Bắt đầu nhanh Sway

Tạo

Đăng nhập vào Sway

Đăng nhập

  1. Đi tới sway.com.

  2. Chọn Đăng nhập ở thanh menu trên cùng bằng tài khoản Microsoft hay tài khoản cơ quan hoặc trường học cho Office 365 của bạn.

Lưu ý: Sway miễn phí sử dụng cho bất kỳ ai có tài khoản Microsoft (Hotmail, Live hoặc Outlook.com). Bạn có thể tạo các Sway phức tạp hơn với nhiều nội dung hơn khi bạn sử dụng Sway như một phần của đăng ký Office 365. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm nội dung vào Sway của bạn với Office 365.

Nút Đăng nhập trên thanh công cụ.

Kết nối từ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn đã đang làm việc trực tuyến trong môi trường Office 365 thuộc tổ chức của mình thì bạn có thể kết nối với trang chủ Sway từ công cụ khởi động ứng dụng.

  1. Chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở phía trên cùng bên trái cửa sổ trình duyệt.

  2. Chọn Sway từ danh sách Ứng dụng. Nếu bạn không thấy Sway, chọn Tất cả ứng dụng.

    Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

Lưu ý:  Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng, có ứng dụng Sway cho các thiết bị chạy Windows 10 và iOS. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Sway miễn phí cho thiết bị chạy Windows 10 trong Microsoft Store hoặc cho iPhone hay iPad trong App Store.

Cửa sổ trình duyệt hiển thị công cụ khởi động ứng dụng Office 365 đang mở
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×