Đăng bài cho mọi người

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể bắt đầu một hội thoại với những người trong tổ chức của bạn bằng cách đăng lên nguồn cấp tin tức công cộng. Nguồn cấp tin tức công cộng là giống như công cộng blog hoặc "tiểu blog". Bất kỳ ai xem bài đăng của bạn có thể trả lời cho nó. Những người đang theo dõi bạn hãy xem bài đăng của bạn trong các thao tác sau đây xem cũng như trong tất cả mọi người của dạng xem. Mọi người không theo dõi bạn thấy bài đăng của bạn chỉ có trong mọi người xem của nguồn cấp tin tức.

Dạng xem nguồn cấp tin tức

Nếu bạn muốn chia sẻ bài đăng với một nhóm nhỏ, bạn có thể đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên trang nhóm thay vì nguồn cấp tin tức công cộng.

Lưu ý:  Tổ chức của bạn có thể tùy chỉnh hoặc hạn chế một số tính năng được mô tả trong bài viết này.

  1. Hãy bấm vào Nguồn cấp tin tức ở đầu trang.

  2. Bấm vào hộp văn bản chia sẻ với mọi người , và bắt đầu nhập.
    Nhập bài đăng mới trong nguồn cấp công khai

  3. Thêm các tính năng khác vào bài đăng của bạn, chẳng hạn như thẻ, nối kết, video, tài liệu, đề cập, và ảnh.

  4. Bấm Đăng.

Trả lời bài đăng trong nguồn cấp tin tức

Để trả lời bài đăng trong nguồn cấp tin tức, hãy bấm vào nối kết trả lời bên dưới bài đăng và bắt đầu nhập vào hộp văn bản. Bạn có thể thêm các tính năng giống nhau để trả lời bài đăng như bạn có thể trong bài đăng hội thoại mới, chẳng hạn như thẻ, nối kết, video, tài liệu, đề cập, và ảnh.

Hãy lưu ý các chi tiết sau đây về việc trả lời bài đăng:

  • Bạn chỉ có thể trả lời bài đăng khởi xướng hội thoại; bạn không thể trả lời các trả lời khác.

  • Bạn có thể trả lời các bài đăng bạn thấy ở dạng xem Theo dõi hoặc dạng xem Mọi người của nguồn cấp tin tức. Ở dạng xem Theo dõi, bạn chỉ thấy các hội thoại được khởi xướng bởi những người bạn đang theo dõi. Ở dạng xem Mọi người, bạn thấy các hội thoại mà bất kỳ ai trong tổ chức của mình có thể đã khởi xướng, bao gồm những người bạn đang theo dõi.

  • Một số hội thoại bị “khóa” và không cho phép thêm trả lời.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×