Đăng nhập vào OneNote cho iPad hoặc iPhone với đăng ký Office 365 đủ điều kiện

Tôi đang tìm cách đăng nhập nhưng OneNote cho biết tôi không có đăng ký Office 365 đủ điều kiện

Tôi có thuê bao: Nếu bạn đã có thuê bao Office 365, hãy gõ nhẹ vào Đăng Nhập và nhập địa chỉ email liên kết với thuê bao của bạn. Đây có thể là email mà trường học hoặc cơ quan đã cấp cho bạn.

Tôi không có đăng ký: Nếu bạn không có đăng ký Office 365, bạn có thể đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft miễn phí cung cấp cho bạn quyền truy nhập đầy đủ vào OneNote (ngoại trừ quyền truy nhập vào SharePoint). Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, hãy nhấn vào Tạo Tài khoản để tạo Tài khoản Microsoft miễn phí.

Tôi đang tìm cách kích hoạt nhưng OneNote cho biết tôi không có đăng ký Office 365 đủ điều kiện

Tôi có thuê bao: Nếu bạn đã có thuê bao Office 365, hãy gõ nhẹ vào Đăng Nhập và nhập địa chỉ email liên kết với thuê bao của bạn. Gõ nhẹ vào Kích hoạt bằng cách Đăng Nhập để đăng nhập bằng địa chỉ email khác.

Tôi không có đăng ký: Nếu bạn không có đăng ký Office 365, bạn có thể mua đăng ký trực tuyến.

Tại sao tôi không thể mở sổ tay SharePoint của mình?

Bạn cần đăng nhập vào một đăng ký Office 365 đủ điều kiện để sử dụng sổ tay OneNote trên SharePoint. Nếu bạn đã có đăng ký, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email mà cơ quan hoặc trường học cấp cho bạn. Nếu bạn không có đăng ký Office 365, bạn có thể mua đăng ký trực tuyến.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×