Đăng ký nguồn cấp RSS

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nguồn cung ứng đơn giản (RSS) mang đến một cách nhanh chóng để đọc các bản cập nhật mới nhất từ trang web ưa thích của bạn. Nhiều trang web cung cấp dịch vụ Nguồn cấp RSS sao cho khi một bài viết tin tức hoặc tóm tắt một bài viết được đăng, nó cũng được gửi đến thư mục Nguồn cấp RSS trong Outlook. Nếu bạn đã thêm một Nguồn cấp RSSOutlook và muốn bỏ đăng ký Nguồn cấp RSS, hãy xem loại bỏ nguồn cấp RSS từ Outlook.

Lần đầu tiên bạn thêm một Nguồn cấp RSSOutlook, bạn sẽ được nhắc chọn nếu bạn muốn giữ lại danh sách Nguồn cấp RSS thuê bao của bạn đồng bộ hóa giữa Outlook và Danh sách Nguồn cấp Thông thường (CFL). Bất kể tùy chọn mà bạn chọn, bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn sau đó.

 1. Trên tab tệp , hãy chọn tùy chọn > nâng cao.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn Outlook , bên dưới Nguồn cấp RSS, chọn hoặc xóa hộp kiểm Đồng bộ hóa nguồn cấp RSS với danh phổ biến nguồn cấp dữ liệu danh sách (CFL) trong Windows .

  Đồng bộ hóa Nguồn cấp RSS

  Đồng bộ hóa Nguồn cấp RSS

 1. Trên trang web, hãy chọn biểu tượng Nguồn cấp RSS , chẳng hạn như Ảnh nút , Nút RSS hoặc Nút XML , đối với nội dung bạn muốn nhận.

 2. Khi Nguồn cấp RSS mở ra trong Internet Explorer, chọn đăng ký nguồn cấp này.

Lưu ý: Nếu bạn chưa chọn để đồng bộ hóa nguồn cấp RSS của bạn với các thông thường nguồn cấp dữ liệu danh sách (CFL) trong Windows, bạn sẽ không nhìn thấy nguồn cấp RSS trong Outlook.

 1. Trong Outlook, bấm chuột phải vào thư mục Nguồn cấp RSS và chọn Thêm một mới Nguồn cấp RSS.

 2. Trong hộp thoại mới Nguồn cấp RSS , nhập URL của Nguồn cấp RSS.

  Nhập URL của Nguồn cấp RSS

  Mẹo: Nếu bạn cần trợ giúp tìm URL nguồn cấp RSS vào trên một trang web, hãy tìm biểu tượng RSS. Ảnh nút Bấm chuột phải vào biểu tượng đó, sau đó sao chép lối tắt vào bảng tạm. Nhấn Ctrl + V để dán thông tin từ bảng tạm vào hộp vị trí Nguồn cấp RSS .

 3. Chọn Thêm > OK.

Đọc một đã đăng ký Nguồn cấp RSS, hãy xem phần Đọc nguồn cấp RSS.

Để loại bỏ một Nguồn cấp RSSOutlook, bấm chuột phải vào thư mục chứa Nguồn cấp RSS và chọn xóa thư mục. Hành động này sẽ bỏ đăng ký bạn Nguồn cấp RSS trong Outlook.

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ thư mục nguồn cấp RSS mặc định từ Outlook. Nhưng bạn có thể xóa bỏ bất kỳ thư mục con chứa nguồn cấp RSS bạn đã thêm.

Bạn cũng có thể loại bỏ một Nguồn cấp RSS qua hộp thoại Thiết đặt tài khoản .

 1. Chọn tệp > thiết đặt tài khoản > thiết đặt tài khoản.

 2. Trên Nguồn cấp RSS tab, chọn Nguồn cấp RSS bạn muốn bỏ đăng ký, sau đó chọn loại bỏ.

Lưu ý: Nếu bạn không thể loại bỏ một Nguồn cấp RSS trong Outlook, và bạn đồng bộ hóa Outlook với CFL vào, hãy xem loại bỏ nguồn cấp RSS mà liên tục xuất hiện lại trong Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×