Đóng một tệp hiện đang được tải lên máy chủ

Những thay đổi mà bạn thực hiện đối với tệp trên máy chủ trước hết sẽ được lưu cục bộ, sau đó được tải lên máy chủ. Nếu bạn cố gắng đóng tệp trong khi đang tải lên, thì hộp thoại tiến trình tải lên sẽ xuất hiện. Sau khi việc tải lên đã hoàn tất, tệp sẽ được tự động đóng. Hủy hộp thoại tiến trình này sẽ dẫn đến hủy việc đóng tệp và đưa bạn trở lại chương trình, để lại tệp trong tình trạng Đang chờ Tải lên.

Nếu điều này xảy ra, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Hãy lưu tài liệu và thử tải lại tệp của bạn lên máy chủ.

  • Đóng tệp và tải lên những thay đổi của bạn vào lúc khác từ Trung tâm Tải lên của Office.

  • Lưu tệp vào một vị trí khác.

  • Hủy bỏ các thay đổi của bạn khỏi menu Giải quyết theo các bước sau:

  1. Trong tệp của bạn, bấm tab Tệp rồi bấm Thông tin.

  2. Dưới Đang chờ Tải lên, bấm Giải quyết, rồi bấm Bỏ.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×