 5. Để định dạng văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng nút phong cách và định dạng để chọn tùy chọn bạn muốn.

  Lưu ý: 

  • Các tùy chọn này không sẵn dùng nếu bạn sử dụng văn bản thuần làm định dạng thư mặc định.

  Thông tin thêm về các định dạng thư khác

  Microsoft Office Outlook 2007 hỗ trợ ba định dạng thư:

  • Văn bản thuần     Đây là một định dạng tất cả các ứng dụng email hỗ trợ. Bạn có thể thiết lập Outlook để mở thư mà bạn nhận được trong định dạng văn bản thuần chỉ. Văn bản thuần không hỗ trợ đậm, nghiêng, màu phông chữ hoặc định dạng văn bản khác. Nó cũng không hỗ trợ các ảnh được hiển thị trực tiếp trong nội dung thư, mặc dù bạn có thể đưa hình ảnh dưới dạng phần đính kèm.

  • Outlook văn bản có định dạng (RTF)     Bạn có thể sử dụng RTF khi gửi thư trong một tổ chức sử dụng Microsoft Exchange; Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn dùng định dạng HTML. RTF hỗ trợ định dạng văn bản, bao gồm dấu đầu dòng, căn chỉnh và đối tượng được nối kết. Outlook sẽ tự động chuyển đổi RTF được định dạng thư thành HTML theo mặc định khi bạn gửi tới một người nhận Internet, sao cho định dạng thư được duy trì và phần đính kèm nhận được. Outlook cũng tự động định dạng cuộc họp và yêu cầu nhiệm vụ và thư với các nút bỏ phiếu sao cho những mục này có thể được gửi nguyên trên Internet để những người dùng Outlook, bất kể định dạng mặc định của thư.

  • HTML     Đây là định dạng thư mặc định trong Outlook. Cũng có thể định dạng tốt nhất để dùng khi bạn muốn tạo thư có tương tự như tài liệu truyền thống, với phông chữ khác nhau, màu sắc, và danh sách dấu đầu dòng. Theo mặc định, khi bạn chọn một trong các tùy chọn cho phép các định dạng (HTML hoặc văn bản phong phú), thư được gửi trong định dạng HTML. Vì vậy, khi bạn sử dụng HTML, bạn biết rằng bạn gửi là người nhận sẽ thấy những gì.

   Lưu ý: Khi bạn trả lời thư, Outlook sẽ giữ nguyên định dạng của thư gốc. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tùy chọn đọc toàn bộ thư chuẩn ở dạng văn bản thuần , Outlook định dạng trả lời của bạn trong văn bản thuần. Hoặc bạn có thể bấm thanh thông tin, thay đổi định dạng thư thành HTML hoặc Văn bản có, và sau đó trả lời. Nếu bạn thay đổi định dạng thư, thư trả lời được định dạng hiển thị mới.

   Để biết thông tin về thay đổi định dạng thư, hãy xem thay đổi định dạng thư thành HTML, văn bản có, hay văn bản thuần.

 6. Để thêm danh thiếp điện tử, hãy đặt điểm chèn ở nơi bạn muốn vào thẻ để xuất hiện trong văn bản chữ ký, hãy bấm danh thiếp, và sau đó bấm vào tên liên hệ trong danh sách Lưu dưới dạng . Sau đó bấm OK.

  chèn danh thiếp vào chữ ký

 7. Sau khi bạn kết thúc tạo chữ ký, hãy bấm OK.

  Lưu ý: Chữ ký mà bạn vừa tạo hoặc sửa đổi sẽ không xuất hiện trong thư đang mở; nó phải được chèn vào thư. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm chữ ký vào tất cả các thưThêm chữ ký vào một bức thư.

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

 2. Trên tab Chữ ký email , trong danh sách chọn chữ ký để sửa , chọn chữ ký mà bạn muốn.

 3. Bên dưới chọn chữ ký mặc định, trong danh sách Tài khoản email , bấm tài khoản email mà bạn muốn liên kết chữ ký.

 4. Trong danh sách thư mới , hãy chọn chữ ký mà bạn muốn.
  Đặt chữ ký vào thư mới

 5. Nếu bạn muốn thêm chữ ký vào thư trả lời và thư chuyển tiếp, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, chọn chữ ký. Nếu không, chọn không.

 6. Bấm OK.

 1. Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

  Chèn chữ ký
 2. Nếu bạn không nhìn thấy chữ ký mà bạn muốn, bấm Chữ ký email, chọn tên chữ ký trong danh sách chọn chữ ký để sửa , sau đó bấm OK.

 3. Trong nội dung thư, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn tên của chữ ký đó.

Bạn có thể có nhiều chữ ký và nhiều danh thiếp điện tử khi bạn muốn, để bạn có thể tạo nhiều chữ ký cho nhiều mục đích, chẳng hạn như doanh nghiệp, thông tin liên lạc gia đình, và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể có chữ ký có bao gồm trong chỉ danh thiếp điện tử.

Ví dụ, có lẽ chính sách công ty của bạn cho biết rằng tất cả nhân viên phải bao gồm thông tin liên hệ cơ bản trong thư từ email của công ty. Sau khi công ty chỉ định một thẻ thiết kế, nhân viên có thể điền vào thông tin liên hệ, bao gồm thẻ trong chữ ký chính thức công ty của họ, và có chữ ký tự động được thêm vào mỗi thư họ gửi đi từ tài khoản email công việc của họ.

Diện mạo của chữ ký kèm Danh thiếp Điện tử trong thư

1. khi bạn gửi thư có chữ ký có bao gồm danh thiếp điện tử, tệp .vcf được đính kèm chứa tất cả thông tin liên hệ. Điều này cho phép người nhận với ứng dụng email khác để xem và lưu thông tin liên hệ.

2. thẻ được hiển thị trong phần chữ ký.

3. khi bạn nhận được thông báo bằng thẻ trong phần chữ ký, bấm chuột phải vào ảnh thẻ trong phần chữ ký và bấm Thêm vào liên hệ, biểu mẫu liên hệ mở ra cho liên hệ đó. Sau đó bạn có thể xem hoặc lưu nó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×