Đổi màu video

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đổi màu video bằng cách áp dụng hiệu ứng màu cách điệu hóa cài sẵn, ví dụ như tông nâu đỏ, đen trắng hoặc sắc độ xám.

 1. Trên bản chiếu, hãy chọn video bạn muốn đổi màu.

 2. Dưới Công cụ Video, trên tab Định dạng, trong nhóm Điều chỉnh, bấm Màu.

  Mẹo: Nếu bạn không thấy tab Định dạng hoặc Công cụ Video, hãy bảo đảm bạn đã chọn video.

 3. Thực hiện một hay nhiều bước sau:

  • Chọn từ các hiệu ứng đổi màu cài sẵn, đã cách điệu hóa.

  • Để xem thêm màu, bao gồm biến thể màu chủ đề, màu chuẩn hay tùy chỉnh, hãy bấm Biến thể Khác. Hiệu ứng đổi màu sẽ được áp dụng dùng biến thể màu.

   Mẹo: Di chuyển con trỏ chuột ngang qua hiệu ứng đổi màu và dùng Xem trước Trực tiếp để xem video sẽ trông như thế nào khi áp dụng hiệu ứng đổi màu đó.

   Thay đổi màu cảnh video của mình

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×