Đăng ký OneNote với hệ thống thông tin học viên của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu hệ thống của bạn thông tin học viên đã hợp tác với OneNote, bạn có thể kết nối nó với sổ ghi chép lớp học. Điều này cho phép bạn tích hợp gán và đăng điểm trực tiếp từ sổ ghi chép lớp học để SIS của bạn. Sau khi bạn đã đăng ký, kết nối một sổ ghi chép lớp học riêng lẻ vào SIS lớp của bạn để bắt đầu gửi tin gán và điểm số.

  1. Hãy ghé thăm Tích hợp OneNote với của bạn SIS. Nếu bạn được yêu cầu đăng nhập, hãy dùng trường email và mật khẩu của bạn.

  2. Chọn SIS của bạn theo tên từ danh sách thả xuống. Nếu bạn không biết URL hoặc phím ứng dụngcủa bạn, hãy kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn.

  3. Chọn đăng ký.

  4. Sử dụng các chi tiết cấu hình cung cấp cho kết nối sổ tay lớp học của bạn với các lớp học của bạn trong SIS.

Lưu ý: Để quản lý đăng ký của bạn trong tương lai, hãy ghé thăm Tích hợp OneNote với của bạn SIS.

Tìm hiểu thêm

Kiểm tra danh sách hiện tại OneNote giáo dục đối tác

Kết nối sổ tay lớp học của bạn với LMS hoặc SIS của bạn

Tạo một nhiệm vụ trong LMS và sổ tay lớp học của bạn

Xếp loại bài đăng từ sổ tay lớp học

Cài đặt sổ ghi chép lớp học bổ trợ cho màn hình máy tính của OneNote

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×