Đăng ký cho các dịch vụ trực tuyến trên Office Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Online là trang Web ở nơi bạn có thể dịch vụ trực tuyến miễn phí cho Microsoft Office. Để bảo đảm bảo rằng các dịch vụ nào sẵn dùng cho bạn, kết nối với Internet và hoàn thành một tính năng đăng ký ngắn gọn và quy trình đăng nhập.

Tôi có để đăng ký cho những dịch vụ trực tuyến nào?

Đăng ký là người bạn ủy quyền để sử dụng dịch vụ miễn phí được lưu trữ trên Office Online yêu cầu xác thực.

 • Đăng ký không phải là quy trình giống như kích hoạt. Trong khi bạn phải kích hoạt phần mềm của bạn để nó hoạt động đúng cách, tính năng đăng ký là hoàn toàn tùy chọn.

 • Khi bạn đăng ký cho Microsoft Online Services, bạn được yêu cầu đăng nhập bằng cách dùng chứng danh Windows Live ID của bạn (một địa chỉ email và mật khẩu). Bạn có thể đăng ký cho các thông tin đăng nhập tại trang Web Windows Live ID . Bạn cũng yêu cầu nhập thông tin bổ sung, chẳng hạn như tên hiển thị và một quốc gia/khu vực. Tên hiển thị của bạn được hiển thị khi bạn sử dụng các tính năng cá nhân hóa trên Office Online.

Làm thế nào để đăng ký cho các bản Cập Nhật Office Online và dịch vụ?

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Đi trực tiếp tới trang đăng nhập đăng ký, và sau đó làm theo hướng dẫn được cung cấp.

 • Trên trang cuối cùng trong trình hướng dẫn thiết lập Office, hãy bấm đi đến Office Online.

 • Từ Trình hướng dẫn kích hoạt, hãy bấm đi đến Office Online.

 • Trong chương trình riêng lẻ thực hiện các thao tác sau:

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Access

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×