Đăng nhập vào Office

Đăng nhập vào Office cho phép bạn tạo, sửa, và chia sẻ tệp của bạn. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ tự động đăng nhập vào các dịch vụ trực tuyến như Office Online hoặc OneDrive. Quên mật khẩu hoặc tài khoản của bạn?

Lưu ý: Khi cài đặt Office 365, bạn sẽ được nhắc đăng nhập để kích hoạt Office. Để tìm hiểu thêm, xem Cách hoạt động của tính năng đăng nhập trong Office 365.

Từ Office cho PC

 1. Nếu bạn chưa ở trong một tệp hoặc tài liệu Office, hãy mở một ứng dụng như Word hoặc Excel, rồi mở một tệp hiện có hoặc tạo tệp mới.

 2. Chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đang sử dụng Outlook). Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập.

 3. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Từ Office cho Mac

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office chẳng hạn như Word và chọn Đăng nhập. Nếu bạn đang sửa tệp, đi đến Tệp > Tạo tệp mới từ Mẫu... > Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu bạn dùng OneNote, chọn OneNote từ menu trên cùng và sau đó chọn Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Từ Office Online

 1. Đi tới www.Office.com và ở góc trên bên phải, chọn Đăng nhập.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Đó có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, hoặc tên người dùng và mật khẩu bạn dùng với tài khoản công ty hoặc trường học. Tên tài khoản mà bạn đã đăng nhập được hiển thị ở đầu trang.

 3. Chọn Công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng trong Office 365 sau đó chọn bất kỳ ứng dụng Office bắt đầu sử dụng.

Công cụ khởi động ứng dụng Office

Trên ứng dụng Office di động

Cho iPhone và iPad:   

 1. Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Tài khoản, nhấp vào Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Cho Android hoặc Chromebook:   

 1. Mở ứng dụng Office. Trên màn hình Gần đây, nhấp Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Đối với điện thoại Windows:   

 1. Mở ứng dụng Office > nhấp Đăng nhập.

 2. Trong cửa sổ Đăng nhập, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Office. Đây có thể là Tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã liên kết với Office, hoặc tên người dùng và mật khẩu mà bạn sử dụng với tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản Office 365 của cơ quan hoặc trường học.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn đã được đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nhưng thay vào đó, bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hay bạn đã đăng nhập bằng tài khoản của người khác và muốn đăng nhập bằng chính tài khoản của bạn, hãy làm như sau:

Từ trình duyệt của bạn   

 • Từ góc trên bên phải, chọn tên bạn và đăng xuất khỏi tài khoản mà bạn đã đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản kia.

  - HOẶC -

 • Mở một phiên riêng tư trong trình duyệt web của bạn. Ví dụ: trong Internet Explorer hoặc Microsoft Edge, sử dụng InPrivate; trong Chrome, sử dụng cửa sổ ẩn danh hoặc trong Firefox, sử dụng Cửa sổ Riêng tư Mới.

Từ trong ứng dụng Office trên máy tính   

 1. Trong ứng dụng như Word hay Excel, chọn Tệp > Tài khoản.

 2. Chọn Chuyển đổi tài khoản.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách chuyển đổi các tài khoản trong Thông tin tài khoản

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×