Đăng bài cho một nhóm nhỏ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Bắt đầu vào tháng 6 2018, khả năng nguồn cấp tin tức sẽ không sẵn dùng cho đối tượng thuê Office 365 mới. Tại thời gian đó, nguồn cấp công ty sẽ cũng được thiết chỉ đọc cho đối tượng thuê hiện có. Cho biết các thông tin giải pháp, chúng tôi khuyên nên sử dụng nhóm tin tức, liên lạc site, và/hoặc Yammer.

Một số bài đăng có thể không thích hợp cho nguồn cấp tin tức công khai. Ví dụ, bạn có thể muốn giới hạn một hội thoại trong một nhóm nhỏ. Hoặc bạn có thể có một chủ đề mà đơn giản là bạn không cho rằng sẽ thuộc phạm vi quan tâm của nhiều người. Đối với những kiểu bài đăng này, bạn có thể tạo một trang nhóm để chia sẻ với những người được chọn.

Lưu ý: 

 • Bạn phải có quyền để tạo trang mới.

 • Tổ chức của bạn có thể tùy chỉnh hoặc hạn chế một số tính năng được mô tả trong bài viết này.

Khởi xướng hội thoại trên trang mới

 1. Tạo một trang web.

 2. Chọn Chia sẻ ở đầu trang để chọn những người mà bạn muốn chia sẻ trang đó và dùng nguồn cấp tin tức của nó cho hội thoại.

Tất cả mọi người mà bạn đã mời sẽ nhận được email về trang mới này. Email đó sẽ chứa những thông tin:

 • Thông báo, nếu bạn đưa thông báo vào thư mời.

 • Nối kết để dẫn người được mời đến trang nguồn cấp tin tức của trang web.

 • Tùy chọn tự động bắt đầu theo dõi trang mới để có thể nhận các cập nhật trong nguồn cấp tin tức của họ. Việc chọn tùy chọn này cũng sẽ đưa người được mời đến trang nguồn cấp tin tức của trang web.

  Lưu ý: Để nhận cập nhật về các bài đăng trên trang ở nguồn cấp tin tức của họ, các thành viên của trang phải theo dõi trang đó.

Đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên trang nhóm

Để đăng lên nguồn cấp tin tức trên site nhóm, bắt đầu nhập trong hộp bắt đầu một hội thoại . Thêm tính năng vào bài đăng, chẳng hạn như thẻ, nối kết, video, tài liệu, đề cập, và ảnh, như cách bạn làm cho bất kỳ hội thoại trong nguồn cấp tin tức công cộng. Tuy nhiên, hãy lưu ý phân biệt sau đây trong trường hợp của thẻ và đề cập:

 • Nếu bạn đưa một thẻ vào bài đăng, các thành viên trang sẽ nhận được cập nhật nguồn cấp tin tức về thẻ đó chỉ khi họ đang theo dõi trang.

 • Bạn có thể đề cập một người nào đó không phải là thành viên của trang. Người này sẽ nhận được email chứa văn bản của bài đăng trong đó họ được đề cập và nối kết đến "Xem toàn bộ hội thoại". Nếu người đó truy nhập vào nối kết đó, họ sẽ thấy lời nhắc về việc yêu cầu quyền truy nhập vào trang nhóm từ người quản trị trang. Thông thường, người quản trị trang là người đã tạo trang đó.

Đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên trang nhóm mà bạn đang theo dõi

Nếu bạn đang theo dõi một trang có chứa nguồn cấp tin tức, thì tên trang đó sẽ xuất hiện ở menu thả xuống trong nguồn cấp tin tức cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên các trang này trực tiếp từ nguồn cấp tin tức trên trang cá nhân của bạn. Nếu những người mà bạn đã mời ghé thăm trang đang theo dõi bạn, thì họ sẽ nhìn thấy bài đăng của bạn trên nguồn cấp tin tức cá nhân của họ cũng như trên nguồn cấp tin tức trang.

 1. Bấm vào ứng dụng công cụ khởi động , và sau đó bấm nguồn cấp tin tức, hoặc bấm nguồn cấp tin tức ở đầu trang.

 2. Bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh chia sẻ với mọi người, sau đó chọn trang mà bạn muốn:

  Đăng bài lên trang nhóm từ nguồn cấp tin tức trên trang cá nhân của bạn

 3. Tạo bài đăng nguồn cấp tin tức trong hộp Bắt đầu hội thoại.

 4. Bài đăng sẽ xuất hiện ở dạng xem "Theo dõi" cùng với tên trang nhóm nơi bài đăng xuất hiện trong nguồn cấp tin tức.


  Đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên trang nhóm từ nguồn cấp tin tức công khai của bạn

Lưu ý:  Nếu một nguồn cấp tin tức được thêm vào trang mà bạn hiện đang theo dõi, nó sẽ không xuất hiện ngay trong menu thả xuống này trong nguồn cấp tin tức công khai của bạn. Để trang đó xuất hiện trên menu, hãy ngừng theo dõi trang, rồi bắt đầu theo dõi lại trang đó.

Phản hồi các bài đăng hội thoại trên trang nhóm

Bạn có thể làm cùng một loại hoạt động với các bài đăng hội thoại trên site nhóm khi bạn làm trong cuộc hội thoại công cộng trong nguồn cấp tin tức trang cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn có thể thích bài đăng và sao chép nối kết đến hội thoại.

Các đề xuất xoay quanh quyền đối với nguồn cấp tin tức trên trang nhóm

Tạo trang mới sẽ cung cấp cho bạn các đặc quyền của người quản trị đối với trang đó, chẳng hạn như cấp quyền, thu hồi hay thay đổi quyền của những người mà bạn mời chia sẻ trang.

Khi bạn mời mọi người vào một trang, tốt nhất là nên cấp cho họ quyền mặc định, tức là quyền Đóng góp. Quyền này cho phép mọi người thêm nội dung vào các khu vực trang, chẳng hạn như nguồn cấp tin tức, mà không cho họ toàn quyền điều khiển đối với các quyền trên trang. Những người mà bạn mời chia sẻ trang sẽ không thể đóng góp vào một nguồn cấp tin tức trừ khi họ có ít nhất là quyền Đóng góp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×