Đặt kiểu dữ liệu của cột trong Power Pivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu, Excel tự động phát hiện và áp dụng các kiểu dữ liệu. Nếu bạn đang dùng bổ trợ Power Pivot, bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu nếu kiểu dữ liệu đó được gán không đúng. Lý do phổ biến nhất cho việc thay đổi các kiểu dữ liệu là khi dữ liệu số được nhập ở dạng chuỗi, ngăn các tổng hợp và phép tính khác hoạt động như mong đợi.

 1. Trong cửa sổ Power Pivot, chọn cột mà bạn muốn thay đổi kiểu dữ liệu.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Định dạng, chọn kiểu dữ liệu từ danh sách Kiểu Dữ liệu.

  • Văn bản

  • Số Thập phân

  • Số Nguyên

  • Tiền tệ

  • ĐÚNG/SAI

Không thể chuyển đổi các cột chứa cả các giá trị số và văn bản sang kiểu dữ liệu số. Nếu bạn cần sửa đổi các giá trị dữ liệu để sử dụng kiểu dữ liệu bạn muốn, bạn sẽ cần sửa các giá trị trong tệp nguồn rồi nhập lại cột.

Những điều cần cân nhắc khi thay đổi kiểu dữ liệu

Đôi lúc khi bạn cố gắng thay đổi kiểu dữ liệu của cột hoặc chọn chuyển đổi dữ liệu, lỗi sau đây có thể xảy ra:

 • Không thể thay đổi kiểu dữ liệu

 • Không thể thay đổi kiểu dữ liệu cột

Những lỗi này có thể xảy ra ngay cả khi kiểu dữ liệu sẵn có như một tuỳ chọn trong danh sách thả xuống Kiểu Dữ liệu. Phần này mô tả nguyên nhân của những lỗi này và cách bạn có thể sửa những lỗi đó.

Tìm hiểu Kiểu Dữ liệu Hiện tại

Khi bạn thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu, Excel kiểm tra các cột dữ liệu để xem từng cột chứa những kiểu dữ liệu nào. Nếu dữ liệu trong cột đó nhất quán, Excel gán kiểu dữ liệu chính xác nhất vào cột đó.

Tuy nhiên, nếu bạn thêm dữ liệu từ Excel hoặc nguồn khác không ràng buộc việc sử dụng kiểu dữ liệu duy nhất trong từng cột, Excel gán kiểu dữ liệu phù hợp với tất cả giá trị trong cột. Do đó, nếu cột chứa số lượng các kiểu khác nhau, chẳng hạn như số nguyên, số dài và tiền tệ thì Excel áp dụng loại dữ liệu thập phân. Thay vào đó, nếu cột trộn các số và văn bản thì Excel gán loại dữ liệu văn bản.

Nếu bạn nhận thấy dữ liệu của bạn có kiểu dữ liệu không chính xác hoặc có ít nhất một kiểu dữ liệu khác loại bạn muốn thì bạn có một vài tuỳ chọn:

 • Bạn có thể nhập lại dữ liệu. Để thực hiện việc này, hãy mở kết nối hiện có đến nguồn dữ liệu và nhập lại cột. Tùy thuộc vào kiểu nguồn dữ liệu, bạn có thể áp dụng bộ lọc trong quá trình nhập để loại bỏ các giá trị có vấn đề. Việc lọc trong quá trình nhập yêu cầu bạn nhập bằng cách dùng bổ trợ Power Pivot.

 • Bạn có thể tạo công thức DAX trong cột tính để tạo giá trị mới của kiểu dữ liệu mong muốn. Ví dụ, có thể sử dụng hàm TRUNC để đổi số thập phân thành số nguyên hoặc bạn có thể kết hợp hàm thông tin và hàm logic để kiểm tra và chuyển đổi các giá trị.

Tìm hiểu chuyển đổi dữ liệu khi thay đổi các kiểu dữ liệu trong Power Pivot

Nếu lỗi xảy ra khi bạn chọn tuỳ chọn chuyển đổi dữ liệu, có thể kiểu dữ liệu hiện tại của cột không hỗ trợ chuyển đổi đã chọn. Không cho phép tất cả các chuyển đổi cho tất cả các kiểu dữ liệu. Ví dụ, bạn chỉ có thể đổi cột thành kiểu dữ liệu Boolean nếu kiểu dữ liệu hiện tại của cột là một số (nguyên hoặc thập phân) hoặc văn bản. Do đó, bạn phải chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho dữ liệu trong cột.

Sau khi bạn chọn kiểu dữ liệu phù hợp, Power Pivot sẽ cảnh báo bạn về những thay đổi có thể có đối với dữ liệu của bạn, chẳng hạn như mất độ chính xác hoặc bị cắt cụt. Bấm OK để chấp nhận và thay đổi dữ liệu của bạn thành kiểu dữ liệu mới.

Nếu kiểu dữ liệu được hỗ trợ nhưng Power Pivot nhận thấy các giá trị không được hỗ trợ trong kiểu dữ liệu mới, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi khác và sẽ cần phải sửa các giá trị dữ liệu trước khi tiếp tục.

Để biết thông tin chi tiết về các kiểu dữ liệu được dùng trong mô hình dữ liệu, làm thế nào chúng có kiểu dữ liệu đã chuyển đổi hoàn toàn, và làm thế nào khác được sử dụng trong công thức, hãy xem Hỗ trợ các kiểu dữ liệu trong mô hình dữ liệu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×