Đặt tùy chọn Cá nhân

Chủ đề này mô tả cửa sổ tùy chọn Cá nhân, nơi bạn có thể lựa chọn các thiết đặt đăng nhập, xác định những thông tin muốn hiển thị với người khác trong Lync và xác định cách thức mà bạn muốn Lync tương tác với các chương trình Office khác.

Đặt tùy chọn tài khoản của Tôi

Dùng tùy chọn bên dưới Tài khoản của tôi để xác định địa chỉ đăng nhập của bạn và cấu hình cách bạn kết nối với Office 365.

 • Mở tùy chọn Cá nhân, và để thay đổi địa chỉ đăng nhập của bạn, bên dưới Tài khoản của tôi, trong hộp địa chỉ Đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản người dùng của bạn. Ví dụ: ai_do@example.com.

Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn không nên bấm vào nút Nâng cao, vì thiết đặt hiện tại, Cấu hình tự động, là bắt buộc đối với Office 365.

 • Để hợp lý hóa việc khởi động và tự động đăng nhập và khởi động Lync mỗi lần bạn đăng nhập vào hệ điều hành Windows, hãy chọn hộp kiểm Tự động khởi động Lync khi đăng nhập vào Windows. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động, hãy xóa hộp kiểm này.

 • Để cửa sổ Lync chính mở trước các cửa sổ khác khi nó khởi động, hãy chọn hộp kiểm Hiện Lync ở mặt trước khi nó khởi động. Nếu tùy chọn này không được chọn, biểu tượng Lync sẽ xuất hiện trong khu vực thông báo của Windows (khay hệ thống) khi Lync khởi động.

Đặt tùy chọn trình quản lý thông tin Cá nhân

Hãy dùng các tùy chọn trong Trình quản lý thông tin cá nhân để quy định cách thức Lync tương tác với các chương trình Office khác mà bạn có thể đang dùng.

 1. Mở tùy chọn Cá nhân rồi dưới Trình quản lý thông tin cá nhân, chọn Microsoft Exchange hay Microsoft Outlook hoặc Không từ danh sách thả xuống. Khi bạn chọn Microsoft Exchange hay Microsoft Outlook, tính năng tìm kiếm của Lync sẽ dùng danh sách Liên hệ của Outlook làm nguồn liên hệ, ngoài danh sách địa chỉ toàn cầu. Khi bạn chọn Không, tính năng tìm kiếm của Lync chỉ trả về các liên hệ từ danh sách địa chỉ toàn cầu. Nó không dùng Sổ Địa chỉ của Windows hoặc danh sách Liên hệ của Outlook.

 2. Nếu bạn chọn Microsoft Exchange hoặc Microsoft Outlook, hãy làm theo bất cứ hướng dẫn nào sau đây:

  • Để làm cho hiện diện của bạn tự động phản ánh khi bạn đang ở trong cuộc họp đã được lên lịch, hãy chọn hộp kiểm Cập nhật sự hiện diện của tôi dựa trên thông tin lịch của tôi. Hãy dùng những thiết đặt sau đây để xác định thêm ai có thể nhìn thấy thông tin này:

   • Để hiện thông tin này cho các liên hệ trong Nhóm làm việc, hãy chọn hộp kiểm Hiện địa điểm và chủ đề họp cho các liên hệ trong quan hệ bảo mật thuộc Nhóm làm việc của tôi.

   • Để hiện thông tin Vắng mặt của Outlook cho các liên hệ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thông tin Vắng mặt của tôi cho các liên hệ trong các mối quan hệ riêng thuộc Bạn bè và Gia đình, Nhóm làm việc và Đồng nghiệp của tôi. Xóa hộp kiểm để ẩn thông tin Vắng mặt của bạn với tất cả các liên hệ của bạn.

  • Để lưu lịch sử hội thoại trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử tin nhắn tức thời của bạn không được lưu nữa.

  • Để lưu lịch sử cuộc gọi bằng điện thoại của bạn trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm Lưu nhật ký cuộc gọi trong thư mục Lịch sử Hội thoại trong email của tôi. Việc xóa hộp kiểm này có nghĩa là lịch sử cuộc gọi bằng điện thoại của bạn không được lưu nữa.

Đặt tùy chọn Địa điểm của bạn

Hãy dùng tùy chọn trong Địa điểm để xác định Lync có chia sẻ địa điểm của bạn với các chương trình khác hay không. Để cho phép các chương trình khác sử dụng thông tin địa điểm của bạn, trên cửa sổ tùy chọn Cá nhân, trong khu vực Địa điểm, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ thông tin địa điểm của tôi với các chương trình khác mà tôi dùng. Để ẩn địa điểm của bạn trong các chương trình khác, hãy xóa hộp kiểm này.

Lưu ý: Tất cả liên hệ ngoại trừ liên hệ bên ngoài đều có thể thấy vị trí của bạn. Để biết thêm chi tiết về việc ai có thể thấy phần thông tin hiện diện nào của bạn, hãy xem Kiểm soát truy nhập vào thông tin hiện diện của bạn trong Lync.

Đặt tùy chọn Hiển thị ảnh của bạn

Dùng các tùy chọn bên dưới Hiển thị ảnh để chỉ định bạn có muốn xem ảnh của những người khác hay không.

 • Để hiển thị hoặc ẩn ảnh của những người khác trong Lync, hãy mở các tùy chọn Cá nhân và bên dưới Hiện ảnh, chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiển thị ảnh của liên hệ. (Mặc định là hiện ảnh. Khi không hiện ảnh thì bạn sẽ xem được nhiều liên hệ hơn trong danh sách Liên hệ của bạn. Xóa hộp này cũng có nghĩa là người khác sẽ không thấy ảnh của bạn trong Lync và bạn sẽ không thấy ảnh của người gửi và người nhận trong các IM và các hội thoại nhóm.)

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×