Đóng sổ làm việc hoặc sổ làm việc windows

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi máy tính của bạn đang chạy một phiên bản Excel khác đơn, tất cả các sổ làm việc mà bạn mở được mở trong một cửa sổ sổ làm việc bên trong cửa sổ Excel. Bạn cũng có thể tạo các cửa sổ mới cho bất kỳ trang tính trong một sổ làm việc bằng cách sử dụng lệnh Cửa sổ mới (tabxem , nhóm cửa sổ ).

Để biết thêm thông tin, hãy xem xem hai hoặc nhiều trang tính cùng lúc.

Bạn có thể đóng từng các cửa sổ có cùng một lúc, hoặc bạn có thể đóng toàn bộ sổ làm việc (bao gồm tất cả các cửa sổ). Để đóng tất cả các sổ làm việc được mở, bạn có thể đóng cửa sổ Excel hoặc thoát khỏi Excel.

 1. Bấm cửa sổ sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ sổ làm việc, hãy bấm Đóng sổ Ảnh nút .

Lưu ý: Nếu cửa sổ chỉ mở cửa sổ của sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc được đóng. Nếu có nhiều cửa sổ của sổ làm việc cùng, chỉ cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt được đóng.

 1. Kích hoạt sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

 2. Trên tab tệp , bấm đóng.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Ở góc trên bên phải của cửa sổ Excel, hãy bấm đóng Ảnh nút .

 • Trên tab tệp , bấm thoát.

 1. Bấm cửa sổ sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ sổ làm việc, hãy bấm Đóng sổ Ảnh nút .

Lưu ý: Nếu cửa sổ chỉ mở cửa sổ của sổ làm việc, toàn bộ sổ làm việc được đóng. Nếu có nhiều cửa sổ của sổ làm việc cùng, chỉ cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt được đóng.

 1. Kích hoạt sổ làm việc mà bạn muốn đóng.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm đóng.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 1. Ở góc trên bên phải của cửa sổ Excel, hãy bấm đóng Ảnh nút .

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Thoát khỏi Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×