Đăng ký cho các dịch vụ trực tuyến trên Office Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Online là trang Web ở nơi bạn có thể dịch vụ trực tuyến miễn phí cho Microsoft Office. Để bảo đảm bảo rằng các dịch vụ nào sẵn dùng cho bạn, kết nối với Internet và hoàn thành một tính năng đăng ký ngắn gọn và quy trình đăng nhập.

Tôi có để đăng ký cho những dịch vụ trực tuyến nào?

Đăng ký là người bạn ủy quyền để sử dụng dịch vụ miễn phí được lưu trữ trên Office Online yêu cầu xác thực.

 • Đăng ký không phải là quy trình giống như kích hoạt. Trong khi bạn phải kích hoạt phần mềm của bạn để nó hoạt động đúng cách, tính năng đăng ký là hoàn toàn tùy chọn.

 • Khi bạn đăng ký cho Microsoft Online Services, bạn được yêu cầu đăng nhập bằng cách dùng chứng danh Windows Live ID của bạn (một địa chỉ email và mật khẩu). Bạn có thể đăng ký cho các thông tin đăng nhập tại trang Web Windows Live ID . Bạn cũng yêu cầu nhập thông tin bổ sung, chẳng hạn như tên hiển thị và một quốc gia/khu vực. Tên hiển thị của bạn được hiển thị khi bạn sử dụng các tính năng cá nhân hóa trên Office Online.

Làm thế nào để đăng ký cho các bản Cập Nhật Office Online và dịch vụ?

Thực hiện bất kỳ thao tác nào dưới đây:

 • Đi trực tiếp tới trang đăng nhập của tính năng đăng ký, và sau đó làm theo hướng dẫn được cung cấp.

 • Trên trang cuối cùng trong trình hướng dẫn thiết lập Office, hãy bấm đi đến Office Online.

 • Từ Trình hướng dẫn kích hoạt, hãy bấm đi đến Office Online.

 • Trong chương trình riêng lẻ thực hiện các thao tác sau:

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Access

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu trang

Excel

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn Excel

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Office Online.

 2. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm tài nguyên, sau đó bấm Đi trực tuyến.

 3. Làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×