Đóng gói bản trình bày cho CD hoặc ổ đĩa flash USB

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo một gói cho bản trình bày và lưu nó vào một ổ đĩa CD hoặc USB sao cho những người khác có thể xem bản trình bày trên hầu hết các máy tính. Một số người khác có thể gọi này "phát hành bản trình bày vào một tệp."

Lưu gói của bạn ra CD

 1. Chèn một CD trống thể ghi được (CD-R), một CD trống có thể viết (CD-RW) hoặc một CD-RW (chứa nội dung có thể ghi đè) vào ổ đĩa.

 2. Trong PowerPoint, bấm tệp, bấm xuất, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó bấm đóng gói cho CD.

 3. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , hãy nhập tên cho CD trong hộp tên CD .

 4. Để thêm một hoặc nhiều bản trình bày để đóng gói cùng nhau, hãy bấm Thêm, chọn bản trình bày, sau đó bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm.

  Mẹo:  Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, họ sẽ phát trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép . Dùng các nút mũi tên ở bên trái của hộp thoại để sắp xếp lại thứ danh sách các bản trình bày.

 5. Để bao gồm các tệp phụ như Phông TrueType hoặc các tệp được nối kết, hãy bấm tùy chọn.

  Đóng gói bản trình bày cho CD

 6. Bên dưới chứa những tệp này, hãy chọn hộp kiểm áp dụng:

  Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

  Hộp thoại Tùy chọn trong Đóng gói cho CD

 7. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 8. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm sao chép ra CD.

  Lưu ý:  Để lưu bản trình bày ra đĩa DVD, hãy xem ghi bản trình bày ra đĩa DVD.

Lưu gói của bạn vào một ổ đĩa flash USB

 1. Chèn một ổ đĩa flash USB trong một khoảng trống USB trong máy tính của bạn.

 2. Trong PowerPoint, bấm tệp, bấm xuất, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó bấm đóng gói cho CD.

 3. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , hãy nhập tên cho CD trong hộp tên CD .

 4. Để thêm một hoặc nhiều bản trình bày để đóng gói cùng nhau, hãy bấm Thêm, chọn bản trình bày, sau đó bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm.

  Mẹo:  Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, họ sẽ phát trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép . Dùng các nút mũi tên ở bên trái của hộp thoại để sắp xếp lại thứ danh sách các bản trình bày.

 5. Để bao gồm các tệp phụ như Phông TrueType hoặc các tệp được nối kết, hãy bấm tùy chọn.

  Đóng gói bản trình bày cho CD

 6. Bên dưới chứa những tệp này, hãy chọn hộp kiểm áp dụng:

  Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

  Hộp thoại Tùy chọn trong Đóng gói cho CD

 7. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 8. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm sao chép vào thư mục.

 9. Trong hộp thoại sao chép vào thư mục , hãy chọn duyệt.

 10. Trong hộp thoại Chọn vị trí , dẫn hướng về ổ đĩa flash USB, hãy chọn nó hoặc thư mục con trong đó, và sau đó bấm lựa chọn.

  Thư mục và đường dẫn bạn đã chọn được thêm vào hộp vị trí trong hộp thoại sao chép vào thư mục .

 11. PowerPoint yêu cầu bạn câu hỏi về tệp được nối kết. Thật tốt nhất để trả lời để đảm bảo rằng tất cả các tệp cần thiết cho bản trình bày được bao gồm trong gói đã lưu vào ổ đĩa flash USB.

  PowerPoint bắt đầu sao chép tệp, và khi thực hiện nó sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị gói hoàn thành trên ổ đĩa flash USB.

Ghi bản trình bày ra đĩa DVD thay vào đó

Để lưu bản trình bày ra đĩa DVD, hãy xem ghi bản trình bày ra đĩa DVD.

Lưu gói của bạn ra CD

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày ra CD, thay vì một mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, hãy chèn một CD vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép để trống CD ghi được (CD-R), một trống có thể viết (CD-RW), hoặc một CD-RW chứa nội dung có thể ghi đè.

  • Trong PowerPoint, nếu bạn sao chép bản trình bày ra CD, hãy đảm bảo rằng bạn sao chép tất cả các tệp trong một phép toán đơn. Sau khi tập hợp các tệp được sao chép, bạn không thể thêm bất kỳ thêm tệp vào đĩa bằng cách sử dụng PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để sao chép tệp bổ sung vào CD-R hoặc CD-RW có chứa tệp hiện có. Hãy xem trợ giúp Windows để biết thêm chi tiết.

 3. Bấm vào tab Tệp.

 4. Bấm lưu & gửi, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó trong ngăn bên phải, bấm đóng gói cho CD.

 5. Để chọn bản trình bày mà bạn muốn sao chép và thứ tự mà bạn muốn chúng để phát, hãy làm như sau:

  • Để thêm một bản trình bày, trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm Thêm, sau đó trong hộp thoại Thêm tệp , chọn bản trình bày mà bạn muốn thêm và bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm. Lặp lại bước này cũng nếu bạn muốn thêm các tệp khác liên quan, PowerPoint vào gói.

   Lưu ý: Bản trình bày hiện đang mở tự động xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép . Các tệp bạn nối kết với bản trình bày được bao gồm tự động, nhưng chúng không xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép .

  • Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, bản trình bày sẽ xuất hiện trên trang Web cho phép bạn dẫn hướng đến nội dung của CD trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép trong hộp thoại đóng gói cho CD . Để thay đổi thứ tự, chọn bản trình bày mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm các nút mũi tên để di chuyển bản trình bày lên hoặc xuống trong danh sách.

  • Để loại bỏ một bản trình bày hay tệp từ danh sách tệp để sao chép , hãy chọn bản trình bày các tệp, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 7. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 8. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 9. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 10. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, bấm sao chép vào thư mục, nhập một tên thư mục và vị trí, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày ra CD, bấm sao chép ra CD.

Lưu gói của bạn vào một ổ đĩa flash USB

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Chèn một ổ đĩa flash USB vào cổng USB của máy tính.

 3. Bấm vào tab Tệp.

 4. Bấm lưu & gửi, bấm Đóng gói bản trình bày cho CD, sau đó trong ngăn bên phải, bấm đóng gói cho CD.

 5. Để chọn bản trình bày mà bạn muốn sao chép và thứ tự mà bạn muốn chúng để phát, hãy làm như sau:

  • Để thêm một bản trình bày, trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm Thêm, sau đó trong hộp thoại Thêm tệp , chọn bản trình bày mà bạn muốn thêm và bấm Thêm. Lặp lại bước này cho mỗi bản trình bày mà bạn muốn thêm. Lặp lại bước này cũng nếu bạn muốn thêm các tệp khác liên quan, PowerPoint vào gói.

   Lưu ý: Bản trình bày hiện đang mở tự động xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép . Các tệp bạn nối kết với bản trình bày được bao gồm tự động, nhưng chúng không xuất hiện trong danh sách tệp để sao chép .

  • Nếu bạn thêm nhiều hơn một bản trình bày, bản trình bày sẽ xuất hiện trên trang Web cho phép bạn dẫn hướng đến nội dung của CD trong thứ tự mà chúng được liệt kê trong danh sách tệp để sao chép trong hộp thoại đóng gói cho CD . Để thay đổi thứ tự, chọn bản trình bày mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm các nút mũi tên để di chuyển bản trình bày lên hoặc xuống trong danh sách.

  • Để loại bỏ một bản trình bày hay tệp từ danh sách tệp để sao chép , hãy chọn bản trình bày các tệp, sau đó bấm loại bỏ.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 7. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 8. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 9. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 10. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm sao chép vào thư mục.

 11. Trong hộp thoại sao chép vào thư mục , hãy chọn duyệt.

 12. Trong hộp thoại Chọn vị trí , dẫn hướng về ổ đĩa flash USB, hãy chọn nó hoặc thư mục con trong đó, và sau đó bấm lựa chọn.

  Thư mục và đường dẫn bạn đã chọn được thêm vào hộp vị trí trong hộp thoại sao chép vào thư mục .

 13. PowerPoint yêu cầu bạn câu hỏi về tệp được nối kết. Thật tốt nhất để trả lời để đảm bảo rằng tất cả các tệp cần thiết cho bản trình bày được bao gồm trong gói đã lưu vào ổ đĩa flash USB.

  PowerPoint bắt đầu sao chép tệp, và khi thực hiện nó sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị gói hoàn thành trên ổ đĩa flash USB.

Lưu gói của bạn ra CD

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Nếu bạn muốn lưu bản trình bày ra CD, thay vì một mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, hãy chèn một CD vào ổ đĩa CD.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sao chép để trống CD ghi được (CD-R), một trống có thể viết (CD-RW), hoặc một CD-RW chứa nội dung có thể ghi đè.

  • Trong PowerPoint, nếu bạn sao chép bản trình bày ra CD, hãy đảm bảo rằng bạn sao chép tất cả các tệp trong một phép toán đơn. Sau khi tập hợp các tệp được sao chép, bạn không thể thêm bất kỳ thêm tệp vào đĩa bằng cách sử dụng PowerPoint. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Windows Explorer để sao chép tệp bổ sung vào CD-R hoặc CD-RW có chứa tệp hiện có. Hãy xem trợ giúp Windows để biết thêm chi tiết.

 3. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới phát hành, sau đó bấm đóng gói cho CD.

 4. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm tùy chọn, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 5. Bấm sao chép vào thư mục hoặc sao chép ra CD.

  PowerPoint gói bản trình bày vào CD hoặc thư mục sao cho bạn có thể phân phối nó.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã có một bản sao của trình xem PowerPoint 2007, bạn có thể dùng nó để xem các tệp được định dạng cho PowerPoint 2000 trở lên. (Trình xem PowerPoint đã ngừng hoạt động và không còn sẵn dùng cho việc tải xuống.)

  • Trình xem PowerPoint 2007 không hỗ trợ tệp được định dạng cho PowerPoint 97 hoặc phiên bản cũ hơn. Sử dụng trình xem PowerPoint 2007 để xem bản trình bày được định dạng cho PowerPoint 97 hoặc phiên bản cũ hơn, mở bản trình bày trong PowerPoint 2000, 2002, hoặc 2003 trở lên, và sau đó lưu nó ở định dạng cho PowerPoint 2000, 2002, hoặc 2003 trở lên.

  • Bạn có thể chạy trình xem PowerPoint 2007 trong Microsoft Windows XP Gói Dịch vụ 2 hoặc cao hơn.

 6. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới gói kiểu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xác định cách thức bản trình bày sẽ phát trong trình xem PowerPoint, bấm Trình xem gói (Cập Nhật định dạng tệp để chạy trong trình xem PowerPoint), sau đó chọn một tùy chọn trong danh sách chọn cách bản trình bày sẽ phát trong trình xem .

  • Để thực hiện một gói mà bạn chắc chắn người xem sẽ xem trên một máy tính có PowerPoint hoặc cài đặt trình xem PowerPoint, hãy bấm gói lưu trữ (không cập nhật định dạng tệp).

 7. Bên dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 8. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 9. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 10. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 11. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày mạng hoặc ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, bấm sao chép vào thư mục, nhập một tên thư mục và vị trí, sau đó bấm OK.

  • Nếu bạn đã sao chép bản trình bày ra CD, bấm sao chép ra CD.

Lưu gói của bạn vào một ổ đĩa flash USB

 1. Mở bản trình bày mà bạn muốn sao chép, hoặc, nếu bạn đang làm việc với bản trình bày mới không được lưu, lưu bản trình bày.

 2. Chèn một ổ đĩa flash USB trong một khoảng trống USB trong máy tính của bạn.

 3. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới phát hành, sau đó bấm đóng gói cho CD.

 4. Trong hộp thoại đóng gói cho CD , bấm tùy chọn, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 5. Bấm tùy chọn, và sau đó dưới gói kiểu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xác định cách thức bản trình bày sẽ phát trong trình xem PowerPoint, bấm Trình xem gói (Cập Nhật định dạng tệp để chạy trong trình xem PowerPoint), sau đó chọn một tùy chọn trong danh sách chọn cách bản trình bày sẽ phát trong trình xem .

  • Để thực hiện một gói mà bạn chắc chắn người xem sẽ xem trên một máy tính có PowerPoint hoặc cài đặt trình xem PowerPoint, hãy bấm gói lưu trữ (không cập nhật định dạng tệp).

 6. Bên dưới chứa những tệp này, hãy thực hiện một hoặc cả hai thao tác sau:

  • Để đảm bảo rằng các tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn được bao gồm trong gói, hãy chọn hộp kiểm nối kết tệp . Tệp được nối kết tới bản trình bày của bạn có thể bao gồm các trang tính Microsoft Office Excel được nối kết với biểu đồ, tệp âm thanh, video clip, và nhiều hơn nữa.

  • Để dùng Phông TrueType nhúng, chọn hộp kiểm Phông TrueType nhúng .

   Lưu ý: 

   • Nếu bản trình bày của bạn không bao gồm hiện đang được nhúng phông chữ, chọn phông chữ TrueType nhúng kiểm hộp kiểm bao gồm phông khi đóng gói. Hộp kiểm Phông TrueType nhúng áp dụng cho tất cả bản trình bày được sao chép, bao gồm những người được nối kết.

   • Nếu bản trình bày đã bao gồm phông nhúng, PowerPoint tự động danh thiết đặt của bản trình bày để bao gồm phông nhúng.

 7. Để yêu cầu người dùng khác để cung cấp mật khẩu trước khi họ có thể mở hoặc sửa bất kỳ trong bản trình bày được sao chép, bên dưới nâng cao bảo mật và quyền riêng tư, nhập mật khẩu hoặc mật khẩu mà bạn muốn để yêu cầu để mở bản trình bày, chỉnh sửa nó, hoặc cả hai.

  Mật khẩu áp dụng cho .pptx, .ppt, .potx, .pot, .ppsx, .pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml và .mht tệp đã được chuyển đổi sang tệp .ppt, trong bản trình bày được sao chép. Nếu bất kỳ tệp mà bạn đã sao chép có mật khẩu được gán cho chúng, PowerPoint sẽ nhắc bạn chọn giữa giữ mật khẩu đã được gán cho các tệp và ghi đè chúng với mật khẩu mới. Nếu bạn chọn để ghi đè lên trước đó được gán mật khẩu, họ không còn được chấp nhận cho các phiên bản được sao chép các tệp. Tuy nhiên, chúng vẫn được chấp nhận cho các phiên bản gốc.

 8. Để kiểm tra bản trình bày cho dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân, hãy chọn hộp kiểm kiểm tra bản trình bày để biết thông tin không thích hợp hoặc riêng tư .

 9. Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tùy chọn.

 10. Bấm sao chép vào thư mục.

 11. Trong hộp thoại sao chép vào thư mục , hãy chọn duyệt.

 12. Trong hộp thoại Chọn vị trí , dẫn hướng về ổ đĩa flash USB, hãy chọn nó hoặc thư mục con trong đó, và sau đó bấm lựa chọn.

  Thư mục và đường dẫn bạn đã chọn được thêm vào hộp vị trí trong hộp thoại sao chép vào thư mục .

 13. PowerPoint yêu cầu bạn câu hỏi về tệp được nối kết. Thật tốt nhất để trả lời để đảm bảo rằng tất cả các tệp cần thiết cho bản trình bày được bao gồm trong gói đã lưu vào ổ đĩa flash USB.

  PowerPoint bắt đầu sao chép tệp, và khi thực hiện nó sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị gói hoàn thành trên ổ đĩa flash USB.

PowerPoint for macOS không cung cấp một tính năng "đóng gói bản trình bày cho CD".

Trong PowerPoint for macOS, tất cả nội dung được nhúng theo mặc định. Vì vậy nếu bạn chèn âm thanh, ảnh hoặc video, bản sao của tệp đa phương tiện đó được đưa vào trong tệp PowerPoint . Tính năng "Đóng gói cho CD" là không cần thiết, bởi vì bạn đã có nội dung trong tệp PowerPoint .

PowerPoint Online không hỗ trợ các tính năng "gói sản phẩm" này, nhưng nó có các cách khác để bạn chia sẻ bản trình bày xong với những người khác:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×